اعلام برنامۀ ساخت مشرق‌الاذکارهای تازه

۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
یک جلسۀ بهائی در جمهوری دموکراتیک کنگو. بیت‌العدل اعظم به‌‌تازگی ساختن یک مشرق‌الأذکار بهائی ملّی را در آن کشور اعلام فرموده است.

حیفا, اسرائیل — با آغاز کار بنای آخرین معبد بهائی قارّه‌ای در شیلی، برنامۀ ساختن دو مورد اوّل از معبدهای بهائی ملّی، در جمهوری دموکراتیک کنگو و پاپوآ گینۀ نو، اعلام شده است.

این اعلان تاریخی در پیام سالانۀ بيت‌العدل اعظم به مناسبت اوّلین روز رضوان، مقدّس‌ترین جشن سال بهائی، عنوان گرديد.

مشرق‌الأذکارهای بهائی ساختمان‌های ویژه‌ای هستند که به روی همگان بازند و دیدارکنندگان می‌توانند در آنجا به سادگی در فضایی آرامش‌بخش به دعا و تفکّر پردازند و یا به متون مقدّس ادیان جهان که خوانده می‌شود، گوش فرا دهند. هر مشرق‌الأذکار یک مرکز روحانی است که پیرامون آن نهادهائی برای ارائۂ خدمات اجتماعی، بشردوستانه و آموزشی به مردم محل تأسیس می‌شود.

طبق پیام بیت‌العدل اعظم این مؤسّسه «دو جنبۀ اساسی و تفکیک‌ناپذیر حیات بهائی یعنی عبادت و خدمت را به هم می‌پیوندد.»

بهائیانی از استان اورو در پاپوآ گینۀ نو در کنفرانسی که در دی/بهمن ۱۳۸۷ (ژانویۀ ۲۰۰۹) در شهر لائه برگزار شد. «اورو اورو اورو» یعنی «خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید.» بیت‌العدل اعظم به‌تازگی اعلام فرموده است که یک مشرق‌الأذکار بهائی ملّی در پاپوآ گینۀ نو ساخته خواهد شد. نمایش اسلاید
۹ تصاویر

بهائیانی از استان اورو در پاپوآ گینۀ نو در کنفرانسی که در دی/بهمن ۱۳۸۷ (ژانویۀ ۲۰۰۹) در شهر لائه برگزار شد. «اورو اورو اورو» یعنی «خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید.» بیت‌العدل اعظم به‌تازگی اعلام فرموده است که یک مشرق‌الأذکار بهائی ملّی در پاپوآ گینۀ نو ساخته خواهد شد.

علاوه بر دو معبد ملّی تازه، مشورت‌ها به منظور ایجاد مشرق‌الأذکارهای محلّی در پنج ناحیه از جهان نيز آغاز خواهد شد. این مکان‌ها عبارتند از: باتامبانگ (Battambang) در کامبوج، بیهار شریف (Bihar Sharif) در هندوستان، ماتوندا سوی (Matunda Soy) در کنیا، نورت دل کائوکا (Norte del Cauca) در کلمبیا و تانا (Tanna) در وانواتو.

بنا بر نوشتۀ بیت‌العدل اعظم، این مکان‌ها از جمله جاهائی هستند که جوامع بهائی «روح نیایش که در جلسات دعا متجلّی است و فرایند آموزشی را که توان‌مندی برای خدمت به نوع بشر ایجاد می‌نماید» در آنها ترویج می‌دهند.

پيام بيت‌العدل با اشاره به مشرق‌الاذکارها این‌گونه پایان می‌يابد: «از این مطالعِ ذکر الهی پرتو انوارش ساطع و طنین حمد و ثنایش مرتفع خواهد گشت.»