مروری بر سال ۲۰۲۱: سالی پر اهمیت

۱۰ دی ۱۴۰۰

مرکز جهانی بهائی- با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۱، سرویس خبری جامعهٔ بهائی مروری دارد بر این سال خطیر که مقارن با صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء بود.

تصاویر زیر تنها بخش کوچکی از تلاش‌های بی‌شمار مردم و جوامعی در سراسر جهان را نشان می‌دهد که از سرمشق عشق حضرت عبدالبهاء به نوع بشر و خدمت خالصانه به اجتماع الهام گرفته‌اند.

تلاش برای توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی

امسال، سرویس خبری نمونه‌های متنوعی از پیشرفت‌ها در اقدامات توسعهٔ اجتماعی و اقتصادی بهائیان را گزارش کرد.

یک کمیتهٔ اضطراری که توسط محفل روحانی ملی بهائی هندوراس در اوایل همه‌گیری جهانی ویروس کرونا ایجاد شد، توانست نیروی خود را جهت کمک به بحران‌های جدید مورد استفاده قرار دهد.

یک کمیتهٔ اضطراری که توسط محفل روحانی ملی بهائی هندوراس در اوایل همه‌گیری جهانی ویروس کرونا ایجاد شد، توانست نیروی خود را جهت کمک به بحران‌های جدیدمورد استفاده قرار دهد.

علیرغم جنگ مداوم در جمهوری آفریقای مرکزی، بهائیان این کشور به پیشرفت اجتماعی کمک می‌کنند و اخیراً یک کمیتهٔ اضطراری را برای تسکین و ارائهٔ کمک به هموطنانشان تشکیل داده‌اند.

علیرغم جنگ مداوم در جمهوری آفریقای مرکزی، بهائیان این کشور به پیشرفت اجتماعی کمک می‌کنند و اخیراً یک کمیتهٔ اضطراری را برای تسکین و ارائهٔ کمک به هموطنانشان تشکیل داده‌اند.

خبرگزاری استرالیا (ABC) در مقاله‌ای با عنوان‌ «تلاش‌ برای خیابان‌هایشان» توجه را به زندگی پویا و پرنشاطی  جلب می‌کند که از طریق دعا، گفتگو و موسیقی در یکی از محله‌های سیدنی در حال شکل‌گیری است و به تازگی به آغاز پروژه‌ای منجر شده که به ساخت ترانه‌هایی می‌پردازد که بیانگر متعالی‌ترین آرزوهای جوانان برای اجتماع است.

خبرگزاری استرالیا (ABC) در مقاله‌ای با عنوان‌ «تلاش‌ برای خیابان‌هایشان» توجه را به زندگی پویا و پرنشاطی جلب می‌کند که از طریق دعا، گفتگو و موسیقی در یکی از محله‌های سیدنی در حال شکل‌گیری است و به تازگی به آغاز پروژه‌ای منجر شده که به ساخت ترانه‌هایی می‌پردازد که بیانگر متعالی‌ترین آرزوهای جوانان برای اجتماع است.

در کامبوج اقدامات یک گروه از نوجوانان برای کاشت درخت به منظور بهبود کیفیت هوا و فراهم ساختن پناهی در برابر گرما این مزیت را نیز به دنبال داشت که توانست از فرسایش جاده هنگام وقوع سیل جلوگیری کند.

در کامبوج اقداماتیک گروه از نوجوانان برای کاشت درخت به منظور بهبود کیفیت هوا و فراهم ساختن پناهی در برابر گرما این مزیت را نیز به دنبال داشت که توانست از فرسایش جاده هنگام وقوع سیل جلوگیری کند.

در نیوزلند، جوانانی که در فعالیت‌های جامعه‌سازی جامعهٔ بهائی مشارکت دارند با ساخت موسیقی‌‌هایی که به مسائل اجتماعی دوران همه‌گیری جهانی می‌پردازد الهام‌بخش همسالان خود هستند.

در نیوزلند، جوانانی که در فعالیت‌های جامعه‌سازی جامعهٔ بهائی مشارکت دارند با ساخت موسیقی‌‌هایی که به مسائل اجتماعی دوران همه‌گیری جهانی می‌پردازد الهام‌بخش همسالان خودهستند.

در برزیل جوانانی که در فعالیت‌های جامعه‌سازی بهائی شرکت می‌کنند اخیراً با دریافت کمک از دولت برای دفع ۱۲ تن زباله از یک رودخانهٔ محلی اقدام کردند.

در برزیل جوانانی که در فعالیت‌های جامعه‌سازی بهائی شرکت می‌کنند اخیراً با دریافت کمک از دولت برای دفع ۱۲ تن زبالهاز یک رودخانهٔ محلی اقدام کردند.

شرکت در گفتمان‌های اجتماع

سال گذشته سرویس خبری اخبار متنوعی در مورد اقدامات جامعهٔ جهانی بهائی و جوامع ملی بهائی در سراسر جهان برای مشارکت در گفتمان‌های اجتماعی را پوشش داد.

در شصت و پنجمین جلسۀ کمیسیون سازمان ملل متحد در ارتباط با مقام زن، مشارکت‌های جامعۀ جهانی بهائی بر ضرورت مفهوم‌سازی مجدد از الگوهای رهبری تأکید کرده و شامل بیانیه‌ای با عنوان «رهبری برای فرهنگی مبتنی بر برابری در دوران آشوب و آرامش» بود.

در شصت و پنجمین جلسۀ کمیسیون سازمان ملل متحد در ارتباط با مقام زن، مشارکت‌های جامعۀ جهانی بهائیبر ضرورت مفهوم‌سازی مجدد از الگوهای رهبری تأکید کرده و شامل بیانیه‌ای با عنوان «رهبری برای فرهنگی مبتنی بر برابری در دوران آشوب و آرامش» بود..

به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد «بیانیه و دستورکار پکن» (Beijing Declaration and Platform for Action) که نتیجهٔ چهارمین کنفرانس جهانی زنان در سال ۱۹۹۵ بود جامعهٔ جهانی بهائی فیلمی ساخت که بازتاب‌دهندهٔ پیشرفت‌ها در زمینهٔ اهداف برابری جنسیتی مندرج در این بیانیه بود.

به مناسبتبیست و پنجمین سالگرد «بیانیه و دستورکار پکن» (Beijing Declaration and Platform for Action) که نتیجهٔ چهارمین کنفرانس جهانی زنان در سال ۱۹۹۵ بود جامعهٔ جهانی بهائی فیلمیساخت که بازتاب‌دهندهٔ پیشرفت‌ها در زمینهٔ اهداف برابری جنسیتی مندرج در این بیانیه بود.

دفتر جامعهٔ جهانی بهائی در بروکسل و سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) به صورت مشترک مجموعه سمیناری را آغاز کردند که ارتباط بین کشاورزی، پایداری روستایی و مهاجرت را بررسی می‌کند.

دفتر جامعهٔ جهانی بهائی در بروکسل و سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) به صورت مشترک مجموعه سمیناری را آغاز کردند که ارتباط بین کشاورزی، پایداری روستایی و مهاجرت را بررسی می‌کند.

بیانیهٔ جامعهٔ جهانی بهائی در پنجاه و نهمین جلسهٔ کمیسیون پیشرفت اجتماعی سازمان ملل بر ابعاد اخلاقی تکنولوژی تاکید داشت.

بیانیهٔ جامعهٔ جهانی بهائی در پنجاه و نهمین جلسهٔ کمیسیون پیشرفت اجتماعی سازمان ملل بر ابعاد اخلاقی تکنولوژی تاکید داشت ابعاد اخلاقی تکنولوژیتاکید داشت.

جلسه‌ای برگزار شده توسط دفتر بروکسل جامعهٔ جهانی بهائی مجموعه‌ گفتگویی را با حضور مقامات شهرداری و سیاست‌گذاران با موضوع نقش توسعهٔ شهری در کمک به تحول اجتماعی در محله‌هایی بسیار متنوع آغاز کرد.

جلسه‌ای برگزار شده توسط دفتر بروکسل جامعهٔ جهانی بهائی مجموعه‌ گفتگویی را با حضور مقامات شهرداری و سیاست‌گذاران با موضوع نقش توسعهٔ شهریدر کمک به تحول اجتماعی در محله‌هایی بسیار متنوع آغاز کرد.

گفتگویی با عنوان «رسانه‌ها، روایت، مردم و رهبران آن‌ها» که توسط جامعهٔ جهانی بهائی برگزار شده بود، خبرنگاران را گرد هم آورد تا چگونگی ایجاد وحدت از طریق رسانه‌های خبری را بررسی کنند. این گفتگوها بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر جامعهٔ جهانی بهائی برای مشارکت در گفتمان نقش رسانه در اجتماع بوده است.

گفتگویی با عنوان «رسانه‌ها، روایت، مردم و رهبران آن‌ها» که توسط جامعهٔ جهانی بهائی برگزار شده بود، خبرنگاران را گرد هم آورد تا چگونگی ایجاد وحدت از طریق رسانه‌های خبریرا بررسی کنند. این گفتگوها بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر جامعهٔ جهانی بهائی برای مشارکت در گفتمان نقش رسانه در اجتماع بوده است.

دفتر جامعهٔ جهانی بهائی در آدیس‌آبابا دانشمندان و نمایندگان جوامع دینی را گرد هم آورد تا نقش علم و دین را در پاسخگویی موثر به بحران زیست‌‌‌محیطی بررسی کنند.

دفتر جامعهٔ جهانی بهائی در آدیس‌آبابا دانشمندان و نمایندگان جوامع دینی را گرد هم آورد تا نقش علم و دین را در پاسخگویی موثر به بحران زیست‌‌‌محیطی بررسی کنند.

نمایندگان جامعهٔ جهانی بهائی در گفتگوهای کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۱ معروف به «کاپ‌ ۲۶» شرکت و ابعاد اخلاقی فعالیت‌های اقلیمی را بررسی کردند.

نمایندگان جامعهٔ جهانی بهائی در گفتگوهای کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۱ معروف به «کاپ‌ ۲۶» شرکتو ابعاد اخلاقی فعالیت‌های اقلیمی را بررسی کردند.

بهائیان وانواتو نمایندگانی از دفتر نخست‌وزیر، وزارت آموزش و پرورش، رؤسای دهکده‌ها و فعالین اجتماعی مختلف را گرد هم آوردند تا در کنار هم بر نقش تربیت اخلاقی در اجتماع تامل کنند.

بهائیان وانواتو نمایندگانی از دفتر نخست‌وزیر، وزارت آموزش و پرورش، رؤسای دهکده‌ها و فعالین اجتماعی مختلف را گرد هم آوردند تا در کنار هم بر نقش تربیت اخلاقی در اجتماع تامل کنند.

بیش از ۲۰۰۰ نفر از زنان، مردان، جوانان و کودکان از سراسر باراکا در جمهوری دموکراتیک کنگو و مناطق اطراف آن گردهم آمدند تا به بررسی بینش‌هایی در ارتباط با پیشرفت زنان بپردازند که حاصل دهه‌ها تلاش بهائیان منطقه برای پیشرفت اجتماعی است.

بیش از ۲۰۰۰ نفر از زنان، مردان، جوانان و کودکان از سراسر باراکا در جمهوری دموکراتیک کنگو و مناطق اطراف آن گردهم آمدند تا به بررسی بینش‌هایی در ارتباط با پیشرفت زنان بپردازند که حاصل دهه‌ها تلاش بهائیان منطقه برای پیشرفت اجتماعی است.

در منطقهٔ گوئرا در جمهوری چاد، حدود ۳۰ نفر از رؤسای قبایل این منطقه در دهکده‌ٔ بارو گرد هم آمدند تا دربارهٔ آینده مردم قوم‌ خود بحث و گفتگو کنند.

در منطقهٔ گوئرا در جمهوری چاد، حدود ۳۰ نفر از رؤسای قبایلاین منطقه در دهکده‌ٔ بارو گرد هم آمدند تا دربارهٔ آینده مردم قوم‌ خود بحث و گفتگو کنند.

یک نشست ملی با موضوع همزیستی مسالمت‌آمیز که توسط بهائیان بحرین برگزار شد، نمایندهٔ پادشاه حمد بن عیسی آل خلیفه و دیگر شخصیت‌های برجسته را گرد هم آورد تا در مورد فراخوان حضرت عبدالبهاء به صلح تأمل کنند.

یک نشست ملی با موضوع همزیستی مسالمت‌آمیزکه توسط بهائیان بحرین برگزار شد، نمایندهٔ پادشاه حمد بن عیسی آل خلیفه و دیگر شخصیت‌های برجسته را گرد هم آورد تا در مورد فراخوان حضرت عبدالبهاء به صلح تأمل کنند.

اعضای دفتر امور خارجهٔ بهائیان کانادا در گفتگویی کم‌سابقه دربارۀ نقش دین در حکمروایی در جلسۀ افتتاحیه «مجمع بین‌الادیان تمام حزبی پارلمانی» شرکت کردند.

اعضای دفتر امور خارجهٔ بهائیان کانادا در گفتگویی کم‌سابقه دربارۀ نقش دین در حکمروایی در جلسۀ افتتاحیه «مجمع بین‌الادیان تمام حزبی پارلمانی» شرکت کردند.

مجمعی منحصر به فرد که توسط بهائیان امارات متحدهٔ عربی آغاز شده رهبران دینی را گرد هم می‌آورد تا در مورد نقش دین در اجتماع گفتگو‌های عمیقی داشته باشند.

یک مجمع منحصر به فردکه توسط بهائیان امارات متحدهٔ عربی آغاز شده رهبران دینی را گرد هم می‌آورد تا در مورد نقش دین در اجتماع گفتگو‌های عمیقی داشته باشند.

در پاپوآ گینه نو، رویدادی به مناسبت روز جهانی دین، جوامع دینی را برای گردهمایی‌ای منحصر به فرد گرد هم آورد تا مسیر را برای هماهنگی بیشتر در اجتماع هموار کنند

در پاپوآ گینه نو، رویدادی به مناسبت روز جهانی دین ،جوامع دینی را برای گردهمایی‌ای منحصر به فرد گرد هم آورد تا مسیر را برای هماهنگی بیشتر در اجتماع هموار کنند.

سمپوزیومی سه روزه با موضوع وحدت نژادی و تحول اجتماعی به مناسبت صدمین سالگرد اولین کنفرانس جامعه‌ٔ بهائی آمریکا در زمینهٔ الفت بین نژادی برگزار شد.

سمپوزیومی سه روزه با موضوع وحدت نژادی و تحول اجتماعی به مناسبت صدمین سالگرد اولین کنفرانس جامعه‌ٔ بهائی آمریکا در زمینهٔ الفت بین نژادی برگزار شد.

دوره‌ای که توسط کرسی بهائی صلح جهانی در دانشگاه مریلند ارائه می‌شود در پرتوی اصول اخلاقی همچون رفع تعصب به بررسی مسائل اجتماعی پرداخت.

دوره‌ای که توسط کرسی بهائی صلح جهانی در دانشگاه مریلند ارائه می‌شود در پرتوی اصول اخلاقی همچون رفع تعصب به بررسی مسائل اجتماعی پرداخت.

در استرالیا، دفتر امور خارجهٔ بهائیان گفتگوهای عمیقی را میان مقامات رسمی، فعالان اجتماعی، روزنامه‌نگاران، جوامع مذهبی و سایرین در گردهمایی‌هایی در سراسر ایالات و مناطق این کشور آغاز کرده است.

در استرالیا، دفتر امور خارجهٔ بهائیان گفتگوهای عمیقی را میان مقامات رسمی، فعالان اجتماعی، روزنامه‌نگاران، جوامع مذهبی و سایرین در گردهمایی‌هایی در سراسر ایالات و مناطق این کشور آغاز کرده است.

بهائیان مالزی گفتگوی سازنده‌ای را در بین بخش‌های مختلف اجتماع خود در مورد چگونگی مشارکت همهٔ مردم در دستیابی به درجات بالاتر انسجام اجتماعی ترویج کرده‌اند.

بهائیان مالزی گفتگوی سازنده‌ای را در بین بخش‌های مختلف اجتماع خود در مورد چگونگی مشارکت همهٔ مردم در دستیابی به درجات بالاتر انسجام اجتماعی ترویج کرده‌اند.

دفتر امور خارجی بهائیان قزاقستان، خبرنگاران را برای گفتگوهای عمیق دربارهٔ ابعاد اخلاقی خبرنگاری در چارچوبی وسیع‌تر و برای ایجاد جامعه‌ای منسجم، گرد هم آورده است.

دفتر امور خارجی بهائیان قزاقستان، خبرنگاران را برای گفتگوهای عمیق دربارهٔ ابعاد اخلاقی خبرنگاری در چارچوبی وسیع‌تر و برای ایجاد جامعه‌ای منسجم، گرد هم آورده است.

بهائیان اسلواکی در حال بررسی درک‌های جدیدی از ماهیت انسان بوده‌، باورهای متداول در زمینهٔ مهاجرت و اقلیت‌ها را به چالش کشیده‌ و افزایش مشارکت و حمایت متقابل بیشتر در حیات اجتماع را ترویج داده‌اند.

بهائیان اسلواکی در حال بررسی درک‌های جدیدی از ماهیت انسانبوده‌، باورهای متداول در زمینهٔ مهاجرت و اقلیت‌ها را به چالش کشیده‌ و افزایش مشارکت و حمایت متقابل بیشتر در حیات اجتماع را ترویج داده‌اند.

یک مقالۀ پژوهشی جدید که به طور مشترک توسط «کرسی بهائی در زمینه‌ٔ مطالعات توسعه در دانشگاه دِوی‌آهیلای» (Devi Ahilya) در ایندور، هند و «موسسۀ مطالعات رفاه جهانی» (ISGP) منتشر شد، نحوۀ استفادهٔ جوامع از اصولی همچون یگانگی نوع انسان و پیوند متقابل بشر با طبیعت را در اقداماتشان با هدف پیشبرد خیر جمعی بررسی می‌کند.

یک مقالۀ پژوهشی جدید که به طور مشترک توسط «کرسی بهائی در زمینه‌ٔ مطالعات توسعه در دانشگاه دِوی‌آهیلای» (Devi Ahilya) در ایندور، هند و «موسسۀ مطالعات رفاه جهانی» (ISGP) منتشر شد ،نحوۀ استفادهٔ جوامع از اصولی همچون یگانگی نوع انسان و پیوند متقابل بشر با طبیعت را در اقداماتشان با هدف پیشبرد خیر جمعی بررسی می‌کند.

ضیافت بهائی، یک گردهمائی‌های معنوی که مخصوص نیایش، مشورت، معاشرت و الفت است به فهرست میراث معنوی فرهنگی سنگاپور اضافه شد و موجب برانگیختن تفکر در این کشور دربارهٔ مشورت به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به درجات بالاتر وحدت میان گروه‌های متنوع مردم شد.

ضیافت بهائی، یک گردهمائی‌های معنوی که مخصوص نیایش، مشورت، معاشرت و الفت است به فهرست میراث معنوی فرهنگی سنگاپوراضافه شد و موجب برانگیختن تفکر در این کشور دربارهٔ مشورت به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به درجات بالاتر وحدت میان گروه‌های متنوع مردم شد.

بهائیان آذربایجان برنامه‌ای ویدئویی با عنوان «تلویزیون گفتمان» را را‌ه اندازی کردند. این برنامه گفتگوهای عمیقی را با موضوعاتی مانند برابری زن و مرد و نقش رسانه‌ها در اجتماع ارائه می‌دهد.

بهائیان آذربایجان برنامه‌ای ویدئویی با عنوان «تلویزیون گفتمان» را را‌ه اندازی کردند. این برنامه گفتگوهای عمیقی را با موضوعاتی مانند برابری زن و مرد و نقش رسانه‌ها در اجتماع ارائه می‌دهد.

یک برنامهٔ تلویزیونی توسط بهائیان شیلی تهیه و در یکی از شبکه‌های رسانه‌ای ملی پخش شد. این برنامه دیدگاه‌هایی را دربارهٔ این ارائه داد که مردم چگونه می‌توانند امیدوار باقی مانده و به بحران سلامت پاسخی سازنده دهند.

یک برنامهٔ تلویزیونی توسط بهائیان شیلی تهیه و در یکی از شبکه‌های رسانه‌ای ملی پخش شد. این برنامه دیدگاه‌هایی را دربارهٔ این ارائه داد که مردم چگونه می‌توانند امیدوار باقی مانده و به بحران سلامت پاسخی سازنده دهند.

مجموعه گفتگوهایی که توسط بهائیان اردن شروع شده بود الهام‌بخش برنامه‌ٔ رادیویی جدیدی شد که فضایی عمومی برای بررسی نحوهٔ دستیابی به زندگی منسجم و منبع خیر اجتماعی بودن فراهم کرد.

مجموعه گفتگوهایی که توسط بهائیان اردن شروع شده بود الهام‌بخش برنامه‌ٔ رادیویی جدیدی شد که فضایی عمومی برای بررسی نحوهٔ دستیابی به زندگی منسجم و منبع خیر اجتماعی بودن فراهم کرد.

پادکستی به نام کومرا-به معنای گفتگوی دوستانه- که توسط بهائیان ایرلند تهیه می‌‍‌‌‌شود، فضایی را برای عموم مردم فراهم آورده است تا در آن به معضلات اجتماعی ‌بپردازند.

پادکستی به نام کومرا-به معنای گفتگوی دوستانه- که توسط بهائیان ایرلند تهیه می‌‍‌‌‌شود، فضایی را برای عموم مردم فراهم آورده است تا در آن به معضلات اجتماعی ‌بپردازند.

کنفرانس سالانهٔ انجمن مطالعات بهائی که امسال در اوتاوا، کانادا، برگزار شد، بیش از 2500 نفر را گردهم آورد تا دربارهٔ تلاش‌هایشان در زمینهٔ مشارکت در طیف وسیعی از حوزه‌های اندیشه و گفتمان‌ تامل کنند.

کنفرانس سالانهٔ انجمن مطالعات بهائی که امسال در اوتاوا، کانادا، برگزار شد، بیش از 2500 نفر را گردهم آورد تا دربارهٔ تلاش‌هایشان در زمینهٔ مشارکت در طیف وسیعی از حوزه‌های اندیشه و گفتمان‌ تامل کنند.

تشکیل محافل ملی بهائی جدید

امسال دو محفل ملی جدید تشکیل شد.

جامعهٔ بهائی کرواسی در اولین کانونشن ملی که در زاگرب تشکیل شد محفل ملی بهائیان این کشور را انتخاب کرد.

جامعهٔ بهائی کرواسی در اولین کانونشن ملی که در زاگرب تشکیل شد محفل ملی بهائیان این کشور را انتخاب کرد.

انتخابات تاریخی اولین محفل ملی بهائیان تیمور شرقی در بحبوحهٔ تلاش‌های خستگی‌ناپذیر برای مقابله با سیل‌های ویرانگر در این کشور صورت گرفت.

انتخابات تاریخی اولین محفل ملی بهائیان تیمور شرقی در بحبوحهٔ تلاش‌های خستگی‌ناپذیر برای مقابله با سیل‌های ویرانگر در این کشور صورت گرفت.

آزار بهائیان در ایران

La persecución de los bahá’ís de Irán no ha amainado, provocando una extraordinaria oleada de apoyo a su favor, una protesta mundial por parte de autoridades gubernamentales, líderes del pensamiento, organizaciones de la sociedad civil, activistas, dirigentes religiosos, artistas, destacados iraníes y muchas personas más. Un ejemplo destacado fue la respuesta de autoridades gubernamentales, figuras destacadas y muchas personas de todo el mundo a una iniciativa para llamar la atención sobre la campaña de incitación al odio y propaganda que el Gobierno iraní lleva a cabo desde hace décadas contra los bahá’ís iraníes.

ادامهٔ آزار و اذیت بهائیان در ایران، موج بی‌سابقهٔ حمایت از آنان را در پی داشت؛ اعتراضی جهانی از سوی مقامات دولتی، رهبران فکری، سازمان‌های جامعهٔ مدنی، فعالان مدنی، رهبران دینی، هنرمندان، ایرانیان برجسته، و بسیاری دیگر. یک نمونه قابل توجه این حمایت، تلاش مقامات دولتی، اشخاص برجسته و بسیاری از مردم سراسر دنیا برای جلب توجه نسبت به اقدامات دولت ایران در چند دههٔ گذشته جهت نفرت‌پراکنی علیه بهائیان ایران بود.

انتشارات آنلاین و چاپی

سال گذشته آثار زیادی به مناسبت بزرگداشت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء انتشار یافت.

نسخه‌ٔ ترجمه‌ای جدید از الواح حضرت عبدالبهاء دربارهٔ جنبه‌های از زندگی حضرت بهاءالله، رنج‌هایی که ایشاان متحمل شدند و همچنین هدف از دیانت ایشان منتشر شد.

کتاب اقدس برای اولین بار به دو زبان ایسلندی و توک پیسین ترجمه شد.

کتاب اقدس برای اولین بار به دو زبان ایسلندی و توک پیسین ترجمه شد.

نشریهٔ «عالم بهائی» مقالات جدیدی را در تجلیل از زندگی حضرت عبدالبهاء منتشر کرد.

نشریهٔ «عالم بهائی» مقالات جدیدی را در تجلیل از زندگی حضرت عبدالبهاء منتشر کرد.

طراحی جدید وبسایت Bahai.org در بیست و پنجمین سالگرد تأسیس این وب‌سایت منتشر شد.

طراحی جدید وبسایت Bahai.org در بیست و پنجمین سالگرد تأسیس این وب‌سایت منتشر شد.

افراد و جوامع بی‌شماری در سراسر جهان با الهام از زندگی مملو از خدمت به بشر حضرت عبدالبهاء طیف وسیعی از آثار را منتشر کردند.

افراد و جوامع بی‌شماری در سراسر جهان با الهام از زندگی مملو از خدمت به بشر حضرت عبدالبهاء طیف وسیعی از آثار را منتشر کردند.

معابد بهائی

سرویس خبری پیشرفت‌ها در ساخت معابد بهائی در کشورهای مختلف در سال گذشته را پوشش داد و از تاثیر این معابد در ترویج روح خدمت و نیایش در جوامعشان گزارش‌هایی تهیه کرد.

افتتاح معبد محلی بهائی در ماتوندا سوی، کنیا- اولین معبد محلی در قارهٔ آفریقا- به عنوان گامی بسیار مهم در سفر روحانی مردمان این ناحیه، توسط هزاران نفر در سرتاسر این کشور جشن گرفته شد.

افتتاح معبد محلی بهائی در ماتوندا سوی، کنیا- اولین معبد محلی در قارهٔ آفریقا- به عنوان گامی بسیار مهم در سفر روحانی مردمان این ناحیه، توسط هزاران نفر در سرتاسر این کشور جشن گرفته شد.

نخست‌وزیر باب لومن (Bob Loughman) و دیگر مقامات دولتی، روسای محلی و ۳۰۰۰ شرکت‌کنندهٔ دیگر در مراسم افتتاحیه معبد بهائی وانواتو شرکت داشتند

نخست‌وزیر باب لومن (Bob Loughman) و دیگر مقامات دولتی، روسای محلی و ۳۰۰۰ شرکت‌کنندهٔ دیگر در مراسم افتتاحیه معبد بهائی وانواتو شرکت داشتند.

با تکمیل سازهٔ فولادی پیچیدهٔ معبد بهائی در پورت مورسبی در پاپوآ گینهٔ نو، کار ساخت و ساز این معبد به مرحلهٔ جدیدی وارد شد.

با تکمیل سازهٔ فولادی پیچیدهٔ معبد بهائی در پورت مورسبی در پاپوآ گینهٔ نو، کار ساخت و ساز این معبد به مرحلهٔ جدیدی وارد شد.

مراسمی تاریخی به مناسبت آغاز ساخت و ساز اولین معبد بهائی محلی هندوستان برگزار شد.

مراسمی تاریخی به مناسبت آغاز ساخت و ساز اولین معبد بهائی محلی هندوستان برگزار شد.

معبد در حال ساخت در جمهوری دموکراتیک کنگو الهام‌بخش تعداد روزافزونی از مردم برای اقدام و مشارکت در پیشرفت مادی و معنوی جامعه خود بوده است.

معبد در حال ساخت در جمهوری دموکراتیک کنگو الهام‌بخش تعداد روزافزونی از مردم برای اقدام و مشارکت در پیشرفت مادی و معنوی جامعه خود بوده است.

ساخت آرامگاه حضرت عبدالبها

امسال ساخت‌وساز آرامگاه حضرت عبدالبهاء پیشرفت‌های زیادی داشت از جمله تکمیل دیوارهای میدانگاه مرکزی و شروع ساخت سطح مشبک.

این مجموعه عکس‌ها از سال گذشته جنبه‌های مختلف پیشرفت ساخت‌و‌ساز آرامگاه را نشان می‌دهد.

روزنامه‌نگاران سراسر ایتالیا در یک کنفرانس مطبوعاتی در میلان شرکت کردند تا دربارهٔ آماده‌سازی سنگ‌های مرمری که قرار است قسمت درونی سقف مشبک، کف میدانگاه اصلی و هشت ستون بنای اصلی آرامگاه حضرت عبدالبهاء را بپوشاند اطلاعات بیشتری کسب کنند.

روزنامه‌نگاران سراسر ایتالیا در یک کنفرانس مطبوعاتی در میلان شرکت کردند تا دربارهٔ آماده‌سازی سنگ‌های مرمری که قرار است قسمت درونی سقف مشبک، کف میدانگاه اصلی و هشت ستون بنای اصلی آرامگاه حضرت عبدالبهاء را بپوشاند اطلاعات بیشتری کسب کنند.

مرمت اماکن مقدس بهائی

قصر مزرعه و بیت عبود مورد مرمت و حفاظت قرار گرفت.

پروژهٔ مرمت قصر مزرعه، یکی از مکان‌های زیارتی بهائیان، پیشرفت چشمگیری داشته است و اتاق حضرت بهاءالله برای پذیرش بازدیدکنندگان آماده شده است.

پروژهٔ مرمت قصر مزرعه ، یکی از مکان‌های زیارتی بهائیان، پیشرفت چشمگیری داشته است و اتاق حضرت بهاءالله برای پذیرش بازدیدکنندگان آماده شده است.

پروژهٔ دو ساله‌ای که با هدف افزایش استحکام بیت عبود در برابر زمین‌لرزه و بازسازی بخش‌های فرسودهٔ ساختمان در جریان بود اکنون به پایان رسیده است.

پروژهٔ دو ساله‌ای که با هدف افزایش استحکام بیت عبود در برابر زمین‌لرزه و بازسازی بخش‌های فرسودهٔ ساختمان در جریان بود اکنون به پایان رسیده است.

بزرگداشت صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء

به مناسبت صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء تلاش‌های بی‌شماری در سرتاسر جهان صورت گرفت که باعث ایجاد امید در قلوب شد و چشم‌اندازی از جهانی صلح‌آمیزتر را ارائه کرد.

«سرمشق عالمیان» فیلمی به سفارش بیت العدل اعظم به مناسبت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء منتشر شد.

«سرمشق عالمیان» فیلمی به سفارش بیت العدل اعظم به مناسبت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء منتشر شد.

آماده‌سازی‌ها در نقاط مختلف جهان برای بزرگداشت صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء موجی از آثار هنری پدید آورد که از زندگی و فعالیت‌های ایشان به عنوان منادی صلح، مدافع عدالت اجتماعی و حامی اصل یگانگی نوع انسان الهام می‌گیرند.

آماده‌سازی‌ها در نقاط مختلف جهان برای بزرگداشت صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء موجی از آثار هنری پدید آورد که از زندگی و فعالیت‌های ایشان به عنوان منادی صلح، مدافع عدالت اجتماعی و حامی اصل یگانگی نوع انسان الهام می‌گیرند.

تدارکات برای گرامیداشت صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء منجر به ساخت فیلم‌ها، مستندها، برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی، پادکست‌ها و سایر تولیدات رسانه‌ای شد که بر جنبه‌های مختلف زندگی سرشار از خدمت بی‌وقفهٔ حضرت عبدالبهاء به بشریت پرتو می‌افکنند.

تدارکات برای گرامیداشت صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء منجر به ساخت فیلم‌ها، مستندها، برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی، پادکست‌ها و سایر تولیدات رسانه‌ای/a> شد که بر جنبه‌های مختلف زندگی سرشار از خدمت بی‌وقفهٔ حضرت عبدالبهاء به بشریت پرتو می‌افکنند.

چندین رویداد در حیفا و عکا  برگزار شد و میزبان مقامات شهرداری و ساکنان منطقه بود تا صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء در مکان‌های تاریخی مرتبط با زندگی ایشان گرامی داشته شود.

چندین رویداد در حیفا و عکا برگزار شد و میزبان مقامات شهرداری و ساکنان منطقه بود تا صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء در مکان‌های تاریخی مرتبط با زندگی ایشان گرامی داشته شود.

نمایندگان جوامع بهائی از ملل و مناطق سراسر جهان برای شرکت در یک گردهمایی تاریخی در مرکز جهانی بهائی برای بزرگداشت درگذشت حضرت عبدالبهاء وارد حیفا شدند.

نمایندگان جوامع بهائی از ملل و مناطق سراسر جهان برای شرکت در یک گردهمایی تاریخی در مرکز جهانی بهائی برای بزرگداشت درگذشت حضرت عبدالبهاء وارد حیفا شدند.

در ساعات اولیهٔ روز شنبه ۲۷ نوامبر، شرکت‌کنندگان در گردهمایی صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء، در صحن زائرسرای حیفا، در فضایی باشکوه و سرشار از احترام برای یادبود درگذشت حضرت عبدالبهاء گرد هم آمدند.

در ساعات اولیهٔ روز شنبه ۲۷ نوامبر، شرکت‌کنندگان در گردهمایی صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء، در صحن زائرسرای حیفا، در فضایی باشکوه و سرشار از احترام برای یادبود درگذشت حضرت عبدالبهاء گرد هم آمدند.

جوامع ملی بهائی در سرتاسر جهان فعالان مختلف اجتماعی را گرد هم آوردند تا برخی از اصول جهان‌شمولی را که در شخصیت حضرت عبدالبهاء تجسم یافته بررسی کنند.

جوامع ملی بهائی در سرتاسر جهان فعالان مختلف اجتماعی را گرد هم آوردند تا برخی از اصول جهان‌شمولی را که در شخصیت حضرت عبدالبهاء تجسم یافته بررسی کنند.

در ۲۷ نوامبر، گردهمایی‌های صدمین سالگرد در سرتاسر جهان برگزار و الهام‌بخش افراد بیشماری شد تا بر دلالت‌های دعوت حضرت عبدالبهاء به صلح جهانی برای زندگی‌شان تأمل کنند.

در ۲۷ نوامبر، گردهمایی‌های صدمین سالگرد در سرتاسر جهان برگزار و الهام‌بخش افراد بیشماری شد تا بر دلالت‌های دعوت حضرت عبدالبهاء به صلح جهانی برای زندگی‌شان تأمل کنند.