چندین برنامه در حیفا و عکا برای گرامیداشت صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء در ارض اقدس برگزار شد.

صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء: گرامیداشت زندگی ایشان در ارض اقدس

۲۹ آبان ۱۴۰۰

مرکز جهانی بهائی — در میان تدارکات برای بزرگداشت صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء در سراسر جهان، چند رویداد که به تازگی در حیفا و عکا برگزار شده میزبان مقامات شهرداری و ساکنان منطقه بود تا این مناسبت را در مکان‌های تاریخی مرتبط با زندگی ایشان گرامی دارند.

در حیفا، شهردار شهر، اینات کالیش روتم (Einat Kalisch-Rotem) و دیگر مقامات شهرداری، اعضای جوامع دینی مختلف و سایر ساکنان شهر صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء را در ساختمانی تاریخی در نزدیکی خانهٔ حضرت عبدالبهاء در خیابان هاپارسیم در فضایی آمیخته به وحدت و محبت گرامی داشتند، فضایی که یادآور گردهمایی‌هایی بود که ایشان با حضور افرادی از پیشینه‌های مختلف برگزار می‌کردند.

در عکا، یک ضیافت عمومی در خانهٔ عبدالله پاشا، مکانی که حضرت عبدالبهاء در فاصله‌ی سال‌های ۱۸۹۶ تا ۱۹۱۰ در آن زندگی می‌کردند و پذیرای مهمانان بی‌شماری بودند، این فرصت را برای مردم سراسر کشور فراهم کرد تا از طریق یک نمایشگاه و بازدید با راهنما از این مکان، از زندگی و خدمات ایشان به ساکنان عکا مطلع شوند.

کمی دورتر در بهجی، جایی که حضرت عبدالبهاء در سال ۱۸۷۹ برای حضرت بهاءالله و خانواده‌اشان اقامتگاهی اجاره کرده بود، یک برنامهٔ ویژه شهردار عکا، شیمون لنکری (Shimon Lankri) و دیگر مقامات دولتی، رهبران جوامع مختلف دینی از یهودی، مسلمان، مسیحی و دروز، اساتید دانشگاه و نمایندگان جامعهٔ مدنی را برای شنیدن داستان‌هایی از زندگی عبدالبهاء گرد هم آورد. بسیاری از حاضران دیدگاه‌هایشان را در مورد تأثیر حضرت عبدالبهاء بر مردم منطقه به اشتراک گذاشتند.

شیخ سمیر عاصی (Sheikh Samir Assi)، امام مسجد تاریخی الجزار(Al-Jazzár) در عکا و یکی از شرکت‌کنندگان در برنامهٔ بهجی، اندیشه‌های خود در مورد حضرت عبدالبهاء را این گونه به اشتراک گذاشت: «آنچه که من در این رویداد شاهدش بودم شایستهٔ جاودانگی است. این گردهمایی قدرت عشق و خدمت ایثارگرانه را نشان داد. خداوند روح عباس افندی را قرین رحمت کند که پیام او چراغ راه بشریت است.»

در زیر مجموعه‌ای از تصاویر از این برنامه‌ها را می‌توانید ببینید.

شهردار حیفا (سمت چپ)، عینات کالیش روتم، در ضیافت برگزار شده در شمارهٔ ۱۰ خیابان هاپارسیم سخنرانی کرد. این ساختمان به دستور حضرت عبدالبهاء به عنوان مهمانسرایی برای زائران ساخته شده بود.

شهردار حیفا (سمت چپ)، عینات کالیش روتم، در ضیافت برگزار شده در شمارهٔ ۱۰ خیابان هاپارسیم سخنرانی کرد. این ساختمان به دستور حضرت عبدالبهاء به عنوان مهمانسرایی برای زائران ساخته شده بود.

این ضیافت همچنین پذیرای اعضای جوامع دینی مختلف و ساکنان منطقه بود که در فضایی آمیخته به روح دوستی و الفت گرد هم آمده بودند.

این ضیافت همچنین پذیرای اعضای جوامع دینی مختلف و ساکنان منطقه بود که در فضایی آمیخته به روح دوستی و الفت گرد هم آمده بودند.

این برنامه شامل ارائهٔ داستان‌هایی از زندگی حضرت عبدالبهاء، اجرای موسیقی و تعدادی سخنرانی‌ بود.

این برنامه شامل ارائهٔ داستان‌هایی از زندگی حضرت عبدالبهاء، اجرای موسیقی و تعدادی سخنرانی‌ بود.

بازدیدکنندگان از خانهٔ عبدالله پاشا از نمایشگاهی دربارهٔ زندگی حضرت عبدالبهاء و روند ساخت و ساز آرامگاه ایشان در عکا بازدید کردند.

بازدیدکنندگان از خانهٔ عبدالله پاشا از نمایشگاهی دربارهٔ زندگی حضرت عبدالبهاء و روند ساخت و ساز آرامگاه ایشان در عکا بازدید کردند.

طی دورانی که حضرت عبدالبهاء در خانهٔ عبدالله پاشا زندگی می‌کردند، به صورت مرتب پذیرای بازدیدکنندگانی از همهٔ اقشار اجتماع، از پیروان همهٔ ادیان و پیشینه‌ها بودند. تصویر سمت چپ چادری را نشان می‌دهد که حضرت عبدالبهاء در حیاط خانهٔ عبدالله پاشا در حدود سال ۱۹۰۷ برپا کرده بودند.

طی دورانی که حضرت عبدالبهاء در خانهٔ عبدالله پاشا زندگی می‌کردند، به صورت مرتب پذیرای بازدیدکنندگانی از همهٔ اقشار اجتماع، از پیروان همهٔ ادیان و پیشینه‌ها بودند. تصویر سمت چپ چادری را نشان می‌دهد که حضرت عبدالبهاء در حیاط خانهٔ عبدالله پاشا در حدود سال ۱۹۰۷ برپا کرده بودند.

در جلسه‌ای در بهجی، شهردار عکا، شیمون لنکری، خطاب به گروه متنوع مهمانان گفت که اگرچه حضرت بهاءالله و خانوادهٔ ایشان به عنوان تبعیدی و زندانی وارد عکا شدند اما تأثیر مشارکت‌هایشان در بهروزی مردم این شهر همچنان قابل مشاهده است.

در جلسه‌ای در بهجی، شهردار عکا، شیمون لنکری، خطاب به گروه متنوع مهمانان گفت که اگرچه حضرت بهاءالله و خانوادهٔ ایشان به عنوان تبعیدی و زندانی وارد عکا شدند اما تأثیر مشارکت‌هایشان در بهروزی مردم این شهر همچنان قابل مشاهده است.

نمایندگان جامعهٔ جهانی بهائی در مراسم گرامیداشت زندگی حضرت عبدالبهاء و تأثیر ماندگار ایشان بر این منطقه، پذیرای گروه متنوعی از حاضران بودند.

نمایندگان جامعهٔ جهانی بهائی در مراسم گرامیداشت زندگی حضرت عبدالبهاء و تأثیر ماندگار ایشان بر این منطقه، پذیرای گروه متنوعی از حاضران بودند.

در این مراسم نمایشگاهی دربارهٔ حضرت عبدالبهاء و ساخت و ساز آرامگاه ایشان برگزار شد. شرکت‌کنندگان همچنین فرصت یافتند تا از باغ‌های اطراف بهجی بازدید کنند.

در این مراسم نمایشگاهی دربارهٔ حضرت عبدالبهاء و ساخت و ساز آرامگاه ایشان برگزار شد. شرکت‌کنندگان همچنین فرصت یافتند تا از باغ‌های اطراف بهجی بازدید کنند.