برای دویستمین سالگرد، آرامگاه حضرت باب به روی افراد سرشناس جامعه و هزاران بازدیدکنندۀ دیگر باز شد

۳ آبان ۱۳۹۸
گشایش باغهای بهایی در شب ۱۶ و ۱۷ اکتبر با استقبال بیش از شانزده هزار نفر بازدید کننده روبرو شد.

مرکز جهانی بهائی — طبقات باغهای بهائی که از کوه کرمل سرازیر می‌شوند غرق در نور بودند در حالی که هزاران نفر از ساکنین حیفا و شهرها و روستاهای اطراف در شامگاه در این باغ‌ها قدم می‌زدند. در میانۀ طبقات باغ‌ها، آرامگاه حضرت باب به عنوان نمادی از امید و صلح، نورافشانی می‌کرد.

این برنامۀ ویژه که در دو شب پیاپی ادامه داشت با استقبال بیش از شانزده هزار نفر بازدید کننده روبرو گشت. به علاوه امروز جمعی از افراد برجستۀ حیفا در یک جشن صمیمانه شرکت کردند که شامل پیاده‌روی در طبقات باغ‌ها و حرکت به سمت آرامگاه حضرت باب نیز بود.

در سرتاسر جهان، مردم در حال آماده شدن برای برگزاری جشنهای دویستمین سالگرد تولد حضرت باب هستند. برای بزرگداشت آن سالگرد تاریخی، در مرکز جهانی بهائی، دروازه‌های طبقات باغهای کوه کرمل که معمولاً فقط در طول روز برای بازدید عموم آزاد است، در دو شب پیاپی در ۱۶ و ۱۷ اکتبر باز شد. مردم از اقشار مختلف جامعه - یهودیان، مسیحیان، مسلمانان و دروزیها- در این مراسم ویژه شرکت کردند. شهر حیفا که محل آرامگاه حضرت باب و باغهای بهائی است، مدتهاست به داشتن فرهنگ وفاق و همزیستی جمعی مشهور و معروف است.

بازدید کنندگان این فرصت را داشتند که در هنگام گذر از تراس‌ها در مورد آئین بهائی، تاریخ آن و مفهوم دویستمین سالگرد تولد حضرت باب سؤال کنند و همچنین وارد آرامگاه با آن گنبد باشکوه شوند، جایی که پیکر مبشر آیین بهائی در آن آرمیده است. بسیاری از بازدید کنندگان برای دعا و مناجات و تفکر و تعمق وارد آرامگاه شدند.

بازدید کنندگان در اطراف آرامگاه، هنگامی که مقام اعلی و تراس‌های اطراف آن در شب برای عموم آزاد بود. نمایش اسلاید
۱۵ تصاویر

بازدید کنندگان در اطراف آرامگاه، هنگامی که مقام اعلی و تراس‌های اطراف آن در شب برای عموم آزاد بود.

در اطراف آرامگاه، بازدید کنندگان حالتی مملو از احترام و معنویت داشتند، کودکان و بزرگسالان با سکوت و وقار وارد اطاقهای آرامگاه می‌شدند تا به دعا و راز نیاز مشغول شوند. بسیاری از مردم بعد از بازدید درون آرامگاه، از احساسات رقیق روحانی و معنوی خود سخن گفتند.

یکی از ساکنین شهر که در نزدیکی تراس‌ها زندگی می‌کند گفت: «همه آنچه می‌توانم بگویم فقط این است که گویی آنجا قسمتی از بهشت است. درست انگار خدا قطعه‌ای از بهشت را برداشته و در آنجا قرار داده است».

یکی دیگر از بازدیدکنندگان گفت: «ای کاش می‌توانستم تمام شب در این باغ‌ها بمانم».

یک دختر چهار ساله پس از بازدیدی دوباره از آرامگاه به پدر و مادر خود اصرار می‌کرد: «یک بار دیگر! یک بار دیگر! »

۲۰۰ میهمان از جمله خانم دکتر عینات کالیش-روتم، شهردار حیفا، کارمندان بخش عمومی، دانشگاهیان و فعالان جامعۀ مدنی در مراسم دویستمین سالگرد تولد حضرت باب شرکت کردند. نمایش اسلاید
۱۵ تصاویر

۲۰۰ میهمان از جمله خانم دکتر عینات کالیش-روتم، شهردار حیفا، کارمندان بخش عمومی، دانشگاهیان و فعالان جامعۀ مدنی در مراسم دویستمین سالگرد تولد حضرت باب شرکت کردند.

امروز نیز مراسم بزرگداشت دویستمین سالگرد با ضیافتی رسمی برای ۲۰۰ میهمان ادامه یافت که از جمله خانم دکتر عینات کالیش-روتم، شهردار حیفا، کارمندان بخش عمومی، دانشگاهیان و فعالان جامعۀ مدنی در این مراسم شرکت داشتند. این برنامه همچنین شامل فیلمی از زندگی حضرت باب و اظهارات دبیر کل جامعۀ جهانی بهائی در حیفا بود.

میهمانان پس از پذیرایی، در طبقات باغ‌ها از سمت بالای کوه قدم زدند و راهپیمایی خود را با رسیدن به محل آرامگاه حضرت باب پایان دادند.

خانم دکتر عینات کالیش، شهردار حیفا، دوم از راست، از میهمانان مراسم امروز بود. این مراسم شامل بازدید از آرامگاه حضرت باب و مسافرخانۀ زائرین حیفا نیز بود. نمایش اسلاید
۱۵ تصاویر

خانم دکتر عینات کالیش، شهردار حیفا، دوم از راست، از میهمانان مراسم امروز بود. این مراسم شامل بازدید از آرامگاه حضرت باب و مسافرخانۀ زائرین حیفا نیز بود.