نظم اداری

آئین بهائی توسط مجموعه‌ای از شوراهای انتخابی در سطح محلی، ملی و بین‌المللی اداره می‌شود. در این دیانت طبقهٔ روحانیون دینی وجود ندارد.

سطح بین‌المللی

بیت العدل اعظم شورای حاکمۀ بین‌المللی آئین بهائی است. این هیئت عالی‌ترین مقام اداری است که توسط حضرت بهاءالله در کتاب احکام ایشان، کتاب اقدس، وضع شده است. بیت ‌العدل ‌اعظم هر پنج سال یک بار توسط اعضای تمامی محافل ملی بهائی (توضیح بیشتر در ادامه) در سراسر جهان انتخاب می‌شود. اولین انتخابات بیت العدل اعظم در سال ۱۹۶۳ صورت گرفت. ساختمان مقر دائمی بیت العدل اعظم در کوه کرمل در حیفا است.

سطح ملی

در سطح ملی، امور جامعۀ بهائی توسط محفل روحانی ملی اداره می‌شود. این جمع یک شورای انتخابی ۹ نفره است که مسئولیت هدایت، هماهنگی و تحرک بخشیدن به فعالیت‌های محفل‌های روحانی محلی و اعضای جامعۀ بهائی هر کشور را بر عهده دارد. جهت بخشیدن به منابع مالی جامعه، ترویج رشد و تحرک و سرزندگی جامعۀ بهائی در سطح ملی، سرپرستی امور جامعه از جمله نظارت بر فعالیت‌های توسعۀ اجتماعی و اقتصادی و همچنین دارایی‌های آن، نظارت بر روابط جامعه با دولت، رسیدگی به پرسش‌های افراد و محافل روحانی محلی و تقویت مشارکت جامعۀ بهائی در حیات اجتماع در سطح ملی از مسئولیت‌های محفل روحانی ملی است.

سطح محلی

در سطح محلی، امور جامعۀ بهائی توسط محفل روحانی محلی اداره می‌شود. هر محفل روحانی محلی نه عضو دارد که از طریق انتخابات سالانه تعیین می‌شوند. محفل مانند تمامی دیگر مؤسسات انتخابی بهائی در قالب یک هیئت عمل می‌‌کند و از طریق مشورت تصمیم‌گیری می‌نماید. ارتقای تربیت روحانی کودکان و جوانان، تقویت تار و پود معنوی و اجتماعی حیات جامعۀ بهائی، ارزیابی و به کارگیری منابع جامعه و اطمینان حاصل نمودن از اینکه توان و استعداد اعضای آن صرف مشارکت در پیشرفت امور می‌شود از مسئولیت‌های محفل روحانی محلی است.


به علاوه، در آئین بهائی، افرادی به عنوان مشاور در مناطق و کشورهای مختلف سرتاسر جهان خدمت می‌کنند. مشاورین برای دوره‌های پنج ساله توسط بیت العدل اعظم انتخاب می‌شوند. در حال حاضر، ۸۱ مشاور برای کشورها و مناطق مختلف تعیین شده‌اند و ۹ مشاور دیگر به عنوان اعضای دارالتبلیغ بین‌المللی در «مرکز جهانی بهائی» در حیفا هستند.

«جامعهٔ جهانی بهائی» سازمانی غیردولتی است که جامعهٔ بهائی در سرتاسر جهان را نمایندگی می‌کند و از سال ۱۹۴۸ در سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان غیردولتی ثبت شده است. «جامعهٔ جهانی بهائی» در حال حاضر در «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد» (ECOSOC) و «صندوق کودکان سازمان ملل متحد» (UNICEF) دارای مقام مشورتی است و توسط «برنامهٔ زیست‌محیطی سازمان ملل متحد» (UNEP) و «دپارتمان اطلاعات عمومی سازمان ملل متحد» (DPI) مورد تأیید قرار گرفته است. «جامعهٔ جهانی بهائی» با سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن و همچنین کشورهای عضو و سازمان‌های دولتی و غیردولتی، دانشگاه‌ها و فعالین حوزه‌های مختلف همکاری دارد. دفاتر «جامعهٔ جهانی بهائی» در آدیس‌آبابا، بروکسل، ژنو، جاکارتا و نیویورک قرار دارند.