اطلاعات و اصطلاحات کلیدی

نام دین و سازمان - آئین بهائی

آئین بهائی یک دین مستقل جهانی است

پیروان آئین بهائی را بهائی (جمع: بهائیان) می‌نامند. همچنین می‌توان گفت یک شخص «عضو آئین بهائی»، «پیرو آئین بهائی»، «پیرو حضرت بهاءالله» یا عضو جامعهٔ بهائی یک محل است.

اصطلاح «جامعهٔ جهانی بهائی» به سازمانی غیردولتی اطلاق می‌شود که جامعهٔ بهائی در سرتاسر جهان را نمایندگی می‌کند و از سال ۱۹۴۸ در سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان غیردولتی ثبت شده است. «جامعهٔ جهانی بهائی» در حال حاضر در «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد» (ECOSOC) و «صندوق کودکان سازمان ملل متحد» (UNICEF) دارای مقام مشورتی است و توسط «برنامهٔ زیست‌محیطی سازمان ملل متحد» (UNEP) و «دپارتمان اطلاعات عمومی سازمان ملل متحد» (DPI) مورد تأیید قرار گرفته است. «جامعهٔ جهانی بهائی» با سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن و همچنین کشورهای عضو و سازمان‌های دولتی و غیردولتی، دانشگاه‌ها و فعالین حوزه‌های مختلف همکاری دارد. «جامعهٔ جهانی بهائی» در آدیس‌بابا، بروکسل، ژنو، جاکارتا و نیویورک دفاتری دارد.

بنیان‌گذار آئین بهائی - بهاءالله

بهائیان معتقدند حضرت بهاءالله جدیدترین فرستادهٔ خداوند در سلسله مربیان دینی بزرگ، یا پیام‌آوران الهی هستند که شامل حضرت ابراهیم، حضرت بودا، حضرت مسیح، حضرت کریشنا، حضرت محمد، حضرت موسی، حضرت زرتشت و سایر پیامبران می‌باشد. حضرت بهاءالله (در زبان عربی به معنای «جلال خداوند»)، در سال ۱۸۱۷ در تهران در ایران به دنیا آمدند و در سال ۱۸۹۲ در عکا در اسرائیل چشم از جهان فروبستند. ظهور حضرت بهاءالله توسط حضرت باب (به معنای «دروازه» در زبان عربی) اعلان شده بود. بهائیان همچنین حضرت باب را پیام‌آوری الهی می‌دانند.

سال تأسیس - ۱۸۴۴

در تأسیس آئین بهائی چندین تاریخ‌ مهم وجود دارد اما حضرت باب نخستین بار در سال ۱۸۴۴ به ظهور این آئین جدید وعده دادند.

سرپرست - بیت العدل اعظم

بیت ‌العدل اعظم شورای حاکمهٔ بین‌المللی جامعهٔ بهائی و نهادی انتخابی متشکل از ۹ عضو مرد است. مقر آن در «مرکز جهانی بهائی» در شهر حیفا در اسرائیل است. تقریباً در تمام کشورهای جهان، محفل‌های روحانی ملی بر امور آئین بهائی در آن کشور و محفل‌های روحانی محلی بر امور محلی نظارت دارند.

تعداد بهائیان - بیش از پنج میلیون

شرح دین واعتقادات اساسی

آئین بهائی یک دین توحیدی مستقل است و جوامع بهائی تقریباً در همهٔ کشور‌های جهان وجود دارند. بهائیان باور دارند که ادیان بزرگ جهان نمایانگر فصل‌های مختلف کتاب تعالیم الهی برای بشر هستند، کتابی که در حال تکامل است. همچنین آنان باور دارند که آثار حضرت بهاءالله حاوی هدایت خداوند برای عصر حاضر است.

آموزه‌ی اصلی حضرت بهاءالله وحدت نوع بشر در پرتوی خدایی واحد است.

برخی از اصول بهائی عبارتند از:

  • وحدت نژادی و از بین بردن تعصب
  • برابری زنان و مردان
  • آموزش عمومی
  • از بین بردن فقر و ثروت مفرط
  • راه‌حل‌های روحانی برای معضلات اقتصادی
  • استفاده از یک زبان جهانی
  • هماهنگی علم و دین
  • جستجوی حقیقت به طور مستقل
  • ایجاد یک جامعهٔ مشترک‌المنافع که از طریق برقراری امنیت جمعی به صلح دست یابد.

برای اطلاعات بیشتر به Bahai.org مراجعه کنید.