پادکست «سرویس خبری جامعهٔ بهائی» رخدادهای اصلی و اقدامات جامعهٔ بهائی در سرتاسر جهان را گزارش می‌کند.برای دسترسی به محتوای صوتی بیشتر پادکست «سرویس خبری جامعهٔ بهائی» را دانلود کنید.