نمایندگان از سراسر جهان برای دوازدهمین کانونشن بین‌المللی گرد هم آمدند

۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
ثبت‌نام در مرکز بین‌المللی کانونشن حیفا در جریان است- ۱۳۰۰ نماینده از بیش از ۱۶۰ کشور برای شرکت در دوازدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی وارد حیفا شده‌اند.

مرکز جهانی بهائی — حدود ۱۳۰۰ نماینده از ۱۶۰ کشور جهان برای شرکت در دوازدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی به حیفا وارد شده‌اند.

این انجمن شور بین‌المللی یک گردهمایی منحصر بفرد است که هر پنج سال یک بار در حیفا، در مرکز اداری و روحانی جامعۀ جهانی بهائی برگزار می‌شود. نمایندگان تقریباً از تمامی کشورها گرد هم می‌آیند. آن‌ها در طی کانونشن در جلسات مشورتی شرکت کرده و اعضای بیت‌العدل اعظم، شورای عالی حاکمه آئین بهائی را انتخاب می‌کنند.

مشورت‌ها در انجمن شور بین‌المللی عموماً معطوف به توسعۀ آئین بهائی و مشارکت جوامع بهائی در پیشرفت اجتماع است. یکی از مهم‌ترین موضوعات گفتگو این است که تعالیم حضرت بهاءالله همچون یگانگی نوع بشر، برابری زنان و مردان، هماهنگی علم و دین و جستجوی مستقل حقیقت، چگونه در دامنۀ وسیعی از زمینه‌های اجتماعی از دورافتاده‌ترین روستاها تا مراکز بزرگ شهری و در گسترۀ وسیعی از واقعیت‌های متنوع فرهنگی جلوه‌گر می‌شود.

نمایندگان کشورهای مختلف از سراسر جهان در صف ثبت‌نام در مرکز بین‌المللی کانونشن حیفا نمایش اسلاید
۱۹ تصاویر

نمایندگان کشورهای مختلف از سراسر جهان در صف ثبت‌نام در مرکز بین‌المللی کانونشن حیفا

نمایندگانی که در کانونشن بین‌المللی امسال شرکت می‌کنند اعضای شوراهای بهائی کشور خود هستند که هر سال توسط انتخابات تعیین می‌شوند. این مؤسسات که با نام محفل ملی شناخته می‌شوند فعالیت‌های جامعۀ بهائی منطقۀ مربوط به خود را هدایت و حمایت می‌کنند.

روز ۲۹ آوریل، نمایندگان برای انتخابات ۹ نفر اعضای بیت‌العدل اعظم گرد هم می‌آیند، وظیفه‌ای که هم به عنوان یک مسئولیت مقدس و هم به عنوان موهبتی بزرگ در نظر گرفته می‌شود.

نمایندگان، فرصت دعا و نیایش در اماکن مقدس حیفا و عکا و بازدید از اماکن متبرکه بهائی را دارند تا از نظر معنوی برای شرکت در کانونشن آماده شوند.