فیلم خبری شروع بنای مشرق الاذکار را نشان می دهد

۲۴ مرداد ۱۳۹۱
تصویری از فیلم مستند «پیشرفت ساختمان مشرق‌الاذکار بهائی آمریکای جنوبی» که آغاز کار خاک‌برداری در تپه‌های پنیالولِن در سانتیاگوی شیلی را در کوهپایۀ رشته‌کوه‌های آند نشان می‌دهد. فیلم اکنون روی اینترنت قابل دیدن است.

سانتیاگو, شیلی — اوّلین فیلم خبری که پیشرفت بنای معبد بهائی این شهر را مستند می‌کند، در شبکۂ اینترنت منتشر شده است.

این فیلم خبری با عنوان «پیشرفت ساختمان مشرق‌الاذکار بهائی آمریکای جنوبی» به زبان اسپانیایی و با زیرنویس انگلیسی است و از طریق وبسایت رسمی معبد قابل دیدن است.

این فیلم چشم‌انداز مختصری از ماهیت و هدف مشرق‌الاذکارهای بهائی ارائه می‌دهد و طرح ابتکاری ساختمان معبد سانتیاگو را که آخرین بنای مشرق‌الاذکار قاره‌ای خواهد بود، معرفی می‌کند. آغاز کار خاک‌برداری و پی‌ريزی محوطۀ بنا هم‌زمان با ساختن تسهیلات اوليه برای کارکنان پروژه در محل نشان داده شده است.

پروژۂ اين معبد در سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱) توسط بیت العدل اعظم اعلام شد. طرح موفق که از میان ۱۸۵ طرح از بیش از ۸۰ کشور انتخاب شده، برندۀ چندین نشان افتخار بین‌المللی شده است.

یک نمای برشی کامپیوتری از مشرق‌الاذکار بهائی، تحت ساخت در سانتیاگو، شیلی. حق چاپ عکس با شرکت معماران حریری-پونتارینی (Hariri Pontarini Architects). نمایش اسلاید
۴ تصاویر

یک نمای برشی کامپیوتری از مشرق‌الاذکار بهائی، تحت ساخت در سانتیاگو، شیلی. حق چاپ عکس با شرکت معماران حریری-پونتارینی (Hariri Pontarini Architects).

مشرق‌الاذکارهای بهائی بناهای ویژه‌ای هستند که به روی همگان بازند و ملاقات‌کنندگان می‌توانند در آنجا در فضایی آرام به دعا و تأمل پردازند یا – در مواقع خاص – به متون مقدس ادیان جهانی که با لحن و آواز خوانده می‌شود گوش فرا دهند. قرار است هر مشرق‌الاذکار به مرکزی روحانی تبديل شود که پیرامون آن دفاتر و نهادهای خدمات اجتماعی، انسان‌دوستانه و آموزشی برای جمعیت اطراف آن ايجاد شود.