طراحی جدید وب‌سایت بین‌المللی Bahai.org در بیست و پنجمین سالگرد تأسیس

۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
نسخهٔ به روز شدهٔ bahai.org شامل پیشرفت‌های بصری، بخش‌ها و امکانات جدیدی است که راه را برای انتشار مقالات و ویدئوهای جدید در کل سال هموار می‌سازد.

مرکز جهانی بهائی — طراحی جدید وب‌سایت جامعه‌ٔ جهانی بهائی در آدرس www.bahai.org به تازگی راه‌اندازی شده که نمایانگر آخرین تحولات از زمان تأسیس اولیه این وب‌سایت در سال ۱۹۹۶ است.

تغییرات گسترده در طراحی این سایت، تجربهٔ بصری مطلوب‌تری را برای بازدیدکنندگان ایجاد می‌کند و با ارائهٔ امکانات بیشتر دسترسی به ۱۴۰ مقالهٔ وب‌سایت را تسهیل می‌نماید.

به‌روزرسانی سایت شامل یک بخش جدید با عنوان «گزیده‌ای از ویدئوها» است که مطالبی برگرفته از مجموعه وب‌سایت‌های Bahai.org را گردهم می‌آورد. نمایش اسلاید
۶ تصاویر

به‌روزرسانی سایت شامل یک بخش جدید با عنوان «گزیده‌ای از ویدئوها» است که مطالبی برگرفته از مجموعه وب‌سایت‌های Bahai.org را گردهم می‌آورد.

به‌روزرسانی سایت شامل دو بخش جدید «گزیده‌ای از مقالات» و «گزیده‌ای از ویدئوها» است که منتخبی از محتواهای مجموعه سایت‌های Bahai.org و ویدئوهای جدید با موضوعات مشارکت جامعۀ بهائی در حیات اجتماع، کوشش‌های این جامعه جهت ارتقای رفاه مادی و اجتماعی مردمان از اقشار مختلف‌، و تلفیق خدمت و عبادت در زندگی جامعۀ بهائی را در برمی‌گیرد.

حدود ۱۴۰ مقالهٔ وب‌سایت در مجموعه‌های موضوعی در دو دستهٔ اصلی «آنچه بهائیان باور دارند» و «آنچه بهائیان انجام می‌دهند» قرار گرفته اند. نمایش اسلاید
۶ تصاویر

حدود ۱۴۰ مقالهٔ وب‌سایت در مجموعه‌های موضوعی در دو دستهٔ اصلی «آنچه بهائیان باور دارند» و «آنچه بهائیان انجام می‌دهند» قرار گرفته اند.

نسخۀ جدید این وب‌سایت امکان افزایش قسمت‌های بیشتری را که برای ماه‌ها و سال‌های آینده برنامه‌ریزی شده‌اند فراهم می‌کند، از جمله قسمت‌هایی که به بررسی توسعۀ جامعۀ جهانی بهائی و تجربۀ افرادی خواهد پرداخت که در سراسر جهان با الهام از آموزه‌های بهائی در حال تلاش برای کمک به بهبود اجتماع هستند