تکمیل مرمت بیت عبود

۱۹ فروردین ۱۴۰۰
این پروژه قسمت‌های از بین رفتهٔ بنا را بازسازی و آن را در مقابل زلزله محکم‌سازی می‌کند تا کار حضرت شوقی افندی در اوایل دههٔ ۱۹۵۰ جهت حفاظت از این بنا ادامه یابد.

مرکز جهانی بهائی — پروژهٔ دو ساله‌ای که با هدف افزایش استحکام بیت عبود در برابر زمین‌لرزه و بازسازی بخش‌های فرسودهٔ ساختمان در جریان بود اکنون به پایان رسیده است. این پروژه ادامه و بسط مرمتی است که در اوایل دههٔ ۵۰ که حضرت شوقی افندی این مکان مقدس را برای زیارت آماده می‌کردند صورت گرفت.

حضرت بهاءالله و خانواده‌شان که در تبعید و حبس خانگی به سر می‌بردند در سال ۱۸۷۱ به این ساختمان نقل مکان کرده و فضای بسیار محدودی برای زندگی در اختیار داشتند. در یک مقطع زمانی، بیشتر از ۱۳ نفر در یک اتاق زندگی می‌کردند.

در این مکان مقدس بود که حضرت بهاءالله در سال ۱۸۷۳ ام‌الکتاب خود، کتاب اقدس را نازل نمودند. این کتاب که در آثار بهائی از آن به عنوان «منشور مدنیت نوین» یاد می‌شود، احکام و اصول اساسی دیانت بهائی را تشریح کرده و شالودهٔ مؤسسات بهائی را بنا می‌نهد.

بیت العدل اعظم روز جمعه در نامه‌ای به محافل روحانی ملی نوشتند هدف از مرمت و بازسازی بیت عبود این است «که این بنا را در شرایطی شایسته برای قرون آتیه حفظ نماید».

جنبه‌های مختلف کار مرمت و بازسازی را در تصاویر زیر می‌توانید ببینید.

نمای تاریخی (چپ) و نمای کنونی (راست) از ضلع شرقی این خانه. حضرت بهاءالله و خانواده‌شان برای اولین بار در این قسمت از خانه که معروف به بیت عودی خمار است ساکن شدند. اتاق بالا سمت چپ محلی است که حضرت بهاءالله کتاب اقدس، ام‌الکتاب دیانت بهائی، را در آن نازل کردند.

نمای تاریخی (چپ) و نمای کنونی (راست) از ضلع شرقی این خانه. حضرت بهاءالله و خانواده‌شان برای اولین بار در این قسمت از خانه که معروف به بیت عودی خمار است ساکن شدند. اتاق بالا سمت چپ محلی است که حضرت بهاءالله کتاب اقدس، ام‌الکتاب دیانت بهائی، را در آن نازل کردند.

در اتاقی که حضرت بهاءالله کتاب اقدس را در آن نازل کردند، پنل‌های چوبی دیوار که اکثر آن‌ها تاب برداشته یا رنگ خود را از دست داده بودند مرمت شدند. هر یکی از این صفحات صاف و مستحکم شده و دوباره رنگ‌آمیزی شد.

در اتاقی که حضرت بهاءالله کتاب اقدس را در آن نازل کردند، پنل‌های چوبی دیوار که اکثر آن‌ها تاب برداشته یا رنگ خود را از دست داده بودند مرمت شدند. هر یکی از این صفحات صاف و مستحکم شده و دوباره رنگ‌آمیزی شد.

مجموعه‌ای از مبل‌‌های این خانه بر اساس طرح اولیه‌شان مرمت شدند. یک تولیدکنندهٔ پارچه بر اساس طرح پارچه‌ٔ اصلی در عکس‌ها، روکشی جدید برای مبلمان تهیه کرده است.

مجموعه‌ای از مبل‌‌های این خانه بر اساس طرح اولیه‌شان مرمت شدند. یک تولیدکنندهٔ پارچه بر اساس طرح پارچه‌ٔ اصلی در عکس‌ها، روکشی جدید برای مبلمان تهیه کرده است.

یکی از اتاق‌های خانه سقفی منقش به طرحی زیبا و یک حاشیهٔ زینتی ظریف دارد که روی پنل‌هایی از جنس روی نقاشی شده‌اند. متخصصان مرمت برای حفظ این اثر هنری متعلق به دوران عثمانی، الگوی این حاشیه زینتی را ثبت کرده، صفحات را تعمیر کرده و نقاشی‌ها را مرمت کردند.

یکی از اتاق‌های خانه سقفی منقش به طرحی زیبا و یک حاشیهٔ زینتی ظریف دارد که روی پنل‌هایی از جنس روی نقاشی شده‌اند. متخصصان مرمت برای حفظ این اثر هنری متعلق به دوران عثمانی، الگوی این حاشیه زینتی را ثبت کرده، صفحات را تعمیر کرده و نقاشی‌ها را مرمت کردند.

سقفی مرمت‌شده در بیت عبود.

سقفی مرمت‌شده در بیت عبود.

جزییاتی از حاشیهٔ زینتی مرمت‌شده در بیت عبود.

جزییاتی از حاشیهٔ زینتی مرمت‌شده در بیت عبود.

نقش‌های سقف یکی دیگر از اتاق‌های خانه که در طول زمان از بین رفته بودند مرمت شدند.

نقش‌های سقف یکی دیگر از اتاق‌های خانه که در طول زمان از بین رفته بودند مرمت شدند.

نمایی نزدیک از سقف مرمت‌شدهٔ یکی از اتاق‌های بیت عبود.

نمایی نزدیک از سقف مرمت‌شدهٔ یکی از اتاق‌های بیت عبود.

یکی از جنبه‌های اصلی بازسازی و مرمت بیت عبود، جایگزینی حدود ۵۰۰۰ متر مربع از دیوارهای داخلی و خارجی بود. در این پروژه از گچ آهکی که متخصصان مرمت برای بازسازی بناهای تاریخی توصیه می‌کنند استفاده شد. گچ و رنگ جدید از جمع شدن رطوبت درون دیوارها جلوگیری می‌کند.

یکی از جنبه‌های اصلی بازسازی و مرمت بیت عبود، جایگزینی حدود ۵۰۰۰ متر مربع از دیوارهای داخلی و خارجی بود. در این پروژه از گچ آهکی که متخصصان مرمت برای بازسازی بناهای تاریخی توصیه می‌کنند استفاده شد. گچ و رنگ جدید از جمع شدن رطوبت درون دیوارها جلوگیری می‌کند.

تیرهای چوبی سقف در سراسر ساختمان تعمیر شده و برخی از آن‌ها با فولاد ضدزنگ تقویت شدند.

تیرهای چوبی سقف در سراسر ساختمان تعمیر شده و برخی از آن‌ها با فولاد ضدزنگ تقویت شدند.

برای ساخت پنجره‌های شیشه‌ای از روش‌های سنتی شیشه‌گری استفاده شد.

برای ساخت پنجره‌های شیشه‌ای از روش‌های سنتی شیشه‌گری استفاده شد.

ستون‌ها و سرستون‌های مرمری مشرف به دریای مدیترانه که فرسوده شده بودند با نمونه‌های کاملا مشابه جایگزین شدند.

ستون‌ها و سرستون‌های مرمری مشرف به دریای مدیترانه که فرسوده شده بودند با نمونه‌های کاملا مشابه جایگزین شدند.

نمونه‌ای از سنگ‌کاری مرمت شده در ساختمان

نمونه‌ای از سنگ‌کاری مرمت شده در ساختمان

هنگامی که محدودیت‌های وضع شده بهداشت عمومی اجازه بدهد، درهای بیت عبود بار دیگر به روی زائرین باز خواهد شد.

هنگامی که محدودیت‌های وضع شده بهداشت عمومی اجازه بدهد، درهای بیت عبود بار دیگر به روی زائرین باز خواهد شد.