اعضای هیئت مشاوران قاره‌ای روی پله‌های ساختمان دارالتشریع.

با بازگشت مشاورین سفر جدید عالم بهائی شروع می‌شود

۱۹ دی ۱۴۰۰

مرکز جهانی بهائی — با پایان مشورت‌های هیئت مشاورین قاره‌ای که بلافاصله بعد از کنفرانس‌ آن‌ها صورت گرفت، امروز فصل جدیدی در توسعهٔ جامعهٔ جهانی بهائی آغاز شد.

مشورت‌های چند روز گذشته از بینش‌ها و چشم‌اندازهای منحصربه‌فرد حاصل از کنفرانس مشاوران که از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱ تا ۴ ژانویه ۲۰۲۲ برگزار شد بهره‌مند شده بود.

تمرکز گفتگوهای مشاوران در چند روز گذشته بر ترویج اقدامات هماهنگ و سیستماتیک جوامع بهائی در سطح محلی، منطقه‌ای و ملی در هر قاره بوده است. این اقدامات شامل برنامه‌های آموزشی‌ای است که توانمندی برای اجرای فعالیت‌های جامعه‌سازی، اقدام اجتماعی و مشارکت در گفتمان‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد.

مشاوران که با زیارت آرامگاه‌ها و اماکن مقدس بهائی قلوبشان به اهتزاز آمده و از هدایت‌های بیت‌العدل اعظم و بینش‌های همکاران خود بهره‌مند شده‌اند اکنون ارض اقدس را ترک می کنند و آمادهٔ انتقال این بینش‌ها و قوای معنوی به عالم بهائی هستند که خود را برای برگزاری هزاران کنفرانس در نقاط مختلف جهان در طول هفته‌ها و ماه‌های آینده آماده می‌کند.

بیت‌العدل اعظم اظهار داشته‌اند که این کنفرانس‌ها جوامع را قادر می‌سازد تا در اقدامات‌شان که با هدف جامهٔ عمل پوشاندن به «دعوت عمومی حضرت بهاءالله» برای «تلاش در راه بهبود و اصلاح عالم» صورت می‌گیرد «امکانات و فرصت های موجود برای به ظهور رساندن نیروی اجتماع سازی آیین بهائی» را بررسی کنند.

نمایی هوایی از مشاوران روی پله‌های ساختمان دارالتشریع. نمایش اسلاید
۲ تصاویر

نمایی هوایی از مشاوران روی پله‌های ساختمان دارالتشریع.