بیانیه جامعه جهانی بهائی خطاب به پنجاه و نهمین جلسهٔ کمیسیون پیشرفت اجتماعی سازمان ملل متحد محور اصلی بحث و گفتگوهای روز چهارشنبه درباره هوش مصنوعی بود.

بیانیهٔ جدید جامعهٔ جهانی بهائی بر ابعاد اخلاقی تکنولوژی تاکید می‌کند

۲۴ بهمن ۱۳۹۹

جامعهٔ جهانی بهائی، نیویورک — جامعهٔ جهانی بهائی در پنجاه و نهمین جلسهٔ کمیسیون پیشرفت اجتماعی سازمان ملل متحد که ۱۷ فوریه پایان می‌یابد بیانیه‌ٔ جدیدی دربارهٔ نقش تکنولوژی‌های دیجیتال در پیشرفت تمدن ارائه داد.

در این بیانیه با عنوان «تاملاتی بر ارزش‌هایمان: تکنولوژی‌های دیجیتال و گذاری عادلانه» آمده: «بشریت دوران گذار بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند. فرصت‌هایی برای تغییر اجتماعی چشمگیر در حال نمایان شدن هستند تا ارزش‌های جمعی و پیش‌فرض‌های بنیادین مورد بازنگری قرار گیرند. این موضوع به خصوص در حوزهٔ تکنولوژی‌های دیجیتال نمایان است.»

جامعهٔ جهانی بهائی بیانیهٔ جدیدی را با عنوان «تاملاتی بر ارزش‌هایمان: تکنولوژی‌های دیجیتال و گذاری عادلانه» در پنجاه و نهمین جلسهٔ کمیسیون پیشرفت اجتماعی سازمان ملل ارائه داد. نمایش اسلاید
۷ تصاویر

جامعهٔ جهانی بهائی بیانیهٔ جدیدی را با عنوان «تاملاتی بر ارزش‌هایمان: تکنولوژی‌های دیجیتال و گذاری عادلانه» در پنجاه و نهمین جلسهٔ کمیسیون پیشرفت اجتماعی سازمان ملل ارائه داد.

بیانیه این توافق‌نظر فزاینده را خاطر نشان می‌سازد که همان طور که در سال‌های اخیر واضح شده تکنولوژی‌های دیجیتال خنثی نیستند. در این بیانیه آمده: «نوآوری‌های تکنولوژیکی مشابه پارادایم کنونی توسعه به شدت تحت تاثیر زیربناهای مادی هستند.»

این بیانیه در کانون گفتگوهایی قرار گرفت که روز چهارشنبه در نشستی به میزبانی جامعه‌ٔ جهانی بهائی و دولت امارات متحدهٔ عربی و کمیته‌ی سازمان‌های غیردولتی توسعهٔ اجتماعی در حاشیه‌ٔ کمیسیون برگزار شد.

این نشست با عنوان «هوش مصنوعی: ابعاد اخلاقی دنیای مجازی» بیش از ۱۰۰ دیپلمات، سیاست‌گذار و فعال جامعهٔ مدنی را برای بررسی طیفی از پرسش‌های مختلف گرد هم آورد از جمله این که چگونه هوش مصنوعی می‌تواند نیازهای جوامع محلی مختلف را پاسخ گوید و چگونه نوآوری و مقررات می‌توانند دست به دست هم داده تا موجب پیشرفت رفاه عمومی شود.

«تاملاتی بر ارزش‌هایمان: تکنولوژی‌های دیجیتال و گذاری عادلانه» بر بروز فرصت‌هایی برای تغییر اجتماعی چشمگیر برای بازنگری ارزش‌های جمعی و پیش‌فرض‌های بنیادین تأکید می‌‌کند. این موضوع به خصوص در حوزهٔ تکنولوژی‌های دیجیتال نمایان است.» نمایش اسلاید
۷ تصاویر

«تاملاتی بر ارزش‌هایمان: تکنولوژی‌های دیجیتال و گذاری عادلانه» بر بروز فرصت‌هایی برای تغییر اجتماعی چشمگیر برای بازنگری ارزش‌های جمعی و پیش‌فرض‌های بنیادین تأکید می‌‌کند. این موضوع به خصوص در حوزهٔ تکنولوژی‌های دیجیتال نمایان است.»

خانم ثریا باقری، نمایدهٔ جامعهٔ جهانی بهائی ‌و تسهیلگر این نشست گفت: «تکنولوژی‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، امکانات بالقوهٔ عظیمی دارند تا روح انسانی را در جهت پاسخ به بزرگ‌ترین چالش‌های بشریت متمرکز کنند.»

خانم باقری در ادامهٔ صحبت دربارهٔ دلالت‌های اخلاقی تکنولوژی گفت: «یکی از چالش‌هایی که امروزه با آن روبرو هستیم این است که سرعت پیشرفت تکنولوژی بیش از توانایی‌ ما برای تامل دربارهٔ آن است.» وی در ادامه نیاز مشارکت بیشتر خانوادهٔ بشری در پاسخ به پرسش‌های کلیدی مربوط به آیندهٔ بشریت را مورد تأکید قرار داد، پرسش‌هایی از جمله این که هوش مصنوعی و سایر تکنولوژی‌های دیجیتال به چه شکل توسعه می‌یابند.

«تکنولوژی‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، امکانات بالقوهٔ عظیمی دارند تا روح انسانی را در جهت پاسخ به بزرگ‌ترین چالش‌های بشریت متمرکز کنند.» خانم ثریا باقری، نمایدهٔ جامعهٔ جهانی بهائی نمایش اسلاید
۷ تصاویر

«تکنولوژی‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، امکانات بالقوهٔ عظیمی دارند تا روح انسانی را در جهت پاسخ به بزرگ‌ترین چالش‌های بشریت متمرکز کنند.» خانم ثریا باقری، نمایدهٔ جامعهٔ جهانی بهائی

شرکت‌کنندهٔ دیگری، آقای حامد خطیر، مدیر مشارکت‌های بین‌المللی وزارت امور داخلی امارات متحدهٔ عربی نیز در تایید این نظر گفت: «شمول‌گرا بودن از لازمه‌های طراحی هر نرم‌افزاری است … خطر اینکه هوش مصنوعی تنها برای خدمت به بخش خاصی از جهان یا قشری از اجتماع طراحی شود خطری جدی است که باید به طور واضح آن را با توجه به ضوابطی که پیشرفت بشریت را در کانون همهٔ اهداف قرار می‌دهد، ارزیابی کرد.»

این بیانیه در کانون گفتگوهایی قرار گرفت که روز چهارشنبه در نشستی آن‌لاین با عنوان «هوش مصنوعی: ابعاد اخلاقی جهانی مجازی» به میزبانی جامعه‌ٔ جهانی بهائی و دولت امارات متحدهٔ عربی و کمیته‌ی سازمان‌های غیردولتی توسعهٔ اجتماعی در حاشیه‌ی کمیسیون برگزار شد. نمایش اسلاید
۷ تصاویر

این بیانیه در کانون گفتگوهایی قرار گرفت که روز چهارشنبه در نشستی آن‌لاین با عنوان «هوش مصنوعی: ابعاد اخلاقی جهانی مجازی» به میزبانی جامعه‌ٔ جهانی بهائی و دولت امارات متحدهٔ عربی و کمیته‌ی سازمان‌های غیردولتی توسعهٔ اجتماعی در حاشیه‌ی کمیسیون برگزار شد.

الن شیووت (Eline Chivot) مشاور ارشد سیاست‌های دیجیتال حزب مردم اروپا (European People’s Party) دربارهٔ نیاز به اصولی مشترک در این حوزه گفت: «(اصول) استفاده از معیارهایی را که همهٔ ما آن‌ها را پذیرفته و رعایت می‌کنیم انعطاف‌پذیر می‌کند. این اصول همچون قطب‌نمای اخلاقی هستند.»

آقای داگلاس الن (Douglas Allen)، استاد دانشگاه دنور و از اعضای جامعهٔ بهائی، با استفاده از مفاهیم موجود در بیانیهٔ جامعهٔ جهانی بهائی، در این باره صحبت کرد که چگونه یک آیندهٔ دیجیتال عادلانه می‌تواند باعث انتشار منافع بهره‌وری و تکنولوژی به طور گسترده شود و در رفع اختلاف فاحش میان ثروتمندان و فقرا و«درک دنیای مجموع-صفر» سهم داشته باشد.

نسخه‌ٔ ضبط‌ شدهٔ این برنامه را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.