انتشار کتابی جدید از آثار حضرت عبدالبهاء

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
«نور جهان»، مجموعه‌ای از آثار حضرت عبدالبهاء که به تازگی ترجمه شده اکنون به صورت آنلاین و کاغذی موجود است.

مرکز جهانی بهائی — کتابی جدید از الواح ترجمه شدهٔ حضرت عبدالبهاء، به صورت آنلاین و کاغذی منتشر شده است.

کتاب «نور جهان» حاوی هفتاد و شش لوح، از میان هزاران لوحی است که به قلم حضرت عبدالبهاء در مورد جنبه‌هایی از زندگی حضرت بهاءالله و هدف از ظهور ایشان نگاشته شده است. در مقدمۀ این کتاب آمده: «چه کسی بهتر از حضرت عبدالبهاء، عزیزترین فرزند حضرت بهاءالله و نزدیکترین یار و شریک دوران تبعید، حبس و آزار و اذیت‌ها می‌تواند از ایشان برای ما بگوید؟»

درگذشت حضرت بهاءالله در ۲۹ مه ۱۸۹۲، پس از دوران رسالت چهل ساله‌ٔ ایشان که در تبعید از وطنشان ایران گذشت جامعۀ بهائی را در غم و اندوه فرو برد. جامعه برای تسلی و راهنمایی به حضرت عبدالبهاء، جانشین منصوب از جانب حضرت بهاءالله روی آورد.

بسیاری از الواح این کتاب جدید مربوط به این دوران سوگواری بوده و سایر آن‌ها سال‌‌های بعد و در زمانی نگاشته شده که بهائیان تحت آزار و اذیت و سرکوب بودند. حضرت عبدالبهاء از بهائیان دعوت کردند که در مورد زندگی حضرت بهاءالله و نحوهٔ برخورد ایشان با سختی‌ها تامل کرده و از آن به عنوان منبعی الهام‌بخش در تلاش‌هایشان برای خدمت به بشریت، حتی در سخت‌ترین شرایط، بهره برند.

انتشار این کتاب در برهه‌ای مخصوص تامل بر زندگی هیاکل مقدسۀ امر بهائی صورت می‌گیرد. در پنج سال گذشته، عالم بهائی دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله و حضرت باب را پشت سر گذاشته و اکنون آمادۀ بزرگداشت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء در ماه‌های جاری می‌شود.

کتاب «نور جهان» در سایت کتابخانۀ بهائی موجود است و می‌توان نسخۀ کاغذی آن را از طریق انتشارات بهائی در ایالات متحده سفارش داد