گوآم به محکوم‌کنندگان جهانی نقض حقوق بشر در ایران می‌پیوندد

۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
رئيس مجلس، جودیث وان‌پت – وسط– در حال سخنرانی در مجلس گوآم طیّ رأی‌گیری در مورد محرومیت از دسترسی به آموزش عالی در ایران. رأی‌گیری که به تصویب با اکثریت ۱۴ به ۰ منتهی شد، روز ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ (۲۷ آوریل ۲۰۱۲) برگزار شد.

هاگاتنیا, گوآم — سنای منطقۀ گوام، یکی از جزایر غرب اقیانوسیّه، از ایالات متّحدۀ آمریکا خواسته است به فشار خود بر ایران در زمینۀ نقض حقوق بشر ادامه دهد.

امروز صبح هیئت ۱۵ نفره قانون‌گذاری جزیره قطعنامه‌ای را به اتّفاق آرا تصویب کرد. اين قطعنامه با چهارده رأی موافق و بدون رأی مخالف تصويب شد. يکی‌ از سناتورها غایب بود و رأی نداد.

گوآم – بزرگ‌ترین و جنوبی‌ترین جزیرۀ ماریانا – یک قلمرو ایالات متحده است که حکمران و هیئت قانون‌گذاری انتخابی خود را دارد. این قطعنامه که مورد حمایت رئيس سنا، جودیت وان‌پت، و دو سناتور دیگر نیز قرار گرفت – از جانب مردم گوآم – کنگره و رئیس‌جمهور ایالات متّحده را تشویق می‌کند که «به تلاش‌های خود ادامه دهند و از جمهوری اسلامی ایران بخواهند اطمینان دهد که جوانان آن کشور به خاطر دین‌شان از دسترسی به آموزش عالی محروم نخواهند بود.»

قطعنامه به ویژه به سیاست رسمی حکومتی ایران اشاره می‌کند که می‌گويد «اطمینان حاصل شود 'راه ترقّی و توسعۀ' بهائیان 'مسدود' است و بخش‌نامه‌های صریحی مبنی بر این که بهائیان باید 'از دانشگاه محروم شوند'...»

گوآم، واقع در غرب اقیانوسیّه، بزرگ‌ترین و جنوبی‌ترین جزیرۀ ماریانا و یک قلمرو ایالات متّحده است که حکمران و هیئت قانون‌گذاری انتخابی خود را دارد. نمایش اسلاید
۲ تصاویر

گوآم، واقع در غرب اقیانوسیّه، بزرگ‌ترین و جنوبی‌ترین جزیرۀ ماریانا و یک قلمرو ایالات متّحده است که حکمران و هیئت قانون‌گذاری انتخابی خود را دارد.

بنجامین ج. ف. کروز، نایب رئيس سنا و از حامیان قطعنامه، گفت: «گرچه این کار کوچکی از جانب گوآم است و ما از وضعیت ایران خیلی دور هستیم، امّا می‌خواهیم به جهان نشان دهیم که در برابر رنج و آزار بهائیان احساس همدردی می‌کنیم.»

دبير مجلس، تینا رُز مونیا بارنز، گفت: «وقتی برای حمایت از قطعنامه نام خودم را زیر آن نوشتم، با ایمان امضا کردم زیرا باور دارم که آموزش و دانش کلیدی برای موفّقیّت است. و چون می‌دانستم جوانانی از آن فرصت محروم هستند، از خودم پرسیدم چطور می‌توانم قیام نکنم و صدای اعتراض خود را برنیاورم. ما نباید از این که برخیزیم و بگوییم 'می‌خواهم کمک کنم' بترسیم.»

سناتورها در یک نشست علنی که در ۲۸ فروردین (۱۶ آوریل) و پیش از رأی‌گیری امروز برگزار شد، سخنان خود را مطرح کردند.

اوّلین اشارۀ ثبت شده به آئین بهائی در گوآم به سال ۱۹۳۶ بازمی‌گردد. امروز حدود ۲۰۰ بهائی در این جزیره وجود دارد. یک سخنگوی جامعۀ بهائی گوآم گفت: «امیدواریم که این قطعنامه پایان دادن به محرومیت جوانان بهائی ایران از تحصیل را سریع‌تر به پیش برد و به آنها اجازه داده شود در خدمت به جامعه‌شان و جهان آزاد باشند.»