در کنفرانسی در جمهوری دموکراتیک کنگو، هزاران نفر بر فراخوان حضرت عبدالبهاء در مورد پیشرفت زنان تامل می‌کنند

۹ شهریور ۱۴۰۰

باراکا, جمهوری دموکراتیک کنگو — اخیرا بیش از ۲۰۰۰ نفر از زنان، مردان، جوانان و کودکان از سراسر باراکا و مناطق اطراف آن گردهم آمدند تا به بررسی بینش‌هایی در ارتباط با پیشرفت زنان بپردازند که حاصل دهه‌ها تلاش بهائیان منطقه برای پیشرفت اجتماعی است.

این گردهمائی چهار روزه به مناسبت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء برگزار شد و در آن مقامات، رئیس سنتی منطقه، رهبران دینی و پیروان ادیان گوناگون حضور داشتند.

معاون شهردار باراکا، امریت تابیشا (Emerite Tabisha) به سرویس خبری گفت: «بدون زنان، برقراری صلح در خانواده و در جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود. من به همین دلیل بسیار تحت تاثیر این گردهمائی قرار گرفتم و پیشتر هرگز چنین بحث‌های عمیقی را نشنیده بودم که مشارکت زنان در تلاش‌ برای جامعه‌سازی را ضروری بداند.»

این بحث و گفتگوها از زندگی و آثار حضرت عبدالبهاء الهام گرفته بود، آثاری که در آن‌ها ایشان بر پیشرفت زنان تاکید بسیار دارند و برابری زنان و مردان را به دو بال یک پرنده تشبیه می‌نمایند که اگر برابر نباشند بشریت نمی‌تواند به اوج برسد. ایشان همچنین بر نقش زنان در ترویج فرهنگ صلح تاکید می‌کنند.

جلسات حضوری با رعایت قوانین ایمنی وضع شده توسط دولت برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این کنفرانس از روستاهای مختلف اطراف باراکا از راه می‌رسند. نمایش اسلاید
۵ تصاویر

جلسات حضوری با رعایت قوانین ایمنی وضع شده توسط دولت برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این کنفرانس از روستاهای مختلف اطراف باراکا از راه می‌رسند.

در روزهای گردهمائی، شرکت‌کنندگان از ده‌ها روستا و محله رابطۀ میان پیشرفت زنان و ساخت جامعه‌ای مرفه و صلح‌آمیز را مورد بررسی قرار دادند و برای افزایش فعالیت‌های اقدام اجتماعی خود برنامه‌ریزی کردند.

کریستین روشا کیزا (Christine Rusia Kiza)، یکی از اعضای کمیتۀ زنان جامعهٔ بهائی باراکا که برگزار‌کنندهٔ این کنفرانس بود گفت: «این کنفرانس شاهدی بر پایبندی نهادها و موسسات بهائی باراکا به اصول معنویِ یگانگی بشر و برابری زن و مرد است.»

او در ادامه رویکرد وحدت‌بخش این گردهمائی را اینگونه توصیف کرد: «بسیاری از زنان و مردان در مورد برابری جنسیتی و خدمت به جامعه صحبت‌های عمیقی ارائه کردند. همچنین، شرکت‌کنندگان جوان دیدگاه‌های خود را به اشتراک گذاشتند و به سرزندگی و سرور این جلسه افزودند. گروه‌های سرود محلی از جوامع مختلف دینی با آهنگ‌هایی که مخصوص موضوعات بحث ساخته شده بود باعث ارتقای فضای معنوی شدند.»

تابیشا معاون شهردار با قدردانی از این گردهمائی گفت: «من بسیار در جنبش‌ زنان فعال هستم و با این وجود از این گفتگوها بسیار آموختم.»

وی اضافه کرد: «اگر اصول بهائی که ترویج‌دهندۀ صلح و ارتقای جایگاه زنان است زودتر جزئی از زندگی اخلاقی اجتماع ما شده بود، پیش از این به برابری کامل دست پیدا کرده بودیم.»

جلسات حضوری با رعایت قوانین ایمنی وضع شده توسط دولت برگزار شد. اعضای محفل روحانی محلی در حال بازدید از معاون شهردار باراکا، امریت تابیشا (سومین نفر ایستاده از سمت راست). نمایش اسلاید
۵ تصاویر

جلسات حضوری با رعایت قوانین ایمنی وضع شده توسط دولت برگزار شد. اعضای محفل روحانی محلی در حال بازدید از معاون شهردار باراکا، امریت تابیشا (سومین نفر ایستاده از سمت راست).