شرکت‌کنندگان روی پله‌های ساختمان دارالتشریع، لحظاتی پس از پایان برنامهٔ تاریخی صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء

صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء: با پایان گردهمایی شرکت‌کنندگان با قوای تازه به خانه بازمی‌گردند

۷ آذر ۱۴۰۰

مرکز جهانی بهائی — روز شنبه، نمایندگان جوامع بهائی در سرتاسر جهان در حالی که پس از یک هفته تأمل عمیق در زندگی بی‌مثال حضرت عبدالبهاء قوایی جدید کسب کرده بودند، در سالن دارالتشریع، مقر بیت العدل اعظم، در فضایی معنوی برای مراسم اختتامیهٔ سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء گرد هم آمدند.

این جلسهٔ پایانی شامل ارائهٔ سخنرانی‌هایی توسط اعضای دارالتبلیغ، تلاوت دعا همراه با موسیقی به زبان‌های مختلف، اجرای موسیقی و اجرای قطعاتی از آثار بهائی توسط گروه سرود بود.

تصاویر زیر لحظاتی از جلسهٔ اختتامیه و برنامه‌های روزهای قبل را به تصویر می‌کشد.

یک گروه سرود بخش‌هایی از آثار بهائی را در جلسهٔ پایانی گردهمایی صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء اجرا می‌کنند.

یک گروه سرود بخش‌هایی از آثار بهائی را در جلسهٔ پایانی گردهمایی صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء اجرا می‌کنند.

یکی از اعضای دارالتبلیغ، آنتونلا دمونته (Antonella Demonte)، در حال سخنرانی. خانم دمونته در مورد پیشرفت مؤسسات بهائی از زمان درگذشت حضرت عبدالبهاء صحبت کرد.

یکی از اعضای دارالتبلیغ، آنتونلا دمونته (Antonella Demonte)، در حال سخنرانی. خانم دمونته در مورد پیشرفت مؤسسات بهائی از زمان درگذشت حضرت عبدالبهاء صحبت کرد.

هالی وودارد( Holly Woodard)، یکی از اعضای دارالتبلیغ، در حال سخنرانی. دکتر وودارد دربارهٔ توسعهٔ جامعهٔ جهانی بهائی در دهه‌های اخیر صحبت کرد.

هالی وودارد( Holly Woodard)، یکی از اعضای دارالتبلیغ، در حال سخنرانی. دکتر وودارد دربارهٔ توسعهٔ جامعهٔ جهانی بهائی در دهه‌های اخیر صحبت کرد.

راشل ندگوا(Rachel Ndegwa) از اعضای دارالتبلیغ برای حاضران در جلسهٔ اختتامیه سخنرانی کرد. خانم ندگوا تأملات خود را در مورد این گردهمایی به اشتراک گذاشت.

راشل ندگوا(Rachel Ndegwa) از اعضای دارالتبلیغ برای حاضران در جلسهٔ اختتامیه سخنرانی کرد. خانم ندگوا تأملات خود را در مورد این گردهمایی به اشتراک گذاشت.

اکران فیلم سرمشق عالمیان در سالن دارالتشریع.

اکران فیلم سرمشق عالمیان در سالن دارالتشریع.

حاضران در روز پایانی برنامه.

حاضران در روز پایانی برنامه.

شرکت‌کنندگانی از کشورهای مختلف روی پله‌های ساختمان دارالتشریع.

شرکت‌کنندگانی از کشورهای مختلف روی پله‌های ساختمان دارالتشریع.

شرکت‌کنندگان در سالن دارالتشریع.

شرکت‌کنندگان در سالن دارالتشریع.

شرکت‌کنندگان در نزدیکی دارالتشریع.

شرکت‌کنندگان در نزدیکی دارالتشریع.

گروهی دیگر از شرکت‌کنندگان در روز پایانی برنامه.

گروهی دیگر از شرکت‌کنندگان در روز پایانی برنامه.

شرکت‌کنندگانی از کشور‌های مختلف در کنار یکدیگر در ساختمان دار‌التشریع.

شرکت‌کنندگانی از کشور‌های مختلف در کنار یکدیگر در ساختمان دار‌التشریع.

شرکت‌کنندگان برای گرفتن عکس دسته‌جمعی در نزدیکی ورودی سالن دارالتشریع گرد هم آمدند.

شرکت‌کنندگان برای گرفتن عکس دسته‌جمعی در نزدیکی ورودی سالن دارالتشریع گرد هم آمدند.

حاضران از نمایشگاهی دربارهٔ مشارکت‌های حضرت عبدالبهاء در توسعه‌ٔ جامعهٔ بهائی و خدمات ایشان به اجتماع بازدید کردند. این نمایشگاه شامل اشیائی مرتبط با زندگی ایشان نیز بود.

حاضران از نمایشگاهی دربارهٔ مشارکت‌های حضرت عبدالبهاء در توسعه‌ٔ جامعهٔ بهائی و خدمات ایشان به اجتماع بازدید کردند. این نمایشگاه شامل اشیائی مرتبط با زندگی ایشان نیز بود.

شرکت‌کنندگان در حال ترک دارالتشریع.

شرکت‌کنندگان در حال ترک دارالتشریع.