ابتکار جوانان در کامبوج فرسایش خاک هنگام سیل را کاهش می‌دهد

۲۵ فروردین ۱۴۰۰
اقدامات نوجوانان برای کاشت درخت به منظور بهبود کیفیت هوا و فراهم ساختن پناهی در برابر گرما این مزیت را نیز به دنبال داشت که از فرسایش جاده هنگام وقوع سیل جلوگیری کرد.

اوکچی, کامبوج — در سال ۲۰۱۹ هنگامی که گروهی از نوجوانان در دهکدهٔ اوکچی در کامبوج به منظور بهبود کیفیت هوا و فراهم ساختن پناهگاهی در برابر گرما اقدام به کاشت درخت در حاشیه‌ جاده‌ای کردند، نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند که این قسمت جاده در برابر فرسایش شدید ناشی از سیل‌هایی که یک سال بعد رخ می‌داد محافظت خواهد شد.

با وجود اینکه تاثیرات این پروژه به نسبت محدود بوده است، رهبران محلی دهکده‌های منطقه دربارهٔ شیوه‌های حمایت از آن و تداوم‌بخشی‌اش بحث و گفتگو کردند.

این عکس قبل از بحران کنونی سلامت گرفته شده است. در سال ۲۰۱۹ گروهی از نوجوانان در دهکدهٔ اوکچی در کامبوج به منظور بهبود کیفیت هوا و فراهم ساختن پناهگاهی در برابر گرما اقدام به کاشت درختانی در طول بخشی از جاده کردند. نمایش اسلاید
۶ تصاویر

این عکس قبل از بحران کنونی سلامت گرفته شده است. در سال ۲۰۱۹ گروهی از نوجوانان در دهکدهٔ اوکچی در کامبوج به منظور بهبود کیفیت هوا و فراهم ساختن پناهگاهی در برابر گرما اقدام به کاشت درختانی در طول بخشی از جاده کردند.

چهرت سی (Chhert Say)، رهبر دهکدهٔ اوکچی، در این جلسه گفت: «اگر این جوانان پروژهٔ خود را شروع نکرده بودند، ممکن بود کل جاده از دست برود. اگر ما به آن‌ها برای ادامهٔ اقداماتشان کمک کنیم، می‌توانیم شاهد تغییرات وسیع‌تری در سیل‌های آینده باشیم.»

این نوجوانان به واسطهٔ مشارکت‌شان در برنامه‌های آموزشی بهائی که توان‌مندی‌های آنان را برای خدمت به اجتماع پرورش می‌دهد، انگیزه یافته بودند تا دست به این اقدام بزنند. فورب جوانی که با این گروه همکاری می‌کند، در توصیف جنبهای مهم از این برنامه‌های آموزشی می‌گوید: «این نوجوانان در حال پرورش یک توان‌مندی ضروری بوده‌اند، یعنی توصیف واقعیت اجتماعی دهکده خود و شناسایی نیاز‌هایی که می‌توانند آن‌ها را رفع کنند.»

رهبر دهکدهٔ اوکچی، چهرت سی می‌گوید: «اگر این جوانان پروژهٔ خود را شروع نکرده بودند، ممکن بود کل جاده از دست برود. اگر ما به آن‌ها در ادامهٔ اقدامات‌شان کمک کنیم، می‌توانیم شاهد تغییرات وسیع‌تری در سیل‌های آینده باشیم.» نمایش اسلاید
۶ تصاویر

رهبر دهکدهٔ اوکچی، چهرت سی می‌گوید: «اگر این جوانان پروژهٔ خود را شروع نکرده بودند، ممکن بود کل جاده از دست برود. اگر ما به آن‌ها در ادامهٔ اقدامات‌شان کمک کنیم، می‌توانیم شاهد تغییرات وسیع‌تری در سیل‌های آینده باشیم.»

یکی از نوجوانان عضو این گروه طرز فکر پشت این پروژه را توضیح می‌دهد. «در طول تابستان هوا بسیار گرم می‌شود و هیچ سایه ای برای رهگذران این جاده وجود ندارد. به همین دلیل ما تصمیم به کاشت ردیفی از درختان گرفتیم.»

نوجوانی دیگر می‌گوید: «همچنین درختان شکوفه و میوه به بار می‌آورند و دهکدهٔ ما را زیباتر می‌سازند.»

رهبران محلی و اعضای جامعه از جمله دیگر جوانان دهکده، از ابتدا مشتاقانه از این پروژه حمایت می‌کردند و به نوجوانان در انتخاب بهترن گونه گیاهی مشاوره داده و در کاشت درختان نیز کمک کردند.

آقای سی در مورد این گروه می‌گوید: «این پروژه اهمیت فعالیت‌های بهائی را نشان می‌دهد، زیرا نوجوانان دهکده‌ٔ ما پس از آن که از مدرسه بازمی‌گردند از زمانشان برای بحث و گفتگو در مورد موضوعات مفید و خدمت به دهکده‌شان استفاده می‌کنند.»

این نوجوانان در جلسه‌ٔ اخیرشان در هفتهٔ گذشته در مورد نحوهٔ ادامه تلاش‌هایشان گفتگو کردند. یکی از آن‌ها گفت: «وقتی می‌بینیم که همهٔ مردم دهکده شاد هستند قلب‌هایمان سرشار از شادی می‌شود. ما متوجه شده‌ایم که چگونه می‌توانیم نقش‌مان را در ایجاد تمدنی جدید ایفا کنیم.»