بخش‌ جدید سایت دویستمین سالگرد، دریچۀ بزرگ‌تری برای جشن‌ها

۳۱ فروردین ۱۳۹۷
بخش جدید وب‌سایت حاوی گزارش‌هایی از کشورها و سرزمین‌های سراسر دنیاست.

مرکز جهانی بهائی — بخش جدید سایت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

این بخش، دریچۀ‌ جدیدی را به اقدامات و جشن‌های برگزار شده به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله در ۱۵۰ کشور و سرزمین می‌گشاید.

بازدیدکنندگان می‌توانند به جستجو در محتوای جدید وب‌سایت بپردازند که شامل گالری عکس، موسیقی و ویدئو از مناطق مختلف جهان است. این وب‌سایت هم جنبۀ جهانشمولی جشن‌ها و هم تنوع فرهنگی را به تصویر می‌کشد که در آن تعالیم و زندگی حضرت بهاءالله مورد احترام و بزرگداشت قرار گرفته است.

یک گزینه در صفحۀ اصلی وب‌سایت بازدیدکنندگان را به این بخش جدید می‌برد. نمایش اسلاید
۳ تصاویر

یک گزینه در صفحۀ اصلی وب‌سایت بازدیدکنندگان را به این بخش جدید می‌برد.

این وب‌سایت که نخستین بار در سپتامبر ۲۰۱۷ راه‌اندازی شد، در مراحل مختلف به انتشار آثار هنری، مقالاتی در مورد زندگی و تعالیم حضرت بهاءالله، پیام‌های عمومی رهبران ملی و محلی، پیامی از بیت‌العدل اعظم و فیلمی دربارۀ زندگی حضرت بهاءالله اقدام نمود. در طی ۷۲ ساعت و همزمان با بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله در اکتبر، این وب‌سایت به‌طور مرتب گوشه‌هایی از جشن‌های سراسر دنیا را خبررسانی می‌کرد.

با افزودن بخش جدید، این وب‌سایت به عنوان یک سند تاریخی از عشق و محبتی که در سراسر جهان نثار حضرت بهاءالله می‌شود و تعهد به بینش ایشان برای دنیایی با عدالت و سراسر صلح به جا می‌ماند.