دانشمندان خواهان آزادی مدرّسان بهائی هستند

۱ فروردین ۱۳۹۱
جامعۀ فیزیک آمریکا نمایندۀ بیش از ٥۰۰۰۰ عضو، شامل فیزیکدانانی از دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌های ملّی و صنعت در ایالات متّحده و سراسر جهان است. کمیتۀ بین‌المللی آزادی دانشمندان در جامعۀ فیزیک آمریکا مسئول است بر حقوق بشر دانشمندان سراسر جهان نظارت و کسانی را که نیازمند کمک هستند، یاری کند.

کالج‌پارک، مری‌لند, ایالات متّحدۀ آمریکا — یک نهاد بین‌المللی که بر حقوق بشر دانشمندان سراسر دنیا نظارت می‌کند و به یاری کسانی که نیازمند کمک هستند می‌شتابد، از مقامات ایرانی خواسته است مدرّسان زندانی بهائی را آزاد کنند.

کمیتۀ بین‌المللی آزادی دانشمندان وابسته به جامعۀ فیزیک آمریکا در نامه‌ای خطاب به رهبر عالی ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای، از حکومت ایران تقاضا کرده است همۀ افراد زندانی مرتبط با مؤسّسۀ آموزش عالی بهائی (BIHE) را «فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند» و «به مؤسسۀ بهائی اجازه دهد آزادانه فعّالیت کند و اطمینان دهد که همۀ دانشجویان ایرانی به آموزش عالی دسترسی دارند.»

در نامه اظهار شده: «دستگیرشدگان رهبران سیاسی یا دینی نیستند. آنها مدرّسان رشته‌هایی از حسابداری گرفته تا دندان‌پزشکی بودند... کمیته باور دارد این یک حق بشری مدرّسان است که به نسل جوان‌تر آموزش دهند...»

«ما از حکومت ایران می‌خواهیم سیاست خود را بازبینی کند و بداند محروم کردن گروهی از ایرانیان از آموزش و پیشرفت اقتصادی سرانجام به زیان اقتصاد ایران و پیشرفت همۀ شهروندان آن خواهد بود.»

موج اعتراض به زندانی کردن مدرّسان بهائی به سراسر دنیا کشيده شده است. دبیر کل سازمان ملل متّحد، بان کی مون، همراه شخصیت‌های برجسته‌ای مانند برندگان جایزۀ نوبل صلح، اسقف اعظم دزموند توتو و خوزه راموس هورتا، رهبران این موج انتقاد از احکام زندان آنها بوده‌اند.

مؤسسۀ آموزش عالی بهائی که به عنوان یک اقدام غیررسمی جامعه ترتیب داده شد، به بهائیان جوان که به خاطر دین‌شان از ورود به دانشگاه محروم هستند، آموزش می‌داد. کمیته در نامۀ ١۰ اسفند (٢٩ فوریه) نوشت: «این سیاست محروم کردن بزرگ‌ترین اقلیت دینی ایران، بهائیان را به حاشیۀ جامعه خواهد راند...»

خانه‌های حدود ٣٩ بهائی مرتبط با مؤسسه در حمله‌ای هماهنگ در خرداد ١٣٩۰ (مه ٢۰١١) مورد یورش قرار گرفت. استاد کامران مرتضائی اکنون درحال گذراندن حکم پنج سالۀ زندان خود است. محمود بادوام، نوشین خادم، رامین زیبایی، ریاض سبحانی و فرهاد صدقی هر یک در حال گذراندن احکام چهار سالۀ زندان خود هستند. در احکامی که علیه آنها صادر شده، فعالیت‌های‌شان در پشتیبانی از مؤسسۀ آموزش عالی بهائی جرم و «شاهدی» بر هدف ضمنی آنها برای براندازی دولت شمرده شده است. دو استاد روان‌شناسی فاران حسامی و شوهرش کامران رحیمیان نیز به چهار سال زندان محکوم شده‌اند.