انتشار کتاب و راه‌اندازی وبسایت همزمان با ساختن مشرق‌الاذکار

۲۸ اسفند ۱۳۹۰
کتاب تازه با عنوان Donde Brilla La Luz («آنجا که نور می‌درخشد») برای معرّفی آئین بهائی طرح‌ریزی شده و حاوی تأمّلاتی دربارۀ اثری است که معبد شیلی می‌خواهد بر اجتماع آمریکای لاتین داشته باشد.

سانتیاگو, شیلی — همزمان با آغاز ساختمان بنای ابتکاری معبد بهائی در سانتیاگوی شیلی، یک کتاب و وبسایت تازه منتشر و راه‌اندازی شده تا پاسخگوی توجه فزاینده به معبد و آنچه این معبد نمایندۀ آن است، باشد.

هدف کتاب که عنوان آن Donde Brilla La Luz («آنجا که نور میدرخشد») است، پاسخ دادن به سؤالاتی دربارۀ آئین بهائی است و در آن تأمّلاتی دربارۀ اثری که قرار است مشرق‌الاذکار بر اجتماع پیرامون خود داشته باشد، گنجانده شده است.

نویسندگان آن دنیل دوآرت از شیلی، هلن میرکوویچ کوم از کاستاریکا و خایرو رولدان از کلمبیا هستند.

آقای دوآرت میگويد: «اکنون که پیشرفت‌هایی در ساخت معبد صورت گرفته، زمان بسيار مناسبی برای انتشار این کتاب است.»

«هر سه ما عشق مشترکی به آمریکای لاتین و سرنوشت آن داریم. در مقایسه با دیگر کتاب‌های معرّفی آئین بهائی، در این مورد به ویژه دربارۀ نیازهای این قارّه و این که چگونه تعالیم بهائی میتواند در یافتن راهی سازنده برای پرداختن به آن نیازها کمک کند، تأمّل شده.»

دکتر دوآرت می‌گويد برای مثال موضوعات یگانگی و عدالت برای مردم آمریکای لاتین خیلی مهم هستند زیرا «نمایانگر خواسته‌ای ناتمام در تاریخ ما هستند.»

«آنچه ما در جامعۀ بهائی دربارۀ چگونگی به کار گرفتن این دو اصل در دو سطح فردی و اجتماعی یاد گرفته‌ایم، میتواند سهم خیلی مهمی در جهت کوشش‌های انجام شده در آمریکای لاتین برای ایجاد یک اجتماع عادلانه و متّحد باشد.»

قرار است کتاب آنجا که نور می‌درخشد به زودی از طریق کتابفروشی‌ها در سطح گسترده توزیع و در رسانه‌ها معرّفی شود.

وبسایت معبد بهائی آمریکای جنوبی به اسپانیایی، پرتغالی و انگلیسی در آدرس http://templo.bahai.cl راه‌اندازی شده است. هدف آن پرداختن به سؤالاتی است که اين پروژه دربارۀ مفهوم معبد، طرح و بنای آن و تعالیم بهائی که الهام‌بخش آن بوده‌اند، پيش آورده است. نمایش اسلاید
۳ تصاویر

وبسایت معبد بهائی آمریکای جنوبی به اسپانیایی، پرتغالی و انگلیسی در آدرس http://templo.bahai.cl راه‌اندازی شده است. هدف آن پرداختن به سؤالاتی است که اين پروژه دربارۀ مفهوم معبد، طرح و بنای آن و تعالیم بهائی که الهام‌بخش آن بوده‌اند، پيش آورده است.

اطّلاعات آنلاین

یک وبسایت تازه به زبان‌های اسپانیایی، پرتغالی و انگلیسی نیز به آدرس http://templo.bahai.cl اطّلاعات ویژه‌ای دربارۀ مشرق‌الاذکار ارائه میکند.

در این وبسایت، اطّلاعاتی دربارۀ طرح و بنای ساختمان فراهم شده، یک صفحۀ تماس و بخشی دربارۀ آئین بهائی و تعالیم آن گنجانده شده و به سؤالات رایج دربارۀ معبد و مفاهیمی که الهام‌بخش آن بوده، پاسخ داده شده است.

امید است که وبسایت بيانگر سهم مثبتی باشد که معبد در طول زمان بر اجتماع شیلی خواهد داشت. مفهوم مشرق‌الاذکار بهائی آن طور که حضرت بهاءالله تجسّم و پیش‌بینی کرده، نه تنها مکانی مرکزی برای جلسات دعا و تفکّر را در بر دارد، بلکه به موقع خود، گسترهای از تسهیلات و خدمات برای رفع نیازهای اجتماعی و آموزشی مردم منطقه را فراهم خواهد کرد.

دنیل دوآرت می‌گويد: «به تدريج اين نکته که ساختن این معبد نمایانگر چیزی بیش از تنها یک ساختمان شگفت‌انگیز است، روشن‌تر میشود. در کنار ساختن اين بنا یک فرایند سازندگی دیگر نیز در جریان است – فرایند ساختن جامعه‌ای که در آن تعداد فزايندهای از مردم از همۀ سنین همراه با هم در مسیر خدمت به بشريت پیش می‌روند.»

و اضافه می‌کند: «با افزایش این هشیاری، تأثير این فرایند کلّی بر اجتماع ما ابعاد تازه‌ای پیدا خواهد کرد.»