بازرس ويژه سازمان ملل نارسایی نظام قضائی ایران را زیر ذرّه‌بین می‌برد

۲۴ اسفند ۱۳۹۰
احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متّحد دربارۀ وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در حال گزارش دادن به شورای حقوق بشر در ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ (۱۲ مارس ۲۰۱۲). دکتر شهید که یکی از وزیران پیشین امور خارجۀ مالدیو است، خرداد ماه (ژوئن) گذشته پس از حدود ۹ سال که کسی برای این جایگاه تعیین نشده بود، به سمت خود منصوب شد. عکس سازمان ملل/ژانمارک فره.

ژنو, Switzerland — بازرس سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران از نظام قضائی و سابقۀ حقوق بشر در اين کشور به شدّت انتقاد کرد.

گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متّحد، احمد شهید، در یک جلسۀ شورای حقوق بشر که در ژنو برگزار شد گفت از ۱۴۱ شاهد عینی مدارکی دریافت کرده که بر «نقایص گوناگون و روشمند در ظرفیت حکومت برای تأمین حقوق بشر» تأکید دارند.

گزارش رسمی و کتبی دکتر شهید به شورا، به میزانی که پیشتر در بازرسی‌های سازمان ملل از ایران دیده نشده روی نارسایی کلّی دستگاه قضائی کشور تمرکز داشت. او گفت موارد نقض روند قانونی دائماً وجود دارند و از «ضوابط امنیتی که به صورت مبهم تعریف شده» به نوعی استفاده میشود که «آزادی بیان، تجمّع و گردهم‌آئی را بی‌جهت محدود میسازد.»

دکتر شهید در اين نشست اظهار داشت: «در بسیاری از موارد شاهدان گزارش کردند به سبب فعّالیت‌هایی دستگیر شدند که در قوانین بینالمللی مورد حمایت قرار دارد و به مدّت طولانی، بدون دسترسی به مشاور حقوقی و یا تماس با اعضای خانواده و بدون اتّهام رسمی، در زندان انفرادی بازداشت بودند.»

گزارشگر ویژه از افزایش چشمگیر در تعداد اعدام‌هایی که در جمهوری اسلامی انجام می‌شود، خبر داد؛ بیش از ۶۰۰ مورد حکم اعدام طیّ سال ۱۳۸۹/۱۳۹۰ (۲۰۱۱) اجرا شده و بسیاری از آنها به خاطر جرائمی بوده که تحت قوانین بین‌المللی جدّی قلمداد نمیشوند. به گفتۀ دکتر شهید، مقامات ایرانی همچنین بازداشت روزنامه‌نگاران و وکیلان را افزایش داده و آزار اقلیت‌های قومی و دینی را ادامه داده‌اند.

نمایندگان کشورها و سازمان‌های غیردولتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد در ژنو سوئیس در گفتگو با گزارشگر ویژه دربارۀ وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ (۱۲ مارس ۲۰۱۲). نمایش اسلاید
۳ تصاویر

نمایندگان کشورها و سازمان‌های غیردولتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد در ژنو سوئیس در گفتگو با گزارشگر ویژه دربارۀ وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ (۱۲ مارس ۲۰۱۲).

دکتر شهید اشاره کرد که دستگيری و بازداشت خودسرانه بهائیان به خاطر باورهایشان، که نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به شمار می‌آید، همچنان ادامه دارد و بهائیان تحت «فشار شدید اجتماعی و اقتصادی» قرار دارند و با محرومیت از «مالکیت، اشتغال و آموزش» مواجه‌اند.

نشست دوشنبه امکانی برای گفتگوی تعاملی میان گزارشگر ویژه و اعضای شورای حقوق بشر فراهم کرد. نگرانی‌های او در سخنان نمايندگان اکثر کشورهائی که در نشست حضور داشتند، انعکاس یافت. ۱۵ کشور به ویژه روی وضعیت بهائیان ایران تأکید کردند.

نمایندۀ برزیل – ژوآ ژنزیو د المیدافیلیو – گفت دولتش از «دعاوی مربوط به آزار روشمند اعضای جوامع دینی که به رسمیت شناخته نشده‌اند، به ویژه جامعۀ بهائی»، «نگرانی ویژه‌ای» دارد.

ورونیکا استرومسیکووا – نمایندۀ جمهوری چک – با اشاره به تبليغات مورد حمایت دولت ایران برای شیطانی جلوه دادن بهائیان در رسانه‌ها، گفت کشورش با مشاهدات مطرح شده توسط دکتر شهید مبنی بر آن که «مدارای حکومت با یک کمپین گسترده برای بدنام کردن اعضای جامعۀ بهائی» ضمن نقض معاهدات بین‌المللی اسباب «تحريک تبعیض»عليه آنان میشود، هم‌رأی است.

بانی دوگال – نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد – گزارش داد که امروزه بهائیان در ایران با «موارد متعدد نقض حقوق خود در طیف وسيعی شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مواجه هستند که «به معنای واقعی کلمه، از کودکستان تا گورستان» را دربرمی‌گیرد.

او به دکتر شهید گفت: «ما نیز با تصویری که شما از موانع اصلی ارائه کرده‌اید، موافقیم. از جمله بخش‌هائی از زيربنای قانون و پایبند نبودن به حکومت قانون که هیچکدام را دولت مورد توجّه قرار نمی‌دهد.»

خانم دوگال گفت: «همان طور که به صراحت گفتيد، در ایران همچنان مصونيت در مقابل قانون شایع است و افراد خاصی از شمول قوانین و مقرراتی که برای جلوگيری از سوء استفاده از قدرت وضع شده مستثنی هستند.»

Baha'i World News Service coverage of the persecution of the Baha'is in Iran

*A Special Section includes detailed information about Iran's campaign to deny higher education to Baha'is. Another Special Report offers articles about the seven Iranian Baha'i leaders – their lives, their imprisonment, trial and sentencing. *

*The International Reaction page is regularly updated with responses from governments, nongovernmental organizations, and prominent individuals, to actions taken against the Baha'is of Iran. The Media Reports page presents a digest of media coverage from around the world. *