نمایندگان جامعه جهانی بهائی در بیست و هشتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP28) به نیاز به درک وسیع‌تری از پیشرفت که هم توسعه مادی و هم معنوی را در بر می‌گیرد، تاکید کردند.

بیست و هشتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP28): جامعهٔ جهانی بهائی می‌گوید به درک گسترده‌تری از پیشرفت نوع بشر نیاز است

۶ دی ۱۴۰۲

دبی, امارات متحده عربی — نمایندگان جامعه جهانی بهائی در بیست و هشتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP28) که اخیرا برگزار شد، تأکید کردند که برای پاسخگویی به بحران اقلیمی نیاز به بررسی‌ عمیق مفاهیم پیشرفت بشر و توسعه است.

آنها با توجه به محدودیت‌های یک دیدگاه صرفاً ماده‌گرایانه، نیاز به درک گسترده‌تری از پیشرفت که توسعه مادی و معنوی افراد و اجتماعات را در بر می‌گیرد را خاطر نشان کردند.

دانیل پرل (Daniel Perell)، نماینده دفتر نیویورک جامعه جهانی بهائی و نماینده جامعه جهانی بهائی در کنفرانس، این دیدگاه را تشریح نمود و خاطرنشان کرد: «شرایط حاکم بر جهان، که توسط روایت‌های غالب از رقابت و مصرف‌ شکل گرفته است، نیاز به روایت‌های جایگزین مبتنی بر اصولی مانند شفقت، قابل اعتماد بودن و سخاوت دارد.»

رویا ثابت، از دفتر امور خارجی بهائیان امارات متحده عربی، بر نیاز به بازنگری روابط میان فعالین اجتماعی، در پرتو دیدگاه گسترده‌تری از پیشرفت، تأکید کرد، دیدگاهی که اصل یگانگی بشر را منعکس می‌کند.

دکتر ثابت گفت: «پیشرفت واقعی مستلزم تحولی نه تنها در اقدامات فردی، بلکه در روابط بین افراد، جوامع و مؤسسات است. پرورش این روابط به گونه‌ای که به طور فزاینده‌ای دارای خصایص همکاری و تعامل متقابل باشند، در تقویت اجتماعی که با محیط زیست هماهنگی دارند، ضروری هستند.»

حاتم الهادی از دفتر جامعه جهانی بهائی قاهره، گابریلا روحانی از دفتر جامعه جهانی بهائی ژنو، سیسیلیا شرمایستر (Cecilia Schirmeister) و سافیرا رامشفر (Saphira Rameshfar) از دفتر جامعه جهانی بهائی نیویورک، رویا حسن از امارات متحدهٔ عربی و یان همیلتون (Ian Hamilton) از ایالات متحده آمریکا، به آقای پرل و دکتر ثابت در هیئت نمایندگان جامعه جهانی بهائی در این کنفرانس پیوستند.

نگاهی به مشارکت‌ جامعه جهانی بهائی در بیست و هشتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP28)

در زیر چند مورد از مشارکت‌های نمایندگان جامعه جهانی بهائی در گفتگوهای بیست و هشتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل ارائه شده است، که طی آنها نمایندگان موضوعاتی مانند وابستگی متقابل بشریت، نیاز به ارزش‌هایی مشترک که بتوانند اقدامات و ابتکارات را با هدف پیشرفت اجتماعی هدایت کنند و کاربرد اصول معنوی در اقدامات زیست‌محیطی را مورد بررسی قرار دادند.

بیست و هشتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد که با عنوان COP28 شناخته می‌شود، در اکسپو سیتی، دبی برگزار شد.

بیست و هشتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد که با عنوان COP28 شناخته می‌شود، در اکسپو سیتی، دبی برگزار شد.

آقای پرل در جلسه‌ای با عنوان «عدالت اقلیمی فمینیستی بین ادیان برای حق بشر در داشتن جامعه و محیط‌زیستی سالم»، نقش محوری را که زنان در مشارکت در عدالت اقلیمی ایفا می‌کنند، بررسی کرد.

آقای پرل در جلسه‌ای با عنوان «عدالت اقلیمی فمینیستی بین ادیان برای حق بشر در داشتن جامعه و محیط‌زیستی سالم»، نقش محوری را که زنان در مشارکت در عدالت اقلیمی ایفا می‌کنند، بررسی کرد.

آقای پرل در نظرات خود بر ضرورت ارزیابی مجدد ویژگی‌های رهبری سنتی در زمینه اقدامات اقلیمی تاکید کرد: «فروتنی، سخاوت، شفقت و محبت ویژگی‌هایی فراتر از جنسیت هستند. در حالی که این ویژگی‌ها از لحاظ تاریخی محدود به حوزه «نگهداری و مراقبت» بوده‌ و در رهبری کمتر به آنها بها داده شده است، اکنون ارزش والای آنها در هدایت رهبری‌ موثر را متوجه شده‌ایم.»

دکتر پرل تأکید کرد که این ویژگی‌ها، که اغلب با ویژگی‌های زنانه نسبت داده می‌شوند، ویژگی‌های انسانی هستند که برای همه، صرف نظر از جنسیت، ضروری و قابل دستیابی می‌باشند.

گابریلا روحانی (نفر سوم از سمت راست) از دفتر جامعه جهانی بهائی ژنو، در جلسه‌ای با عنوان «تحول سیستم‌های غذایی: ارتقای رژیم‌های غذایی سالم و افزایش تنوع پروتئینی به عنوان راه حل‌های اقلیمی» صحبت می‌کند.

گابریلا روحانی (نفر سوم از سمت راست) از دفتر جامعه جهانی بهائی ژنو، در جلسه‌ای با عنوان «تحول سیستم‌های غذایی: ارتقای رژیم‌های غذایی سالم و افزایش تنوع پروتئینی به عنوان راه حل‌های اقلیمی» صحبت می‌کند.

او بر نیاز به پر کردن شکاف بین دانش و عمل در تحول سیستم‌های غذایی، که مبتنی بر اصول معنوی مانند عدالت هستند، تأکید کرد.

خانم روحانی گفت:«تشبیه بشریت به یک هیکل، ارتباط متقابل ما را با یکدیگر نشان می‌دهد. اگر بخشی از بدن در درد و رنج باشد، کل بدن تحت تأثیر قرار می‌گیرد، بسیار مشابه اینکه چالش‌های بخشی از اجتماع بر کل آن تأثیر می‌گذارد.»

«پیشرفت حقیقی و تحول سیستم‌های غذایی ما زمانی حاصل خواهد شود که خود را به عنوان یک کل ببینیم و تنها به دنبال منافع عده‌ای معدود نباشیم.»

فایل ضبط شده این جلسه را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.

آقای الهادی از دفتر جامعه جهانی بهائی قاهره با سلطان الجابر، رئیس بیست و هشتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد.

آقای الهادی از دفتر جامعه جهانی بهائی قاهره با سلطان الجابر، رئیس بیست و هشتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد.

نمایندگان جامعه جهانی بهائی در جلسه‌ای با عنوان «رویکردی بر مبنای ارزش‌ها نسبت به تغییرات اقلیمی»، ارزش‌هایی را بررسی کردند که باید بر ابتکارات با هدف پیشرفت اجتماعی، مانند مشورت و برابری زنان و مردان تاکید کند.

نمایندگان جامعه جهانی بهائی در جلسه‌ای با عنوان «رویکردی بر مبنای ارزش‌ها نسبت به تغییرات اقلیمی»، ارزش‌هایی را بررسی کردند که باید بر ابتکارات با هدف پیشرفت اجتماعی، مانند مشورت و برابری زنان و مردان تاکید کند.

نمایی از محل برگزاری بیست و هشتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP28).

نمایندگان جامعه جهانی بهائی در ۱۲ نشست، بحث و گفتگو شرکت کردند، از جمله جلسه‌ای که توسط خود جامعه جهانی بهائی با همکاری «کمیسیون حاکمیت اقلیمی» در شهر مصدر، برگزار شد. این نشست نمایندگانی از سازمان‌های جامعه مدنی را گرد هم آورد تا مسیرهای زندگی پایدار شهری را با هم بررسی کنند.

خانم رامشفر مدیریت جلسه‌ای با عنوان «حفظ اکوسیستم‌ درخچه‌های کرانه‌زی و حاره‌ای برای آینده‌ عادلانه اقلیمی» را برعهده داشت.

خانم رامشفر مدیریت جلسه‌ای با عنوان «حفظ اکوسیستم‌ درخچه‌های کرانه‌زی و حاره‌ای برای آینده‌ عادلانه اقلیمی» را برعهده داشت.

جامعه جهانی بهائی همراه با «بنیاد بودایی تزو چی» (Buddhist Tzu Chi Foundation) میزبان غرفه نمایشگاهی بودند که از شرکت‌کنندگان دعوت می‌کرد تا دیدگاه خود را از آینده بشریت توصیف کنند.

جامعه جهانی بهائی همراه با «بنیاد بودایی تزو چی» (Buddhist Tzu Chi Foundation) میزبان غرفه نمایشگاهی بودند که از شرکت‌کنندگان دعوت می‌کرد تا دیدگاه خود را از آینده بشریت توصیف کنند.

این نمایشگاه مردم با پیشینه‌های مختلف را گرد هم آورد تا ارزش‌های مشترکی را برای پرورش جهانی که هماهنگ‌تر با محیط‌زیست است، بررسی کنند.

این نمایشگاه مردم با پیشینه‌های مختلف را گرد هم آورد تا ارزش‌های مشترکی را برای پرورش جهانی که هماهنگ‌تر با محیط‌زیست است، بررسی کنند.

از چپ به راست: دکتر ثابت از دفتر امور خارجی بهائیان امارات، خانم شرمایستر از دفتر جامعه جهانی بهائی نیویورک، اویس سرمد، معاون سابق دبیر اجرایی «کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی» که یک نسخه از بیانیه جامعه جهانی بهائی با عنوان «یک سیاره یک زیستگاه» را دریافت کرد و خانم رامشفر نیز از دفتر نیویورک.

از چپ به راست: دکتر ثابت از دفتر امور خارجی بهائیان امارات، خانم شرمایستر از دفتر جامعه جهانی بهائی نیویورک، اویس سرمد، معاون سابق دبیر اجرایی «کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی» که یک نسخه از بیانیه جامعه جهانی بهائی با عنوان «یک سیاره یک زیستگاه» را دریافت کرد و خانم رامشفر نیز از دفتر نیویورک.

در جلسه‌ای با عنوان «چه چیزی در گفتگوها و اقدامات اقلیمی  کم است؟» خانم رامشفر اصل بهائی هماهنگی علم و دین را برجسته کرد و خاطرنشان نمود که راه‌حل‌های فنی به تنهایی برای رسیدگی به چالش‌های بشریت کافی نیستند.

در جلسه‌ای با عنوان «چه چیزی در گفتگوها و اقدامات اقلیمی کم است؟» خانم رامشفر اصل بهائی هماهنگی علم و دین را برجسته کرد و خاطرنشان نمود که راه‌حل‌های فنی به تنهایی برای رسیدگی به چالش‌های بشریت کافی نیستند.

او اهمیت به کارگیری «بینش‌هایی از دین و تجربه سنت‌های دینی برای بکارگیری در مسائلی که بشریت با آنها مواجه است» را برجسته کرد.

آقای الهادی (نفر دوم از سمت راست) جلسه‌ای را با عنوان «بیانی بصری از ارزش‌های پایداری» اداره کرد.

آقای الهادی (نفر دوم از سمت راست) جلسه‌ای را با عنوان «بیانی بصری از ارزش‌های پایداری» اداره کرد.

او گفت «ارزش‌های مشترک مورد نیاز است، زیرا ما به سوی درک این نکته حرکت می‌کنیم که یک هدف مشترک داریم، چالشی مشترک به عنوان بشریت برای نجات این سیاره و یک فرصت مشترک برای همکاری در عین وحدت داریم.»

سیسیلیا شرمایستر، نماینده دفتر جامعه جهانی بهائی نیویورک، اجلاسی از جوانان در ابوظبی را پیش از بیست و هشتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP28)، با عنوان «نقش جوانان در تصور[مجدد] و [باز]ساختن جوامع پایدار»، اداره کرد.

سیسیلیا شرمایستر، نماینده دفتر جامعه جهانی بهائی نیویورک، اجلاسی از جوانان در ابوظبی را پیش از بیست و هشتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP28)، با عنوان «نقش جوانان در تصور (مجدد) و (باز) ساختن جوامع پایدار»، اداره کرد.