شرکت‌کنندگان در حال طواف آرامگاه حضرت باب.

صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء: مراسمی باشکوه تامل عمیق دربارهٔ زندگی الهام‌بخش حضرت عبدالبهاء را برمی‌انگیزد

۶ آذر ۱۴۰۰

مرکز جهانی بهائی — در ساعات اولیهٔ روز شنبه ۲۷ نوامبر، شرکت‌کنندگان در گردهمایی صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء، در صحن زائرسرای حیفا، در فضایی باشکوه و سرشار از احترام برای یادبود درگذشت حضرت عبدالبهاء گرد هم آمدند.

این برنامه در چند قدمی آرامگاه حضرت باب جایی که پیکر حضرت عبدالبهاء پس از درگذشتشان به خاک سپرده شد برگزار شد و شرکت‌کنندگان در این برنامه را به تامل و تفکر عمیق در مورد زندگی مثال‌زدنی حضرت عبدالبهاء در مسیر خدمت به بشریت برانگیخت.

پیام تجلیل بیت العدل اعظم به همین مناسبت توسط یکی از اعضای این هیئت قرائت شد. در بخشی از این تجلیل آمده است: «برای این حقیقت که وجود حضرت عبدالبهاء تا چه حد تجلّی‌گاه قوای روحانی اتّحاد و اتّفاق بود شاهدی گویاتر از صحنهٔ مراسم تشییع عرش مبارک قابل تصوّر نیست، صحنهٔ جمعیتّی عظیم از مردم ماتم‌زذه از هر قوم و آیین این سرزمین که گرد هم آمدند تا در فقدان و ‌فرقتی که جمعاً و مشترکاً احساس می‌کردند سوگواری نمایند.» در ادامهٔ این پیام آمده است: «فراگیری محبّت بی‌دریغ آن حضرت جامعه‌ای را بوجود آورد که حتّی در آن زمان می‌توانست براستی ادّعا نماید که اقشار مختلف اجتماع را در بر گرفته‌ است. مهر و محبت آن حضرت حیات جدید اعطا می‌کرد، تربیت می‌نمود، الهام می‌بخشید، بیگانگی را می‌زدایید و همگان را به خوان نعمت حضرت احد ّیت دعوت می‌نمود.»

تصاویر زیر نماهایی از این برنامهٔ شبانگاهی را ارائه می‌ده

شرکت‌کنندگان لحظاتی قبل از شروع برنامه در صحن زائرسرای حیفا جمع شدند.

شرکت‌کنندگان لحظاتی قبل از شروع برنامه در صحن زائرسرای حیفا جمع شدند.

شرکت‌کنندگان در حالی که منتظر شروع برنامه هستند بر زندگی حضرت عبدالبهاء تامل و تعمق می‌کنند.

شرکت‌کنندگان در حالی که منتظر شروع برنامه هستند بر زندگی حضرت عبدالبهاء تامل و تعمق می‌کنند.

نمایی دیگر از حاضران در لحظات دعا و تامل.

نمایی دیگر از حاضران در لحظات دعا و تامل.

پیام تجلیل بیت العدل اعظم به همین مناسبت توسط یکی از اعضای این هیئت قرائت شد. در بخشی از این پیام آمده: «فراگیری محبّت بی‌دریغ آن حضرت جامعه‌ای را بوجود آورد که حتّی در آن زمان می‌توانست براستی ادّعا نماید که اقشار مختلف اجتماع را در بر گرفته‌ است. مهر و محبت آن حضرت حیات جدید اعطا می‌کرد، تربیت می‌نمود، الهام می‌بخشید، بیگانگی را می‌زدایید و همگان را به خوان نعمت حضرت احد ّیت دعوت می‌نمود.»

پیام تجلیل بیت العدل اعظم به همین مناسبت توسط یکی از اعضای این هیئت قرائت شد. در بخشی از این پیام آمده: «فراگیری محبّت بی‌دریغ آن حضرت جامعه‌ای را بوجود آورد که حتّی در آن زمان می‌توانست براستی ادّعا نماید که اقشار مختلف اجتماع را در بر گرفته‌ است. مهر و محبت آن حضرت حیات جدید اعطا می‌کرد، تربیت می‌نمود، الهام می‌بخشید، بیگانگی را می‌زدایید و همگان را به خوان نعمت حضرت احد ّیت دعوت می‌نمود.»

این برنامه شامل دعا و بخش‌هایی از آثار بهائی بود که به چندین زبان از جمله عربی، انگلیسی، فرانسوی و هندی خوانده‌ شد.

این برنامه شامل دعا و بخش‌هایی از آثار بهائی بود که به چندین زبان از جمله عربی، انگلیسی، فرانسوی و هندی خوانده‌ شد.

دعاها و قسمت‌‌هایی از آثار بهائی نیز به زبان‌های فارسی، روسی، اسپانیایی و پرتغالی خوانده شد.

دعاها و قسمت‌‌هایی از آثار بهائی نیز به زبان‌های فارسی، روسی، اسپانیایی و پرتغالی خوانده شد

شرکت‌کنندگان در حال طواف آرامگاه حضرت باب.

شرکت‌کنندگان در حال طواف آرامگاه حضرت باب.

شرکت‌کنندگان در حال طواف آرامگاه حضرت باب.

شرکت‌کنندگان در حال طواف آرامگاه حضرت باب.

نمایی دیگر از شرکت‌کنندگان در باغ‌های اطراف آرامگاه حضرت باب.

نمایی دیگر از شرکت‌کنندگان در باغ‌های اطراف آرامگاه حضرت باب.

نمایی از کوه کرمل در حیفا و آرامگاه حضرت باب، جایی که پیکر حضرت عبدالبهاء، پس از درگذشت به خاک سپرده شد.

نمایی از کوه کرمل در حیفا و آرامگاه حضرت باب، جایی که پیکر حضرت عبدالبهاء، پس از درگذشت به خاک سپرده شد.