یک پژوهش جدید به بررسی کاربست اصول معنوی از جمله امید و تاب‌آوری در زندگی جامعه می‌پردازد.

پژوهش جدید به بررسی کاربرد اصول معنوی در زندگی جامعه می‌پردازد

۲ مهر ۱۴۰۰

ایندور, هند — یک مقالۀ پژوهشی جدید که به طور مشترک توسط «کرسی بهائی در زمینه‌ٔ مطالعات توسعه در دانشگاه دِوی‌آهیلای» (Devi Ahilya) در ایندور، هند و «موسسۀ مطالعات رفاه جهانی» (ISGP) منتشر شد نحوۀ استفادهٔ جوامع از اصولی همچون یگانگی نوع انسان و پیوند متقابل بشر با طبیعت را در اقداماتشان با هدف پیشبرد خیر جمعی بررسی می‌کند.

این مقاله با نام «امید و تاب‌آوری: کاربرد اصول معنوی در زندگی جامعه»، بر ایجاد شبکه‌های قوی حمایت اجتماعی در مدیریت چالش‌های مرتبط با آب در سکونت‌گاه‌های غیررسمی شهری تمرکز دارد و بخشی از سری پژوهش‌های موسسهٔ مطالعات رفاه جهانی است که تحت عنوان مقالاتی در ارتباط با بینش حاصل از اقدام منتشر می‌شود.

این مجموعه مقالات الگوهایی را بررسی می‌کند که در تلاش‌‌های گروه‌ها، جوامع و سازمان‌ها برای کاربست اصول وحدت‌بخش و سازنده در زندگی و فعالیت‌های روزمرۀ با هدف رفع مشکلات و مشارکت در پیشرفت اجتماعی نمایان شده است.

آرش فضلی استادیار و رئیس کرسی بهائی می‌گوید: «یکی از مواردی که امروز شاهد آن هستیم این است که بسیاری از مردم عمیقا به اعتقادات معنوی پایبند هستند و اعتقاداتشان منبع قوی از انگیزه‌ است که به آنها کمک می‌کند زندگی هدفمندی داشته باشند و به بهبود جوامع خود کمک کنند.»

او اضافه می‌کند: «این ایده به اندازۀ کافی در ادبیات دانشگاهی توسعه مورد توجه قرار نگرفته است و بنابراین بسیاری از تلاش‌های توسعۀ اجتماعی و اقتصادی قادر به استفاده از این منابع انگیزه نیستند.»

این مقاله توضیحات بیشتری در این مورد ارائه می‌دهد: «بسیاری از پژوهشگران و برنامه‌ریزان، بیش از پیش متوجه این نکته هستند که عدم توجه به جنبه‌های معنوی، فرهنگی و دینی زندگی و اجتماع انسانی مانع تحقق رفاه جمعی و سعادت بشر می‌شود.»

همکاری بین این کرسی دانشگاهی و «موسسهٔ مطالعات رفاه جهانی» بخشی از تلاش‌های هر یک از این موسسات برای مشارکت در گفتمان توسعه است.

کرسی بهائی نزدیک به ۳۰ سال پیش جهت ترویج تحقیقات و مطالعات بین‌رشته‌ای در زمینۀ توسعه افتتاح شد و فعالیت‌های خود را مبتنی بر چشم‌اندازی که رفاه انسان را نتیجۀ پیشرفت مادی و معنوی می‌داند به پیش می‌برد.

«موسسه‌ی مطالعات رفاه جهانی» که در سال ۱۹۹۹ تاسیس شد، یک سازمان تحقیقاتی و آموزشی غیرانتفاعی است که از آموزه‌های بهائی الهام می‌گیرد. یکی از اهداف این سازمان بررسی نقش‌های مکملی دین و علم، به عنوان نظام‌های در حال تکامل دانش و عمل، در پیشرفت تمدن است. این سازمان همچنین دربارهٔ موضوعات مرتبط با زندگی بشر پژوهش‌هایی انجام می‌دهد.

این مقاله دروب‌سایت موسسهٔ مطالعات رفاه جهانی در دسترس است.