پاپوآ گینه نو: تکمیل روبنای معبد

۲۴ مرداد ۱۴۰۰

پورت مورسبی, پاپوآ گینه‌ نو — با تکمیل سازهٔ فولادی پیچیدهٔ معبد بهائی در پورت مورسبی در پاپوآ گینهٔ نو، کار ساخت و ساز این معبد به مرحلهٔ جدیدی وارد شد.

این پیشرفت اخیر با قرار گرفتن صدها قطعهٔ فولادی در محل خود تکمیل شد. این قطعات با ۹ توری فولادی به هم متصل شده‌اند تا ساختار گنبد را تکمیل کنند.

محل ساخت معبد که از دههٔ ۱۹۹۰ تحت مالکیت و نظارت بهائیان پاپوآ گینهٔ نو بوده است از هم اکنون مورد بازدید گروه‌هایی است که مشتاق درک اهمیت این معبد و کسب اطلاع در مورد رویکردهای جدیدی هستند که در ساخت و ساز آن به کار می‌رود از جمله ساختار فولادی ظریف بنای مرکزی.

اعضای موسسهٔ معماران پاپوآ گینهٔ ‌نو و روزنامه‌نگاران رسانه‌های مختلف از جمله شبکه‌ٔ ای.ام.تی. وی (EMTV) یکی از شبکه‌های اصلی ملی این کشور از جمله بازدیدکنندگان اخیر معبد بوده‌اند.

جردن تگابوآسا (Jordan Tegabwasa) رئیس مؤسسه معماران پاپوآ گینهٔ نو در بازدید از محل ساخت معبد گفت: «ما هربار که از جادهٔ کنار محل ساخت معبد می‌گذریم به بازدید آن می‌آییم. این سازه حس کنجکاوی همه را برانگیخته!»

گزینا ولمر (Gezina Volmer) از دفتر امور خارجی بهائیان این کشور توضیح می‌دهد که چگونه معبد به عنوان نماد وحدت تلقی می‌شود: «هنگامی که درهای معبد باز می‌شود، پذیرای همه فارغ از سن، جنسیت، نژاد، قومیت یا اعتقاد دینی‌شان خواهد بود. این معبد مکانی سرشار از آرامش برای دعا و نیایش، ارتباط با خالقمان و تأمّل در مورد نحوهٔ خدمتمان به جامعه خواهد بود.»

مراحل پیشرفت کار ساخت سازه در تصاویر نشان داده شده است.

گروهی از خبرنگاران از رسانه‌های مختلف از معبد بهائی بازدید می‌کنند و با اهمیت معبد به عنوان نماد وحدت آشنا می‌شوند.

گروهی از خبرنگاران از رسانه‌های مختلف از معبد بهائی بازدید می‌کنند و با اهمیت معبد به عنوان نماد وحدت آشنا می‌شوند.

کارگران عناصر فولادی سازه را با دقت فراوان بر اساس دستورالعمل نقشه‌بردار که آن‌ها را از سطح زمین هدایت می‌کند در کنار هم قرار می‌دهند.

کارگران عناصر فولادی سازه را با دقت فراوان بر اساس دستورالعمل نقشه‌بردار که آن‌ها را از سطح زمین هدایت می‌کند در کنار هم قرار می‌دهند.

کارگران ساختمانی اولین واحد از ۹ واحد پیش ساختهٔ گنبد را در محل خود قرار می‌دهند.

کارگران ساختمانی اولین واحد از ۹ واحد پیش ساختهٔ گنبد را در محل خود قرار می‌دهند.

قبل از برافراشته‌شدن شدن رأس گنبد، ابتدا قاب نورگیر در سطح زمین مونتاژ می‌شود.

قبل از برافراشته‌شدن شدن رأس گنبد، ابتدا قاب نورگیر در سطح زمین مونتاژ می‌شود.

اجزای توری فولادی حلقه‌ای که دور تا دور معبد را در بر می‌گیرد در رأس گنبد معبد به هم می‌رسند.

اجزای توری فولادی حلقه‌ای که دور تا دور معبد را در بر می‌گیرد در رأس گنبد معبد به هم می‌رسند.

بتن‌ برای آماده‌سازی و تقویت زمین به منظور ساخت پله‌هایی که به ورودی اصلی معبد منتهی می‌شوند ریخته می‌شود. در قسمت پایین تصویر یکی از ۹ ردیف پلکان دیده می‌شود.

بتن‌ برای آماده‌سازی و تقویت زمین به منظور ساخت پله‌هایی که به ورودی اصلی معبد منتهی می‌شوند ریخته می‌شود. در قسمت پایین تصویر یکی از ۹ ردیف پلکان دیده می‌شود.

کارگران محموله‌ای از قطعات چوبی بازیافت شده را تخلیه می‌کنند که در قسمت کناری سایبان ورودی قرار خواهد گرفت و در دیوارهای داخلی دورتا دور ساختمان مرکزی ادامه خواهد یافت.

کارگران محموله‌ای از قطعات چوبی بازیافت شده را تخلیه می‌کنند که در قسمت کناری سایبان ورودی قرار خواهد گرفت و در دیوارهای داخلی دورتا دور ساختمان مرکزی ادامه خواهد یافت.

گنبد و سایبان‌ها تکمیل شده و هم اکنون آمادهٔ نصب نمای خارجی است.

گنبد و سایبان‌ها تکمیل شده و هم اکنون آمادهٔ نصب نمای خارجی است.

با تکمیل روبنای فولادی معبد طرح در حال شکل‌گیری این بنا را می‌توان از هر جهت با نزدیک شدن به منطقهٔ وایگانی (Waigani) در پورت مورسبی مشاهده کرد. ( عکس از شانون آمبو)

با تکمیل روبنای فولادی معبد طرح در حال شکل‌گیری این بنا را می‌توان از هر جهت با نزدیک شدن به منطقهٔ وایگانی (Waigani) در پورت مورسبی مشاهده کرد.