کنفرانس‌های جهانی: تلاش‌ برای سعادت بیشتر نوع بشر

۲۷ اسفند ۱۴۰۰

مرکز جهانی بهائی — با گسترش موج کنفرانس‌های جهانی در نقاط مختلف عالم، تعداد روزافزونی از مردم نسبت به فرصت‌ها برای تلاش دوشادوش همسایگان و همشهری‌هایشان جهت پرورش وحدت و خدمت به اجتماع‌ آگاه می‌شوند.

شرکت‌کنندگان در این کنفرانس‌ها، که عمدهٔ‌ ‌آن‌ها در در سطح تودهٔ مردم برگزار می‌شود، به صورتی ملموس جلوه‌هایی از بینش حضرت بهاءالله برای نوع بشر را مشاهده می‌کنند. ایشان در بیاناتشان عالم بشریت را به عنوان یک خانوادهٔ واحد توصیف کرده‌اند: «همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار.»

شرکت‌کنندگان در یکی از کنفرانس‌ها در چاد این یگانگی را به خوبی احساس کردند. این کنفرانس روسای قبایل و رهبران دینی را برای بررسی نقش هر فرد در تحقق صلح جمعی گرد هم آورد. محمد حسن یکی از روسای قبایل حاضر در کنفرانس گفت: «این کنفرانس‌ها نقش مهمی در فرایند ایجاد صلح را در کشوری ایفا خواهند کرد که مردمش با بحران‌های بی‌شمار، تنش‌های خشونت‌آمیز و بی‌عدالتی آشنا هستند.» تمامی روسای قبایلی که در این کنفرانس شرکت کردند خواستار برگزاری کنفرانس مشابهی در روستاهای خود شدند.

در هند، حاضران در کنفرانس برگزار شده در هینگاوده (Hinganvedhe) در ایالت مهاراشترا به بررسی مسائل مختلف اجتماعی، از جمله اثرات ویران‌کنندهٔ مصرف الکل بر خانواده‌ها پرداختند. پس از این کنفرانس یک کمپین برای ترویج بهداشت برگزار شد. راج آرجون دهاتراک (Raju Arjun Dhatrak)، کدخدای دهکده می‌گوید: «بسیار مهم است که این کنفرانس‌ها را به صورت منظم برگزار کنیم زیرا اصول بهائی‌ای که آن‌ها را بررسی‌ می‌کنیم دیدگاهی جدید دربارهٔ چگونگی ساختن آینده به ما ارائه می‌دهند.»

در همین حال، گفتگوها در جلسات منطقه‌ای در ایالات متحدهٔ آمریکا، شرایط را برای برگزاری صدها جلسهٔ محلی در ماه‌های آینده در سراسر کشور مهیا می‌کنند. از جمله موضوعاتی که در این جلسات مورد بررسی قرار می‌گیرد، یگانگی نوع بشر و عدالت نژادی است.

در ادامه تصاویری از تازه‌ترین کنفرانس‌هایی را که در کشورهای مختلف در سراسر جهان برگزار شده مشاهده می‌کنید.

در این تصویر شرکت‌کنندگان در جلسه‌ای محلی در کشور آذربایجان را مشاهده می‌کنید. از جمله موضوعات گفتگو ساختن آینده‌ای مبتنی بر یگانگی نوع بشر، آموزش اخلاقی و وقف زندگی برای سعادت عمومی بود.

در این تصویر شرکت‌کنندگان در جلسه‌ای محلی در کشور آذربایجان را مشاهده می‌کنید. از جمله موضوعات گفتگو ساختن آینده‌ای مبتنی بر یگانگی نوع بشر، آموزش اخلاقی و وقف زندگی برای سعادت عمومی بود.

یکی از شرکت‌کنندگان اظهار داشت: «آن‌چه دلگرم‌کننده است روحیه‌ٔ جوانانی است که در این کنفرانس شرکت می‌کنند. هر کدام‌ از این جوانان به نوعی در فعالیت‌هایی مشارکت دارند که به پیشرفت محله‌هایشان کمک می‌کند.»

تصاویری از کنفرانس‌های محلی در تولوآ و توچین در کلمبیا.

تصاویری از کنفرانس‌های محلی در تولوآ و توچین در کلمبیا.

بهائیان امارات متحده‌ٔ عربی دعوت ویدئویی را تهیه کرده‌اند که در آن جوانان اهداف کنفرانس‌های پیش‌رو در این کشور را توصیف می‌کنند.

کنفرانسی محلی در منقطهٔ جنوب غربی چاد، که در ناحیهٔ جغرافیایی مولکو (Moulkou) برگزار شد و بیش از ۱۲۰ نفر شرکت‌کننده از جمله، مقامات دولتی، روسای قبایل و رهبران مذهبی را گرد هم آورد.

کنفرانسی محلی در منقطهٔ جنوب غربی چاد، که در ناحیهٔ جغرافیایی مولکو (Moulkou) برگزار شد و بیش از ۱۲۰ نفر شرکت‌کننده از جمله، مقامات دولتی، روسای قبایل و رهبران مذهبی را گرد هم آورد.

این کنفرانس دوروزه فعالیت‌هایی که بر پیشرفت مادی و معنوی اجتماع‌شان متمرکز بود، یگانگی نوع بشرو نقشی را که هر فرد در تحقق صلح جمعی ایفا می‌کند بررسی کرد. این گردهمایی شامل موسیقی و رقص‌های سنتی‌ای با موضوع امید به آینده بود.

در ایالات متحدهٔ آمریکا، نمایندگان مؤسسات بهائی در مدرسهٔ بهائی گرین ایکر در ایالت مین و همچنین در معبد بهائی در ایلینوی گرد هم آمدند تا در مورد کنفرانس‌های محلی پیش‌رو گفتگو کنند. در این کنفرانس‌ها بینش حضرت عبدالبهاء برای آینده‌ٔ معنوی آن کشور و اصل یگانگی نوع بشر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در ایالات متحدهٔ آمریکا، نمایندگان مؤسسات بهائی در مدرسهٔ بهائی گرین ایکر در ایالت مین و همچنین در معبد بهائی در ایلینوی گرد هم آمدند تا در مورد کنفرانس‌های محلی پیش‌رو گفتگو کنند. در این کنفرانس‌ها بینش حضرت عبدالبهاء برای آینده‌ٔ معنوی آن کشور و اصل یگانگی نوع بشر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

یک گردهمای محلی اخیر در شهر ازمیر در ترکیه.

یک گردهمای محلی اخیر در شهر ازمیر در ترکیه.

نمایندگان مؤسسات بهائی در پاراگوئه اخیراً گرد هم آمدند تا دربارهٔ کنفرانس منطقه‌ای پیش‌رو گفتگو کنند.

نمایندگان مؤسسات بهائی در پاراگوئه اخیراً گرد هم آمدند تا دربارهٔ کنفرانس منطقه‌ای پیش‌رو گفتگو کنند.

گردهمایی‌هایی در در پالاوان (Palawan)، میدوست (Midwest) و میندانائو (Mindanao ) در فیلیپین.

گردهمایی‌هایی در در پالاوان (Palawan)، میدوست (Midwest) و میندانائو (Mindanao ) در فیلیپین.

یک جلسهٔ سه روزه در ایتالیا نمایندگان موسسات بهائی را از چندین کشور، از جمله بلژیک، فرانسه، ایتالیا، مالت، پرتغال و اسپانیا گرد هم آورد. محور گفتگو‌ها مشارکت در تحول اجتماعی و ترویج برنامه‌های آموزشی‌ای بود که توانمندی خدمت به اجتماع را پرورش‌ می‌دهد.

یک جلسهٔ سه روزه در ایتالیا نمایندگان موسسات بهائی را از چندین کشور، از جمله بلژیک، فرانسه، ایتالیا، مالت، پرتغال و اسپانیا گرد هم آورد. محور گفتگو‌ها مشارکت در تحول اجتماعی و ترویج برنامه‌های آموزشی‌ای بود که توانمندی خدمت به اجتماع را پرورش‌ می‌دهد.

تمرکز گفتگو‌ها بین حاضران در یک گردهمایی سه روزهٔ محلی در آذربایجان بر برنامه‌های جامعهٔ بهائی با هدف پیشرفت مادی و معنوی اجتماع‌شان بود. یکی از شرکت‌کنندگان گفت که «این کنفرانس امید به آینده‌ای مرفه را زنده کرده است.»

تمرکز گفتگو‌ها بین حاضران در یک گردهمایی سه روزهٔ محلی در آذربایجان بر برنامه‌های جامعهٔ بهائی با هدف پیشرفت مادی و معنوی اجتماع‌شان بود.

یکی از شرکت‌کنندگان گفت که «این کنفرانس امید به آینده‌ای مرفه را زنده کرده است.»

این تصویر گردهمایی‌ها در اوگاندای مرکزی و شرقی را نشان می‌دهد که نمایندگان موسسات بهائی مختلف را گرد هم آورد. این نمایندگان تجربه‌های مربوط به پیشرفت مادی و معنوی جوامع خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند.

این تصویر گردهمایی‌ها در اوگاندای مرکزی و شرقی را نشان می‌دهد که نمایندگان موسسات بهائی مختلف را گرد هم آورد. این نمایندگان تجربه‌های مربوط به پیشرفت مادی و معنوی جوامع خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند.

کنفرانس‌های محلی در بغداد و خانقین در عراق. شرکت‌کنندگان در مورد شدت بخشیدن به فعالیت‌هایشان برای ترویج فرهنگ صلح مشورت کردند.

کنفرانس‌های محلی در بغداد و خانقین در عراق. شرکت‌کنندگان در مورد شدت بخشیدن به فعالیت‌هایشان برای ترویج فرهنگ صلح مشورت کردند.

یک کنفرانس محلی در پاناما حدود ۲۰۰ نفر از پیروان ادیان مختلف را گرد هم آورد. قسمت بیشتر این کنفرانس به زبان بومی نگوبره برگزار شد. سرودهایی از الهام گرفته از آموزه‌های بهائی به این کنفرانس رونق خاصی بخشید.

یک کنفرانس محلی در پاناما حدود ۲۰۰ نفر از پیروان ادیان مختلف را گرد هم آورد. قسمت بیشتر این کنفرانس به زبان بومی نگوبره برگزار شد. سرودهایی از الهام گرفته از آموزه‌های بهائی به این کنفرانس رونق خاصی بخشید.

یک گردهمایی با حضور نهادهای بهائی در منطقه‌ی ایست‌ولی در آریزونا در ایالات متحدهٔ آمریکا.

یک گردهمایی با حضور نهادهای بهائی در منطقه‌ی ایست‌ولی در آریزونا در ایالات متحدهٔ آمریکا.

یک گردهمایی محلی در منطقهٔ کالا کالا در بولیوی مقامات محلی مردمان بومی را گرد هم آورد تا در مورد کنفرانس آتی در منطقه با هم مشورت کنند. روسای تعداد زیادی از آیلوس‌ها (قبیله‌های خانوادگی مرسوم در منطقه‌ٔ آندس) در این گردهمایی حضور داشتند.

یک گردهمایی محلی در منطقهٔ کالا کالا در بولیوی مقامات محلی مردمان بومی را گرد هم آورد تا در مورد کنفرانس آتی در منطقه با هم مشورت کنند. روسای تعداد زیادی از آیلوس‌ها (قبیله‌های خانوادگی مرسوم در منطقه‌ٔ آندس) در این گردهمایی حضور داشتند.

یک گردهمایی در قزاقستان.

یک گردهمایی در قزاقستان.

در این کنفرانس در زامبیا، که یکی از گردهمایی‌‌های متعددی است که در هفته‌ها و ماه‌های آینده برگزار می‌شود، حدود ۱۰۰ نفر شرکت کردند.

در این کنفرانس در زامبیا، که یکی از گردهمایی‌‌های متعددی است که در هفته‌ها و ماه‌های آینده برگزار می‌شود، حدود ۱۰۰ نفر شرکت کردند.

در این تصویر یک کنفرانس در مدرسهٔ مشیت در چاد دیده می‌شود. دانش‌آموزان و معلمان این مدرسه در این کنفرانس همان اصولی را مورد بررسی قرار دادند که در تمامی کنفرانس‌های دیگر در سراسر جهان به بحث و گفتگو گذاشته شده بود.

در این تصویر یک کنفرانس در مدرسهٔ مشیت در چاد دیده می‌شود. دانش‌آموزان و معلمان این مدرسه در این کنفرانس همان اصولی را مورد بررسی قرار دادند که در تمامی کنفرانس‌های دیگر در سراسر جهان به بحث و گفتگو گذاشته شده بود.

کودکان و جوانان به طور کامل در کنفرانس‌های برگزار شده در کیبدو و توچین در کلمبیا شرکت کردند.

کودکان و جوانان به طور کامل در کنفرانس‌های برگزار شده در کیبدو و توچین در کلمبیا شرکت کردند.

کنفرانس‌های محلی در شهرهای جاموندی و زارزال در کلمبیا.

کنفرانس‌های محلی در شهرهای جاموندی و زارزال در کلمبیا.

این گردهمایی محلی در اونچیا در بولیوی، شرکت‌کنندگانی از هر سن و سال و از پیروان ادیان مختلف را گرد هم آورد. در این گردهمایی کودکان و نوجوانان با اجرای موسیقی و نمایش، تجربه‌های خود از فعالیت‌های جامعه‌سازی بهائی را با دیگران به اشتراک گذاشتند.

این گردهمایی محلی در اونچیا در بولیوی، شرکت‌کنندگانی از هر سن و سال و از پیروان ادیان مختلف را گرد هم آورد. در این گردهمایی کودکان و نوجوانان با اجرای موسیقی و نمایش، تجربه‌های خود از فعالیت‌های جامعه‌سازی بهائی را با دیگران به اشتراک گذاشتند.

در این تصویر گردهمایی‌‌های محلی در منطقهٔ کاسای در جمهوری دموکراتیک کنگو دیده می‌شود.

در این تصویر گردهمایی‌‌های محلی در منطقهٔ کاسای در جمهوری دموکراتیک کنگو دیده می‌شود.

نمایندگان موسسات بهائی فنلاند به مدت سه روز در هلسینکی برای مشورت در مورد کنفرانس‌های آتی دور هم جمع شدند.

نمایندگان موسسات بهائی فنلاند به مدت سه روز در هلسینکی برای مشورت در مورد کنفرانس‌های آتی دور هم جمع شدند.

در بلژیک، نمایندگان موسسات بهائی در سراسر کشور برای دو روز گرد هم آمدند تا دربارهٔ پروژه‌هایی با هدف آموزش کودکان و نوجوانان با هم مشورت کنند.

در بلژیک، نمایندگان موسسات بهائی در سراسر کشور برای دو روز گرد هم آمدند تا دربارهٔ پروژه‌هایی با هدف آموزش کودکان و نوجوانان با هم مشورت کنند.

تصاویری از یک گردهمایی‌ در هندوراس که در آن نمایندگان موسسات بهائی برای برنامه‌ریزی کنفرانسی با عنوان «یادگیری برای خدمت به بشریت» دور هم جمع شدند.

تصاویری از یک گردهمایی‌ در هندوراس که در آن نمایندگان موسسات بهائی برای برنامه‌ریزی کنفرانسی با عنوان «یادگیری برای خدمت به بشریت» دور هم جمع شدند.

این گردهمایی در ایتالیا شامل جلسات سخنرانی و نیز کارگاه‌هایی بود که در آن شرکت‌کنندگان اقدامات جامعه‌سازی را از کشورها و مناطق خود مورد بحث و گفتگو قرار دادند.

این گردهمایی در ایتالیا شامل جلسات سخنرانی و نیز کارگاه‌هایی بود که در آن شرکت‌کنندگان اقدامات جامعه‌سازی را از کشورها و مناطق خود مورد بحث و گفتگو قرار دادند.

حدود ۷۰ نماینده از موسسات بهائی ژاپن به مدت دو روز در یک کنفرانس آنلاین که برنامه‌های هنری متعددی در آن ارائه شد شرکت کردند.

حدود ۷۰ نماینده از موسسات بهائی ژاپن به مدت دو روز در یک کنفرانس آنلاین که برنامه‌های هنری متعددی در آن ارائه شد شرکت کردند.

شرکت‌کنندگانی از همه سنین در یک کنفرانس محلی در المفرق در اردن گرد هم آمدند تا دربارهٔ موضوعاتی از قبیل برابری زنان و مردان، آموزش اخلاقی و خدمت خالصانه به اجتماع بحث و گفتگو کنند.

شرکت‌کنندگانی از همه سنین در یک کنفرانس محلی در المفرق در اردن گرد هم آمدند تا دربارهٔ موضوعاتی از قبیل برابری زنان و مردان، آموزش اخلاقی و خدمت خالصانه به اجتماع بحث و گفتگو کنند.

نمایندگان موسسات بهائی در سراسر قزاقستان در کنفرانسی که همزمان به شکل حضوری و مجازی برگزار شده بود شرکت کرده، معضلات جوامعشان را مورد بحث و گفتگو قرار دادند و در مورد نحوه‌ی مشارکتشان در بهبود مادی و معنوی تمامی مردم کشورشان مشورت کردند.

نمایندگان موسسات بهائی در سراسر قزاقستان در کنفرانسی که همزمان به شکل حضوری و مجازی برگزار شده بود شرکت کرده، معضلات جوامعشان را مورد بحث و گفتگو قرار دادند و در مورد نحوه‌ی مشارکتشان در بهبود مادی و معنوی تمامی مردم کشورشان مشورت کردند.

شرکت‌کنندگان در این کنفرانس محلی در توباکورو در مالی از جمله مقامات محلی و ساکنان منطقه از پیشینه‌های مختلف، توضیح دادند که این کنفرانس به درک آن‌ها در مورد معنای زندگی کنار یکدیگر به عنوان اعضای یک خانواده کمک کرد.

شرکت‌کنندگان در این کنفرانس محلی در توباکورو در مالی از جمله مقامات محلی و ساکنان منطقه از پیشینه‌های مختلف، توضیح دادند که این کنفرانس به درک آن‌ها در مورد معنای زندگی کنار یکدیگر به عنوان اعضای یک خانواده کمک کرد.

ژان ژاک یم، عضو محفل روحانی ملی بهائیان مالی، این کنفرانس را با ملاقات‌های سنتی این منطقه مقاسه کرد که در آن‌ها مردم برای تقویت تفاهم و همدلی زیر سایهٔ درخت پالاور جمع می‌شدند. آقای یم نسبت به آینده اظهار امیدواری کرد و بیان داشت که این کنفرانس‌ها نشانی از قدرت وحدت است.

کنفرانسی در کوچینگ، مالزی با شرکت‌کنندگانی از استان ساراواک.

کنفرانسی در کوچینگ، مالزی با شرکت‌کنندگانی از استان ساراواک.

نمایندگان موسسات بهائی در مغولستان اخیرا گرد هم آمدند تا دربارهٔ کنفرانس‌های آتی که در سراسر کشور برگزار خواهند شد مشورت کنند.

نمایندگان موسسات بهائی در مغولستان اخیرا گرد هم آمدند تا دربارهٔ کنفرانس‌های آتی که در سراسر کشور برگزار خواهند شد مشورت کنند.

کودکان، جوانان و بزرگسالان در کنفرانسی در مراکش آثار هنری در ارتباط با مفاهیم یگانگی نوع بشر و پیشرفت اجتماعی خلق کردند.

کودکان، جوانان و بزرگسالان در کنفرانسی در مراکش آثار هنری در ارتباط با مفاهیم یگانگی نوع بشر و پیشرفت اجتماعی خلق کردند.

یک گردهمایی آنلاین در منطقه‌ٔ نورث‌ایلند نیوزلند. یکی از شرکت‌کنندگان گفت: «این کنفرانس‌ها در دورانی برگزار می‌شود که جهان با مشکلات بسیاری رو به رو است و ما به دنبال راه‌هایی برای تلاش جهت بهبود جهان هستیم.»

یک گردهمایی آنلاین در منطقه‌ٔ نورث‌ایلند نیوزلند.

یکی از شرکت‌کنندگان گفت: «این کنفرانس‌ها در دورانی برگزار می‌شود که جهان با مشکلات بسیاری رو به رو است و ما به دنبال راه‌هایی برای تلاش جهت بهبود جهان هستیم.»

جامعهٔ بهائی گرجستان در کنفرانس آذربایجان حضور یافت.

جامعهٔ بهائی گرجستان در کنفرانس آذربایجان حضور یافت.

شرکت‌کنندگان در یک گردهمایی در پاراگوئه.

شرکت‌کنندگان در یک گردهمایی در پاراگوئه.

در این گردهمایی در آذربایجان، جوانان و بزرگسالان در مورد تجربیات خودشان در خدمت به اجتماع در سال‌‌های اخیر و تاثیر این تجربیات بر مسیر آینده تامل کردند.

در این گردهمایی در آذربایجان، جوانان و بزرگسالان در مورد تجربیات خودشان در خدمت به اجتماع در سال‌‌های اخیر و تاثیر این تجربیات بر مسیر آینده تامل کردند.

یکی از جوانان گفت که این کنفرانس‌ها دعوتی همگانی برای خدمت به هموطنانمان است: «فرصت خدمت برای همه، فارغ از سن، پیشینه یا باور دینی، فراهم است.»

در فیلیپین، گردهمایی‌های متعددی در مناطق مختلف کشور برگزار شد. این تصویر گردهمایی‌ها در پالاوان، میدوست و لوزن شمالی را نشان می‌دهد.

در فیلیپین، گردهمایی‌های متعددی در مناطق مختلف کشور برگزار شد. این تصویر گردهمایی‌ها در پالاوان، میدوست و لوزن شمالی را نشان می‌دهد.

در منطقه‌ی جنوب رومانی، شرکت‌کنندگان برای برنامه‌ریزی یک کنفرانس محلی با موضوع خدمت خالصانه به اجتماع دور هم جمع شدند.

در منطقه‌ی جنوب رومانی، شرکت‌کنندگان برای برنامه‌ریزی یک کنفرانس محلی با موضوع خدمت خالصانه به اجتماع دور هم جمع شدند.

این تصویر یک کنفرانس محلی در تونس را نشان می‌دهد. آقای محمد بن موسی گفت: «این کنفرانس‌ها ثمر تلاش‌های متعددی برای مشارکت در بهزیستی جامعهٔ ما هستند. این کنفرانس‌های محله‌ای درست در زمانی برگزار می‌شوند که بسیاری از مردم به دنبالی راهی برای پیشرفت هستند. مردم نسبت به آینده‌‌ای سراسر رفاه امیدوار شده‌اند.»

این تصویر یک کنفرانس محلی در تونس را نشان می‌دهد.

آقای محمد بن موسی گفت: «این کنفرانس‌ها ثمر تلاش‌های متعددی برای مشارکت در بهزیستی جامعهٔ ما هستند. این کنفرانس‌های محله‌ای درست در زمانی برگزار می‌شوند که بسیاری از مردم به دنبالی راهی برای پیشرفت هستند. مردم نسبت به آینده‌‌ای سراسر رفاه امیدوار شده‌اند.»

پس از پایان مجموعه‌ای از کنفرانس‌ها در منطقهٔ دئولالی در استان مهاراشترا در هند، شرکت‌کنندگان و یکی از مقامات محلی کمپینی برای ترویج بهداشت برگزار کردند.

پس از پایان مجموعه‌ای از کنفرانس‌ها در منطقهٔ دئولالی در استان مهاراشترا در هند، شرکت‌کنندگان و یکی از مقامات محلی کمپینی برای ترویج بهداشت برگزار کردند.

در حین گردهمایی در اوگاندا یک مرکز آموزشی برای فعالیت‌های جامعه‌سازی بهائی در روستای کیونگا به طور رسمی افتتاح شد.

در حین گردهمایی در اوگاندا یک مرکز آموزشی برای فعالیت‌های جامعه‌سازی بهائی در روستای کیونگا به طور رسمی افتتاح شد.

کودکان، جوانان و بزرگسالان در یک کنفرانس‌ محلی در امارات متحدهٔ عربی این موضوع را بررسی کردند که نسل جوان چه طور می‌توانند در بهبود جامعهٔ خود در دهه‌های آتی مشارکت داشته باشند.

کودکان، جوانان و بزرگسالان در یک کنفرانس‌ محلی در امارات متحدهٔ عربی این موضوع را بررسی کردند که نسل جوان چه طور می‌توانند در بهبود جامعهٔ خود در دهه‌های آتی مشارکت داشته باشند.

شرکت‌کنندگان در یک گردهمایی در بلژیک.

شرکت‌کنندگان در یک گردهمایی در بلژیک.

تعدادی از جلسات برگزار شده در ایالات متحدهٔ آمریکا در فلوریدا، آلاباما و می‌سی‌سی‌پی. شرکت‌کنندگان در این گردهمایی‌ها بر تجربهٔ جامعهٔ بهائی در ترویج الفت نژادی در قرن گذشته تأمل کردند.

تعدادی از جلسات برگزار شده در ایالات متحدهٔ آمریکا در فلوریدا، آلاباما و می‌سی‌سی‌پی. شرکت‌کنندگان در این گردهمایی‌ها بر تجربهٔ جامعهٔ بهائی در ترویج الفت نژادی در قرن گذشته تأمل کردند.

گردهمایی‌های منطقه‌ای در اورگن و اوتا در ایالات متحدهٔ آمریکا.

گردهمایی‌های منطقه‌ای در اورگن و اوتا در ایالات متحدهٔ آمریکا.

یک جلسهٔ برنامه‌ریزی که به صورت اینترنتی در بریتیش‌کلمبیا در کانادا برگزار شد.

یک جلسهٔ برنامه‌ریزی که به صورت اینترنتی در بریتیش‌کلمبیا در کانادا برگزار شد.

تصویری از نمایندگان موسسات بهائی در ویکتوریا، کانادا که در حال تدارک کنفرانس‌های آتی در استان بریتیش کلمبیا هستند.

تصویری از نمایندگان موسسات بهائی در ویکتوریا، کانادا که در حال تدارک کنفرانس‌های آتی در استان بریتیش کلمبیا هستند.