کنفرانس‌های جهانی: ترویج فرهنگ صلح، مشارکت در بهبود اجتماع

۲۰ اسفند ۱۴۰۰

مرکز جهانی بهائی — موج رو به رشد کنفرانس‌ها در سراسر جهان به سرعت گسترش می‌یابد و خیرخواهان بشریت را گرد‌هم می‌‌آورد تا در این مورد مشورت کنند که چگونه می‌توانند قوا و دغدغه‌هایشان برای ترویج وحدت و خدمت به هموطنانشان را در راستای پاسخگویی به نیاز جوامعشان صرف کنند.

گردهمایی‌ها در سطوح محلی، ملی و جهانی شرکت‌کنندگان را قادر می‌سازد تا از تجربیات موجود در اقدامات جامعه‌سازی بهائی، پروژه‌های اقدام اجتماعی و تلاش‌ها برای مشارکت در گفتمان‌‌های رایج، بینش‌هایی کسب نمایند.

در برخی نقاط، کنفرانس‌ها یک موضوع مشخص دارند، مانند یک گردهمایی اخیر در بانگی در جمهوری آفریقای مرکزی، که در آن حدود ۵۰۰ زن از منطقه دور هم جمع شدند تا نقش زنان در پیشرفت اجتماعی را بررسی کنند.

لوییس ایسیدور تنزونکو- بوازامو (Louis Isidore Tenzonko-Boazamo) از اعضای محفل روحانی ملی این کشور گفت: «مشارکت کامل زنان در این گردهمایی‌ها ضروری است زیرا که زنان در ترویج فرهنگ صلح نقشی محوری دارند. به همین دلیل است که نخستین کنفرانس از مجموعه کنفرانس‌ها این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.»

شرکت‌کنندگان با آگاهی از چالش‌های جهانی مقابل بشریت - از تغییرات اقلیمی، همه‌گیری جهانی ویروس کرونا، جنگ و منازعه و یا بی‌عدالتی‌های گسترده‌ - امید تازه‌ای نسبت به ظرفیت بشریت برای نوع‌دوستی می‌یابند و خود را بخشی از تلاشی جهانی با هدف بهبود اجتماع می‌بینند که با پیوندهای عشق و دوستی با دیگران در این راستا تلاش می‌کنند.

عکس‌های زیر گوشه‌‌هایی از تصویر بزرگ‌‌تر گردهمایی‌هایی را که با گذشت هر هفته شتاب بیشتری می‌یابند ارائه می‌دهد.

This gathering in Argentina brought together members of Bahá’í institutions and agencies from across that country to prepare for the upcoming conferences.

این گردهمایی در آرژانتین اعضای مؤسسات و نهاد‌های بهائی سراسر آن کشور را گرد هم آورد تا برای کنفرانس‌های پیش‌رو آماده شوند.

این نقاشی از استرالیا تعداد روزافزون از مردمی را به تصویر می‌کشد که با الهام از کنفرانس‌ها در این کشور، به یکدیگر در تلاش‌هایشان برای خدمت به اجتماع کمک خواهند کرد.

این نقاشی از استرالیا تعداد روزافزون از مردمی را به تصویر می‌کشد که با الهام از کنفرانس‌ها در این کشور، به یکدیگر در تلاش‌هایشان برای خدمت به اجتماع کمک خواهند کرد.

بهائیان استرالیا وب‌سایتی را برای دعوت هم‌وطنانشان به کنفرانس‌های پیش‌رو راه‌اندازی کرده‌اند. تصویر راست وب‌سایتی را نشان‌می‌دهد که توسط بهائیان پرت ساخته‌ شده‌ است.

بهائیان استرالیا وب‌سایتی را برای دعوت هم‌وطنانشان به کنفرانس‌های پیش‌رو راه‌اندازی کرده‌اند. تصویر راست وب‌سایتی را نشان‌می‌دهد که توسط بهائیان پرت ساخته‌ شده‌ است.

حدود ۱۰۰۰ نفر از همهٔ سنین از استرالیای غربی برای کنفرانس در پرت گرد هم آمدند.

حدود ۱۰۰۰ نفر از همهٔ سنین از استرالیای غربی برای کنفرانس در پرت گرد هم آمدند.

این تصویر برخی از کودکان و جوانانی را نشان‌ می‌دهد که در این کنفرانس در پرت، استرالیا، شرکت کردند.

این تصویر برخی از کودکان و جوانانی را نشان‌ می‌دهد که در این کنفرانس در پرت، استرالیا، شرکت کردند.

در کنفرانس پرت، استرالیا، آثار هنری متعددی ارائه شد‌ند که به موضوع‌های گردهمایی - از جمله صلح، یگانگی ذاتی نوع بشر و خدمات خالصانه به اجتماع- می‌پرداختند.

در کنفرانس پرت، استرالیا، آثار هنری متعددی ارائه شد‌ند که به موضوع‌های گردهمایی - از جمله صلح، یگانگی ذاتی نوع بشر و خدمات خالصانه به اجتماع- می‌پرداختند.

جامعهٔ بهائی بحرین فیلمی را برای دعوت هم‌وطنانشان به این کنفرانس‌ها که در ماه‌های آینده در این کشور برگزار می‌شود تهیه کرده است. این فیلم برخی از جنبه‌های اقدامات جامعه‌سازی در بحرین را معرفی می‌کند و با این کلمات به پایان می‌رسد: «از همه دعوت می‌شود که به ما بپیوندند.»

کنفرانس‌ها در چندین نقطه‌ٔ بحرین، از جمله المکیه، دیار‌المحرّق و سار برگزار شده‌اند و بر موضوع «پیشرفت و رفاه اجتماع» تمرکز دارند. گردهمایی‌های آینده موضوعات همزیستی و ایجاد یک جهان صلح‌آمیز را نیز بررسی خواهند کرد.

کنفرانس‌ها در چندین نقطه‌ٔ بحرین، از جمله المکیه، دیار‌المحرّق و سار برگزار شده‌اند و بر موضوع «پیشرفت و رفاه اجتماع» تمرکز دارند. گردهمایی‌های آینده موضوعات همزیستی و ایجاد یک جهان صلح‌آمیز را نیز بررسی خواهند کرد.

در این تصویر یک گردهمایی سه‌روزه با هدف آماده‌سازی تسهیلگران گفتگو‌ها در کنفرانس‌‌های پیش‌رو در بنگلادش دیده می‌شود. این نخستین گردهمایی از گردهمایی‌های متعددی است که برای آماده‌سازی جهت برگزاری ۴۲ کنفرانس در هفته‌ها و ماه‌های آینده برگزار می‌شوند. این کنفرانس‌ها پذیرای هزاران نفر از مردمانی خواهد بود که دربارهٔ چگونگی خدمت به اجتماع‌شان، مشورت خواهند کرد.

در این تصویر یک گردهمایی سه‌روزه با هدف آماده‌سازی تسهیلگران گفتگو‌ها در کنفرانس‌‌های پیش‌رو در بنگلادش دیده می‌شود. این نخستین گردهمایی از گردهمایی‌های متعددی است که برای آماده‌سازی جهت برگزاری ۴۲ کنفرانس در هفته‌ها و ماه‌های آینده برگزار می‌شوند. این کنفرانس‌ها پذیرای هزاران نفر از مردمانی خواهد بود که دربارهٔ چگونگی خدمت به اجتماع‌شان، مشورت خواهند کرد.

این تصویر جلسات برنامه‌ریزی برای کنفرانس‌ها در محله‌های مختلف بنگلادش را نشان می‌دهد که اعضای مؤسسات بهائی و ساکنین این مناطق در آن‌ها حضوردارند.

این تصویر جلسات برنامه‌ریزی برای کنفرانس‌ها در محله‌های مختلف بنگلادش را نشان می‌دهد که اعضای مؤسسات بهائی و ساکنین این مناطق در آن‌ها حضوردارند.

در راج‌شاهی، در بنگلادش، اعضای محفل روحانی محلی این شهر با شهردار (در سمت راست) ملاقات کردند تا از او برای حضور در یک کنفرانس محلی دعوت به عمل آورند. شرکت‌کنندگان در این کنفرانس‌ها نقش افراد، جوامع و مو‌ٔسسات در ساخت یک اجتماع مرفه، از نظر مادی و معنوی را بررسی خواهند کرد.

در راج‌شاهی، در بنگلادش، اعضای محفل روحانی محلی این شهر با شهردار (در سمت راست) ملاقات کردند تا از او برای حضور در یک کنفرانس محلی دعوت به عمل آورند. شرکت‌کنندگان در این کنفرانس‌ها نقش افراد، جوامع و مو‌ٔسسات در ساخت یک اجتماع مرفه، از نظر مادی و معنوی را بررسی خواهند کرد.

اعضای محفل روحانی محلی غوازی (Gawazi)، در بوروندی (سمت چپ) در میان حاضرین در گردهمایی اخیر در این کشور.

اعضای محفل روحانی محلی غوازی (Gawazi)، در بوروندی (سمت چپ) در میان حاضرین در گردهمایی اخیر در این کشور.

یک گرد‌همایی‌‌ در تورنتو، کانادا که شرکت‌کنندگانی از کانادای شمالی و سواحل اقیانوس اطلس و آرام در این کشور را گرد هم آورد.

یک گرد‌همایی‌‌ در تورنتو، کانادا که شرکت‌کنندگانی از کانادای شمالی و سواحل اقیانوس اطلس و آرام در این کشور را گرد هم آورد.

یک گردهمایی‌ در ریچموند، کانادا.

یک گردهمایی‌ در ریچموند، کانادا.

در این تصویر کنفرانسی در بانگوی، جمهوری آفریقای مرکزی دیده می‌شود که بر نقش زنان در پرورش یک اجتماع صلح‌آمیز متمرکز بود. حدود ۵۰۰ نفر از زنان منطقه در این کنفرانس حضور یافتند و این نخستین کنفرانس از ۱۴۰ کنفرانسی بود که قرار است در این کشور برگزار شود.

در این تصویر کنفرانسی در بانگوی، جمهوری آفریقای مرکزی دیده می‌شود که بر نقش زنان در پرورش یک اجتماع صلح‌آمیز متمرکز بود. حدود ۵۰۰ نفر از زنان منطقه در این کنفرانس حضور یافتند و این نخستین کنفرانس از ۱۴۰ کنفرانسی بود که قرار است در این کشور برگزار شود.

لوییس ایسیدور تنزونکو- بوازامو (Louis Isidore Tenzonko-Boazamo) از اعضای محفل روحانی ملی این کشور گفت: «مشارکت کامل زنان در این گردهمایی‌ها ضروری است زیرا که زنان در ترویج فرهنگ صلح نقشی محوری دارند. به همین دلیل است که نخستین کنفرانس از مجموعه کنفرانس‌ها این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.»

این کنفرانس در رسانه‌های‌ ملی جمهوری آفریقای مرکزی مورد پوشش قرار گرفت. این ویدئو بخشی از گزارشی است که در تلویزیون ملی پخش شد.

اعضای مؤسسات بهائی در یک گردهمایی در برازاویل (Brazzaville)، در جمهوری کنگو.

اعضای مؤسسات بهائی در یک گردهمایی در برازاویل (Brazzaville)، در جمهوری کنگو.

دعوت‌نامهٔ جامعهٔ بهائی کرواسی برای کنفرانسی که در این کشور برگزار خواهد شد و پذیرای شرکت‌کنندگانی از کشور‌های مجاور خواهد بود.

دعوت‌نامهٔ جامعهٔ بهائی کرواسی برای کنفرانسی که در این کشور برگزار خواهد شد و پذیرای شرکت‌کنندگانی از کشور‌های مجاور خواهد بود.

کارت دعوتی که توسط بهائیان جمهوری چک تهیه شده ‌است.

کارت دعوتی که توسط بهائیان جمهوری چک تهیه شده ‌است.

این تصویر چندین گردهمایی مختلف را نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر با حضور اعضای مؤسسات محلی، منطقه‌ای و ملی بهائی در سراسر جمهوری دموکراتیک کنگو با هدف کسب آمادگی برای کنفرانس‌های متعدد ماه‌های آینده برگزار شد.

این تصویر چندین گردهمایی مختلف را نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر با حضور اعضای مؤسسات محلی، منطقه‌ای و ملی بهائی در سراسر جمهوری دموکراتیک کنگو با هدف کسب آمادگی برای کنفرانس‌های متعدد ماه‌های آینده برگزار شد.

در این تصاویر گردهمایی‌های دیگری که در جمهوری دموکراتیک کنگو برگزار شده‌اند، دیده می‌شوند. جوانان در برنامه‌ریزی و آماده سازی این گردهمایی‌ها نقش مهمی را ایفا کرده‌اند.

در این تصاویر گردهمایی‌های دیگری که در جمهوری دموکراتیک کنگو برگزار شده‌اند، دیده می‌شوند

این ویدیو نگاهی به گردهمایی کینشاسا در جمهوری دموکراتیک کنگو دارد.

در اینجا، یک گردهمایی در اکوادور به تصویر کشیده شده که بیش از ۲۰۰ نماینده از موسسات بهائی در آرژانتین، بولیوی، شیلی، جمهوری دومینیکن، اکوادور، پاراگوئه، پرو، پورتوریکو و اروگوئه را گرد هم آورد. رائول گومز، از اعضای محفل روحانی ملی بهائیان پرو می‌گوید: «با اینکه ما از اجتماع‌های متفاوتی می‌آییم، اما بینش‌ مشترکی داریم که ساخت دنیایی صلح‌آمیز است.» وی افزود: «تجارب به اشتراک گذاشته شده توسط همه در این روزها به وضوح نشان می‌دهد که علیرغم چالش‌هایی که پیش روی اجتماع‌هایمان قرار دارند، در محل‌هایی که فعالیت‌های جامعه‌سازی در آنها در حال انجام است، فرهنگ جدیدی مبتنی بر وحدت در حال شکل‌گیری است.»

در اینجا، یک گردهمایی در اکوادور به تصویر کشیده شده که بیش از ۲۰۰ نماینده از موسسات بهائی در آرژانتین، بولیوی، شیلی، جمهوری دومینیکن، اکوادور، پاراگوئه، پرو، پورتوریکو و اروگوئه را گرد هم آورد. رائول گومز، از اعضای محفل روحانی ملی بهائیان پرو می‌گوید: «با اینکه ما از اجتماع‌های متفاوتی می‌آییم، اما بینش‌ مشترکی داریم که ساخت دنیایی صلح‌آمیز است.» وی افزود: «تجارب به اشتراک گذاشته شده توسط همه در این روزها به وضوح نشان می‌دهد که علیرغم چالش‌هایی که پیش روی اجتماع‌هایمان قرار دارند، در محل‌هایی که فعالیت‌های جامعه‌سازی در آنها در حال انجام است، فرهنگ جدیدی مبتنی بر وحدت در حال شکل‌گیری است.»

جامعهٔ بهائی مصر کنفرانس‌های متعددی را در محله‌های سراسر کشور برگزار کرد و طی آنها گروه‌هایی از مردم از پیشینه‌های متنوع را گرد هم آورد تا دربارهٔ نحوهٔ مشارکتشان در اصلاح و بهبود جوامع‌شان به مشورت بپردازند. این عکس گردهمایی‌هایی در بتانون، قاهره، جیزه و الشرقیه را نشان می‌دهد. شرکت‌کنندگان در این گردهمایی‌ها از شنیدن این که چگونه برنامه‌های آموزشی بهائی میل خدمت به بشریت در کودکان و جوانان را پرورش می‌دهد بسیار متاثر شدند.

جامعهٔ بهائی مصر کنفرانس‌های متعددی را در محله‌های سراسر کشور برگزار کرد و طی آنها گروه‌هایی از مردم از پیشینه‌های متنوع را گرد هم آورد تا دربارهٔ نحوهٔ مشارکتشان در اصلاح و بهبود جوامع‌شان به مشورت بپردازند. این عکس گردهمایی‌هایی در بتانون، قاهره، جیزه و الشرقیه را نشان می‌دهد. شرکت‌کنندگان در این گردهمایی‌ها از شنیدن این که چگونه برنامه‌های آموزشی بهائی میل خدمت به بشریت در کودکان و جوانان را پرورش می‌دهد بسیار متاثر شدند.

کنفرانسی در پورت‌سعید در مصر که برنامهٔ آن شامل بحث و گفتگوهایی درباره‌ٔ ساخت جوامعی پویا متمرکز بر ترویج صلح، آثاری هنری و نمایش فیلم «روزنه‌ها مروری بر یک سده جهد و تلاش» بود.

کنفرانسی در پورت‌سعید در مصر که برنامهٔ آن شامل بحث و گفتگوهایی درباره‌ٔ ساخت جوامعی پویا متمرکز بر ترویج صلح، آثاری هنری و نمایش فیلم «روزنه‌ها مروری بر یک سده جهد و تلاش» بود.

از موضوعات اصلی کنفرانس‌ها در مصر اهمیت نقش جوانان و کودکان در مشارکت در تحول اجتماعی بوده است. در این عکس برخی از جوانان شرکت‌کننده در گردهمایی‌های اخیر دیده می‌شوند.

از موضوعات اصلی کنفرانس‌ها در مصر اهمیت نقش جوانان و کودکان در مشارکت در تحول اجتماعی بوده است. در این عکس برخی از جوانان شرکت‌کننده در گردهمایی‌های اخیر دیده می‌شوند.

یک گردهمایی در نزدیکی فرانکفورت، در آلمان، با حضور نمایندگانی از بسیاری از کشورهای همسایه، در فضای روح‌بخش معبد بهائی در اروپا برگزار شد.

یک گردهمایی در نزدیکی فرانکفورت، در آلمان، با حضور نمایندگانی از بسیاری از کشورهای همسایه، در فضای روح‌بخش معبد بهائی در اروپا برگزار شد.

این ویدیو بازدید شرکت‌کنندگانی از چندین کشور اروپایی از معبد بهائی، در حاشیهٔ گردهمایی آلمان را نشان می‌دهد.

یک گردهمایی در آلمان اعضای مؤسسات بهائی را از مناطق مختلف آن کشور و نیز کشورهای همسایه، گرد هم آورد. یکی از جوانان شرکت‌کننده در این گردهمایی گفت: «این جلسه امید به بشریت و سرور خدمت کردن را در ما زنده کرد. زمانی که وحدت وجود داشته باشد، چیزهای زیادی را می‌توان به دست آورد.»

یک گردهمایی در آلمان اعضای مؤسسات بهائی را از مناطق مختلف آن کشور و نیز کشورهای همسایه، گرد هم آورد. یکی از جوانان شرکت‌کننده در این گردهمایی گفت: «این جلسه امید به بشریت و سرور خدمت کردن را در ما زنده کرد. زمانی که وحدت وجود داشته باشد، چیزهای زیادی را می‌توان به دست آورد.»

بهائیان منطقهٔ شمال غربی آلمان، خبرنامه‌ای را تهیه کرده و در آن از دوستان و همسایگان خود برای شرکت در کنفرانس‌هایی که به زودی در این منطقه برگزار خواهد شد، دعوت به عمل آوردند.

بهائیان منطقهٔ شمال غربی آلمان، خبرنامه‌ای را تهیه کرده و در آن از دوستان و همسایگان خود برای شرکت در کنفرانس‌هایی که به زودی در این منطقه برگزار خواهد شد، دعوت به عمل آوردند.

در هند، همانطور که در این تصاویر مشاهده می‌شود، آماده سازی برای بسیاری از کنفرانس‌های محلیِ برنامه‌ریزی شده در آن کشور، شامل جلساتی برای آموزش تسهیل‌گران بوده ‌است.

در هند، همانطور که در این تصاویر مشاهده می‌شود، آماده سازی برای بسیاری از کنفرانس‌های محلیِ برنامه‌ریزی شده در آن کشور، شامل جلساتی برای آموزش تسهیل‌گران بوده ‌است.

کنفرانس‌ها هم اکنون، در سطح توده‌ی مردم، در محله‌ها و روستاها در چندین ایالت هند در حال برگزاری هستند. در این تصویر شرکت‌کنندگان کنفرانس‌هایی در ماهاراشترا، اوتار پرادش و بنگال غربی دیده می‌شوند.

کنفرانس‌ها هم اکنون، در سطح توده‌ی مردم، در محله‌ها و روستاها در چندین ایالت هند در حال برگزاری هستند. در این تصویر شرکت‌کنندگان کنفرانس‌هایی در ماهاراشترا، اوتار پرادش و بنگال غربی دیده می‌شوند.

مادری که در یکی از گردهمایی‌ها شرکت کرده بود، گفت: «از دیدن زنان متعدد در کنفرانس که فعالانه در مشاوره و گفتگو در مورد مسائل مربوط به زندگی خود شرکت می‌کنند، بسیار خوشحال شدم.»

در این تصاویر شرکت‌کنندگان در کنفرانس‌هایی در مادیا پرادش‌، مانیپور و اوتارپرادش دیده می‌شوند.

در این تصاویر شرکت‌کنندگان در کنفرانس‌هایی در مادیا پرادش‌، مانیپور و اوتارپرادش دیده می‌شوند.

بسیاری از کنفرانس‌ها در هند گروه‌های بزرگی از خانواده‌هایی را که نزدیک یکدیگر زندگی می‌کنند گرد‌هم می‌آورد. یکی از شرکت‌کنندگان گفت: «ما اینجا هستیم تا در مورد اینکه چگونه همهٔ ما می‌توانیم به جامعهٔ خود کمک کنیم، تامل نماییم. این گردهمایی‌ها، به طور قابل‌توجهی به گفتگوهای بسیاری که در میان خانواده‌ها ادامه خواهد یافت، غنا می‌بخشد.»

در این عکس کنفرانس‌هایی در راجستان، ماهاراشترا و تامیل نادو دیده می‌شوند.

در این عکس کنفرانس‌هایی در راجستان، ماهاراشترا و تامیل نادو دیده می‌شوند.

یکی از شرکت‌کنندگان گفت: «این کنفرانس برای ما آگاهی‌بخش بود. افراد از خانواده‌های مختلف در یک فضای مشترک گرد هم آمدند تا آرزوهای خود را برای ساختن آینده‌ای مرفه به اشتراک گذاشته و در مورد دغدغه‌های جامعه‌مان، گفتگو کنند.»

به عنوان بخشی از کنفرانس‌های پیش‌رو در ژاپن، نمایشگاه ویژه‌ای در ماه مه جهت نمایش آثار هنری با موضوع جوامع پویایی که صلح را پرورش می‌دهند، برگزار خواهد شد. در اینجا پوستر فراخوان آثار هنری برای این نمایشگاه دیده می‌شود.

به عنوان بخشی از کنفرانس‌های پیش‌رو در ژاپن، نمایشگاه ویژه‌ای در ماه مه جهت نمایش آثار هنری با موضوع جوامع پویایی که صلح را پرورش می‌دهند، برگزار خواهد شد. در اینجا پوستر فراخوان آثار هنری برای این نمایشگاه دیده می‌شود.

به عنوان بخشی از مجموعه کنفرانس‌هایی که در اردن برگزار می‌شوند، چندین گردهمایی با عنوان «گفتگوهایی جهت ساختن جامعه» در امان برگزار شدند. در برخی از این گردهمایی‌ها نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و جوامع مذهبی حضور داشتند که همراه بهائیان این کشور در گفتگوهایی دربارهٔ همزیستی شرکت کرده‌اند.

به عنوان بخشی از مجموعه کنفرانس‌هایی که در اردن برگزار می‌شوند، چندین گردهمایی با عنوان «گفتگوهایی جهت ساختن جامعه» در امان برگزار شدند. در برخی از این گردهمایی‌ها نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و جوامع مذهبی حضور داشتند که همراه بهائیان این کشور در گفتگوهایی دربارهٔ همزیستی شرکت کرده‌اند. .

جامعهٔ بهائی اردن مرکزی، این ویدئو را جهت ثبت بخش‌های مهم یک کنفرانس در منطقه‌شان، تهیه کردند.

در این عکس برخی از کودکان شرکت‌کننده در کنفرانسی در شمال اردن دیده می‌شوند. از جمله موضوعاتی که والدین و خانواده‌ها دربارهٔ آن در این گردهمایی‌ها گفتگو کردند برابری زنان و مردان بود.

در این عکس برخی از کودکان شرکت‌کننده در کنفرانسی در شمال اردن دیده می‌شوند. از جمله موضوعاتی که والدین و خانواده‌ها دربارهٔ آن در این گردهمایی‌ها گفتگو کردند برابری زنان و مردان بود.

شرکت‌کنندگان در کنفرانسی در ویبده در اردن، بر فعالیت‌های جامعه‌سازی بهائی در شهرشان، به ویژه کلاس‌های تربیت اخلاقی کودکان و جوانان، تامل و بررسی کردند.

شرکت‌کنندگان در کنفرانسی در ویبده در اردن، بر فعالیت‌های جامعه‌سازی بهائی در شهرشان، به ویژه کلاس‌های تربیت اخلاقی کودکان و جوانان، تامل و بررسی کردند.

«Cuando mis hijos یکی از شرکت‌کنندگان در این گردهمایی گفت: «وقتی فرزندانم از کلاس‌ به خانه می‌آیند، داستان‌هایی در مورد حقیقت و اینکه چگونه همهٔ ما باید یکدیگر را دوست داشته باشیم تعریف می‌کنند.»

شرکت‌کنندگان در یک گردهمایی ملی در کنیا در حال مشورت در مورد برنامه‌های کنفرانس‌های پیش‌رو هستند که در ماه‌های آینده در سراسر این کشور برگزار خواهند شد.

شرکت‌کنندگان در یک گردهمایی ملی در کنیا در حال مشورت در مورد برنامه‌های کنفرانس‌های پیش‌رو هستند که در ماه‌های آینده در سراسر این کشور برگزار خواهند شد.

یکی از چندین گردهمایی مقدماتی در کنیا که برای آماده‌سازی جهت کنفرانس‌های آینده برگزار می‌شود.

یکی از چندین گردهمایی مقدماتی در کنیا که برای آماده‌سازی جهت کنفرانس‌های آینده برگزار می‌شود.

یک گردهمایی در مالزی شرکت‌کنندگانی را از این کشور و همچنین کشورهای مختلف دیگر در آسیای جنوب شرقی، از جمله برونئی، اندونزی و سنگاپور گرد هم آورد که از راه دور از طریق ویدئو کنفرانس به این گردهمایی پیوستند.

یک گردهمایی در مالزی شرکت‌کنندگانی را از این کشور و همچنین کشورهای مختلف دیگر در آسیای جنوب شرقی، از جمله برونئی، اندونزی و سنگاپور گرد هم آورد که از راه دور از طریق ویدئو کنفرانس به این گردهمایی پیوستند.

شرکت‌کنندگان گردهمایی ملی در موزامبیک که طی آن، تدارکات کنفرانس‌های آینده این کشور دیده شد.

شرکت‌کنندگان گردهمایی ملی در موزامبیک که طی آن، تدارکات کنفرانس‌های آینده این کشور دیده شد.

گروهی از شرکت‌کنندگان در یک گردهمایی اخیر در نامیبیا.

گروهی از شرکت‌کنندگان در یک گردهمایی اخیر در نامیبیا.

کنفرانسی ملی در ویندهوک، نامیبیا با هدف آماده‌سازی برای ۱۴ کنفرانس در نقاط مختلف در سراسر این کشور برگزار شد.

کنفرانسی ملی در ویندهوک، نامیبیا با هدف آماده‌سازی برای ۱۴ کنفرانس در نقاط مختلف در سراسر این کشور برگزار شد.

این ویدئو که توسط بهائیان هلند تهیه شده، از هم‌وطنانشان جهت شرکت در کنفرانس‌های پیش‌رو در این کشور دعوت می‌کند.

هنرمندی در هلند، با الهام از گردهمایی‌های پیش‌رو، این نقاشی را با موضوع تنوع و همپیوندی خانوادهٔ نوع بشر خلق کرده است.

هنرمندی در هلند، با الهام از گردهمایی‌های پیش‌رو، این نقاشی را با موضوع تنوع و همپیوندی خانوادهٔ نوع بشر خلق کرده است.

برخی از نمایندگان جامعهٔ بهائی هلند که در گردهمایی آلمان شرکت کردند.

برخی از نمایندگان جامعهٔ بهائی هلند که در گردهمایی آلمان شرکت کردند.

گردهمایی آلمان شامل جلساتی بود که به شرکت‌کنندگان اجازه می‌داد مفاهیم و ایده‌های گفتگوهای خود را از طریق قطعاتی هنری بیان کنند. در این عکس نمایندگان بهائیان هلند مشاهده می‌شود.

گردهمایی آلمان شامل جلساتی بود که به شرکت‌کنندگان اجازه می‌داد مفاهیم و ایده‌های گفتگوهای خود را از طریق قطعاتی هنری بیان کنند. در این عکس نمایندگان بهائیان هلند مشاهده می‌شود.

نمایندگان بهائیان هلند در گردهمایی آلمان.

نمایندگان بهائیان هلند در گردهمایی آلمان.

شرکت‌کنندگان در یک گردهمایی ملی در کراچی، پاکستان. یکی از شرکت‌کنندگان در این گردهمایی می‌گوید: «این گردهمایی نشانهٔ آینده بود. کنفرانس‌های پیش‌رو به همه این امکان را می‌دهد که عمیقاً دربارهٔ هدف زندگی خود فکر کنند، نیازهای جامعه‌مان را بسنجند و بررسی کنند که چگونه می‌توانند در ساختن یک جامعهٔ صلح‌آمیز مشارکت نمایند.»

شرکت‌کنندگان در یک گردهمایی ملی در کراچی، پاکستان. یکی از شرکت‌کنندگان در این گردهمایی می‌گوید: «این گردهمایی نشانهٔ آینده بود. کنفرانس‌های پیش‌رو به همه این امکان را می‌دهد که عمیقاً دربارهٔ هدف زندگی خود فکر کنند، نیازهای جامعه‌مان را بسنجند و بررسی کنند که چگونه می‌توانند در ساختن یک جامعهٔ صلح‌آمیز مشارکت نمایند.»

شرکت‌کنندگان در گردهمایی دیگری در کراچی، پاکستان.

شرکت‌کنندگان در گردهمایی دیگری در کراچی، پاکستان.

بسیاری از ساکنان سرو ایگلسیا (Cerro Iglesia) در ناحیهٔ بسیکو در پاناما با یکدیگر تلاش کردند تا برای برای اولین کنفرانس در این کشور آماده شوند. از جملهٔ این فعالیت‌ها، حمل و نقل تجهیزات، ترتیب دادن اقدامات بهداشتی و برنامه‌ریزی طیف وسیعی از فعالیت‌ها برای همهٔ گروه‌های سنی بود.

بسیاری از ساکنان سرو ایگلسیا (Cerro Iglesia) در ناحیهٔ بسیکو در پاناما با یکدیگر تلاش کردند تا برای برای اولین کنفرانس در این کشور آماده شوند. از جملهٔ این فعالیت‌ها، حمل و نقل تجهیزات، ترتیب دادن اقدامات بهداشتی و برنامه‌ریزی طیف وسیعی از فعالیت‌ها برای همهٔ گروه‌های سنی بود.

کنفرانس سرو ایگلیسیا در پاناما، پذیرای بیش از هزار نفر بود که اکثر آن‌ها از مردم نگابه بوگله، مردم بومی این منطقه هستند. یکی از شرکت کنندگان اظهار داشت: «تجربهٔ زیبایی بود، پر از سرور و رفاقت. ما الهام گرفتیم که در تلاش‌هایمان برای ساختن جهانی صلح‌آمیز به یکدیگر کمک کنیم.»

کنفرانس سرو ایگلیسیا در پاناما، پذیرای بیش از هزار نفر بود که اکثر آن‌ها از مردم نگابه بوگله، مردم بومی این منطقه هستند. یکی از شرکت کنندگان اظهار داشت: «تجربهٔ زیبایی بود، پر از سرور و رفاقت. ما الهام گرفتیم که در تلاش‌هایمان برای ساختن جهانی صلح‌آمیز به یکدیگر کمک کنیم.»

کنفرانس دیگری در منطقهٔ بسیکو در پاناما در جامعهٔ آلتو نارانخو برگزار شد.

کنفرانس دیگری در منطقهٔ بسیکو در پاناما در جامعهٔ آلتو نارانخو برگزار شد.

بیش از صد نفر از اهالی کالدونیای نو در پاپوآ گینهٔ‌نو، جزایر سلیمان و وانواتو، در لایی، پاپوآ گینه نو گرد هم آمدند. صدها نفر دیگر نیز از سراسر منطقهٔ اقیانوس آرام از راه دور، از طریق کنفرانس ویدیویی به ایشان ملحق شدند.

Más de cien بیش از صد نفر از اهالی کالدونیای نو در پاپوآ گینهٔ‌نو، جزایر سلیمان و وانواتو، در لایی، پاپوآ گینه نو گرد هم آمدند. صدها نفر دیگر نیز از سراسر منطقهٔ اقیانوس آرام از راه دور، از طریق کنفرانس ویدیویی به ایشان ملحق شدند.

در این ویدئو، شرکت کنندگان گردهمایی در لایی، بخشی از آثار حضرت عبدالبهاء را با آواز می‌خوانند. کنفوسیوس ایکویرره، عضو محفل روحانی ملی بهائی، می‌گوید: «ما با اشتیاق بیشتری به برگزاری بیش از ۲۰۰ کنفرانس در پاپوآ گینهٔ نو در دو ماه آینده می‌نگریم. هیچ مانعی نمی‌تواند روحیهٔ یگانگی را که در اینجا ایجاد شده متوقف کند.»

شرکت‌کنندگان در گردهمایی در لایی، پاپوآ گینهٔ‌نو.

شرکت‌کنندگان در گردهمایی در لایی، پاپوآ گینهٔ‌نو.

در این تصاویر شرکت‌کنندگانی از پاراگوئه، که در گردهمایی در اکوادور حضور یافتند دیده می‌شوند. این گردهمایی نمایندگانی از جوامع بهائی بسیاری دیگر از کشورهای این منطقه را گرد هم آورد.

En la imagen, participantes de Paraguay en در این تصاویر شرکت‌کنندگانی از پاراگوئه، که در گردهمایی در اکوادور حضور یافتند دیده می‌شوند. این گردهمایی نمایندگانی از جوامع بهائی بسیاری دیگر از کشورهای این منطقه را گرد هم آورد.

یک گردهمایی در یکی از محله‌های قطر که شامل موسیقی و اجراهای هنری دیگری نیز بود.

یک گردهمایی در یکی از محله‌های قطر که شامل موسیقی و اجراهای هنری دیگری نیز بود.

نمایندگان موسسات و نهادهای بهائی در سنگاپور که از طریق تماس ویدئویی با گردهمایی در مالزی در ارتباط بودند.

نمایندگان موسسات و نهادهای بهائی در سنگاپور که از طریق تماس ویدئویی با گردهمایی در مالزی در ارتباط بودند.

یک قطعهٔ موسیقی از یک نوازنده در سنگاپور که برای کنفرانس‌های این کشور تهیه شده است و شامل بیان زیر از بیت‌ العدل‌اعظم است: «متعهد به سعادت همگانند و می‌دانند که آسایش و رفاه افراد، مشروط به آسایش و رفاه جامعهٔ بشری است…».

این ویدئو برخی از اعضای جامعهٔ بهائی جزایر سلیمان را در حال سفر به گردهمایی ملی این کشور نشان می‌دهد.

شرکت‌کنندگانی از سوئیس (در بالا) و اتریش (در پایین) در جلسات گروهای کوچک‌تر در طی گردهمایی آلمان.

شرکت‌کنندگانی از سوئیس (در بالا) و اتریش (در پایین) در جلسات گروهای کوچک‌تر در طی گردهمایی آلمان.

در تیمور شرقی، محفل روحانی ملی بهائی تازه تأسیس این کشور، با اعضای دیگر مؤسسات بهائی ملاقات کرد تا برای کنفرانس‌های آتی که در این کشور برگزار خواهند شد، برنامه‌ریزی کنند.

در تیمور شرقی، محفل روحانی ملی بهائی تازه تأسیس این کشور ، با اعضای دیگر مؤسسات بهائی ملاقات کرد تا برای کنفرانس‌های آتی که در این کشور برگزار خواهند شد، برنامه‌ریزی کنند.

در این تصویر شرکت‌کنندگان یکی از سه کنفرانسی که تاکنون در اوکسی در تیمور شرقی برگزار شده‌اند، مشاهده می‌شوند. کنفرانسی که در این تصویر نشان داد ه‌شده توسط گروهی از زنان جوانی که به تازگی از گردهمایی ملی در دیلی بازگشته بودند، برگزار‌شد. رئیس دهکده که در میان حاضران بود از این گردهمایی قدردانی کرد و گفت: «امیدوارم افراد بیشتری در روستای من در فعالیت‌های بهائی که موجب رفاه اجتماع است، شرکت کنند.»

در این تصویر شرکت‌کنندگان یکی از سه کنفرانسی که تاکنون در اوکسی در تیمور شرقی برگزار شده‌اند، مشاهده می‌شوند. کنفرانسی که در این تصویر نشان داد ه‌شده توسط گروهی از زنان جوانی که به تازگی از گردهمایی ملی در دیلی بازگشته بودند، برگزار‌شد. رئیس دهکده که در میان حاضران بود از این گردهمایی قدردانی کرد و گفت: «امیدوارم افراد بیشتری در روستای من در فعالیت‌های بهائی که موجب رفاه اجتماع است، شرکت کنند.»

کنفرانسی که در عجمان، امارات متحده عربی برگزار شد، بر نقش جوانان در کمک به تحول اجتماعی متمرکز بود. شرکت‌کنندگان تأکید کردند که پروژه‌های بهائی در سطح تودهٔ مردم توانایی جوانان را برای مقاومت در برابر نیروهای منفی اجتماعی و هدایت انرژی آن‌ها به سمت خیر عمومی توسعه می‌دهد.

کنفرانسی که در عجمان، امارات متحده عربی برگزار شد، بر نقش جوانان در کمک به تحول اجتماعی متمرکز بود. شرکت‌کنندگان تأکید کردند که پروژه‌های بهائی در سطح تودهٔ مردم توانایی جوانان را برای مقاومت در برابر نیروهای منفی اجتماعی و هدایت انرژی آن‌ها به سمت خیر عمومی توسعه می‌دهد.

در این عکس برخی از شرکت‌کنندگان در دو کنفرانس محلی در دبی، امارات متحدهٔ عربی، مشاهده می‌شوند.

در این عکس برخی از شرکت‌کنندگان در دو کنفرانس محلی در دبی، امارات متحدهٔ عربی، مشاهده می‌شوند.

جوامع بهائی چندین کشور در شمال اروپا - از جمله ایرلند، دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ، سوئد و بریتانیا - و همچنین گرینلند در گردهمایی‌ای که در لندن برگزار شد، حضور داشتند. شرکت‌کنندگان همچنین از راه دور از طریق کنفرانس ویدیویی به این جلسه ملحق شدند.

جوامع بهائی چندین کشور در شمال اروپا - از جمله ایرلند، دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ، سوئد و بریتانیا - و همچنین گرینلند در گردهمایی‌ای که در لندن برگزار شد، حضور داشتند. شرکت‌کنندگان همچنین از راه دور از طریق کنفرانس ویدیویی به این جلسه ملحق شدند.

یکی از جلسات در گردهمایی لندن.

یکی از جلسات در گردهمایی لندن.

این ویدئو، که توسط بهائیان انگلستان تهیه شده، از مردم دعوت می‌کند که در کنفرانس‌هایی که در این کشور برگزار خواهد شد شرکت کنند.

در این عکس اعضای مؤسسات بهائی از جوامع سراسر وانواتو مشاهده می‌شوند که به جزیرهٔ تانا وارد شده تا دربارهٔ نیازهای جامعهٔ خود مشورت و برای کنفرانس‌های پیش‌رو در این کشور برنامه‌ریزی کنند.

در این عکس اعضای مؤسسات بهائی از جوامع سراسر وانواتو مشاهده می‌شوند که به جزیرهٔ تانا وارد شده تا دربارهٔ نیازهای جامعهٔ خود مشورت و برای کنفرانس‌های پیش‌رو در این کشور برنامه‌ریزی کنند.

بهائیان شهر تانا، وانواتو، در محوطهٔ معبد بهائی تازه‌تاسیس، فضایی را برای گردهمایی ملی ایجاد کردند.

بهائیان شهر تانا، وانواتو، در محوطهٔ معبد بهائی تازه‌تاسیس، فضایی را برای گردهمایی ملی ایجاد کردند.

در این تصویر جلسات گردهمایی در تانا، وانواتو مشاهده می‌شوند. یکی از شرکت‌کنندگان می‌گوید: «چشم‌انداز آینده‌ای امیدوارکننده که این گردهمایی در ما بوجود آورده چشم‌اندازی درخشان است. این، چشم انداز از جامعه‌ای است که از گذشتهٔ خود درس گفته و با دیگران برای ساختن جامعه‌ای پویا همکاری می‌کند.»

در این تصویر جلسات گردهمایی در تانا، وانواتو مشاهده می‌شوند. یکی از شرکت‌کنندگان می‌گوید: «چشم‌انداز آینده‌ای امیدوارکننده که این گردهمایی در ما بوجود آورده چشم‌اندازی درخشان است. این، چشم انداز از جامعه‌ای است که از گذشتهٔ خود درس گفته و با دیگران برای ساختن جامعه‌ای پویا همکاری می‌کند.»

شرکت‌کنندگان از جوامع بهائی آنگولا، مالاوی، نامیبیا و زیمبابوه در زامبیا گرد هم آمدند تا در مورد تلاش‌های طولانی مدت در این کشورها با هدف پیشرفت اجتماعی تامل کرده و در مورد کنفرانس‌های پیش‌رو در کشورهای خود مشورت نمایند.

شرکت‌کنندگان از جوامع بهائی آنگولا، مالاوی، نامیبیا و زیمبابوه در زامبیا گرد هم آمدند تا در مورد تلاش‌های طولانی مدت در این کشورها با هدف پیشرفت اجتماعی تامل کرده و در مورد کنفرانس‌های پیش‌رو در کشورهای خود مشورت نمایند.

در این عکس شرکت‌کنندگان گردهمایی‌های منطقه‌ای در زامبیا دیده می‌شوند که در طی آن‌ها برنامه‌ریزی‌هایی برای کنفرانس‌های متعددی که در ماه‌های آینده در سراسر کشور برگزار خواهند شد، صورت گرفت.

در این عکس شرکت‌کنندگان گردهمایی‌های منطقه‌ای در زامبیا دیده می‌شوند که در طی آن‌ها برنامه‌ریزی‌هایی برای کنفرانس‌های متعددی که در ماه‌های آینده در سراسر کشور برگزار خواهند شد، صورت گرفت.