ترک ارض اقدس پس از سال‌ها خدمت

۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
آقای گوستاو کوریا (سمت چپ) و آقای دکتر فریدون جواهری (سمت راست)

مرکز جهانی بهائی — دو تن از اعضای بیت‌العدل اعظم پس از سال‌ها خدمت مرکز جهانی بهائی را ترک می‌کنند.

سال گذشته آقای گوستاو کوریا، ۷۰ ساله و آقای دکتر فریدون جواهری ۷۲ ساله که هر یک به ترتیب ده و پانزده سال در شورای عالی حاکمه آئین بهائی خدمت کرده‌اند تقاضای استعفا نمودند.

بیت‌العدل اعظم با تقاضای آنان موافقت نموده و در نوامبر ۲۰۱۷ اعلام داشت که آقای کوریا و آقای دکتر جواهری پس از دوازدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی که این ماه برگزار خواهد شد از مرکز جهانی بهائی عزیمت خواهند نمود.

این انجمن شور بین‌المللی از ۲۹ آوریل تا 2 ماه مه با حضور بیش از ۱۳۰۰ نماینده از سراسر جهان در حیفا برگزار خواهد شد.

آقای کوریا اهل کلمبیا هستند و در سال ۲۰۰۸ به عضویت بیت‌العدل اعظم انتخاب شدند. آقای دکتر جواهری در ایران متولد شدند اما اکثر دورۀ زندگی خود را در آفریقا (ابتدا در گامبیا و سپس در زامبیا) گذراندند. ایشان در سال ۲۰۰۳ به عضویت بیت‌العدل اعظم انتخاب شدند.