صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء: گرامیداشت زندگی ایشان در ارض اقدس

۲۹ آبان ۱۴۰۰