عکس‌ها

برای دسترسی به تصاویر، می‌توانید با دفتر محفل روحانی ملی بهائیان کشور خود تماس بگیرید. اطلاعات تماس در جوامع ملی

برای اطلاعات بیشتر در زمینهٔ عکس‌های بین‌المللی با «مرکز جهانی بهائی» تماس بگیرید:

شماره تماس: ‎+972 (4) 835-8412‏ ایمیل: ‎news@bahai.org

عکس‌های موجود در این سایت را می‌توانید دانلود و منتشر کنید مشروط به ذکر منبع «مرکز جهانی بهائی». ‎شرایط استفاده

برای دسترسی به عکس‌های بیشتر به Bahá’í Media Bank مراجعه کنید. تصاویری که همراه با اخبار در Bahá’í World News Service منتشر می‌شوند نیز قابل دانلود هستند.

عکس‌های زندانیان بهائی در ایران در Iran Update قسمت سایت موجود است.