گردهمایی اخیر در محوطه معبد بهائی در جمهوری دموکراتیک کنگو رابطه بشریت با جهان طبیعت را بررسی کرد.

معبد بهائی جمهوری دموکراتیک کنگو: محیطی آرام الهام‌بخش بحث‌وگفتگوی عمیق در مورد‌ محیط‌زیست

۲۶ مرداد ۱۴۰۲

کینشاسا, جمهوری دموکراتیک کنگو — در محیط آرام معبد بهائی در کینشاسا، گفتگویی پویا در مورد رابطه بشریت با جهان طبیعت آغاز شد.

دفتر امور خارجی جامعه بهائی در جمهوری دموکراتیک کنگو گردهمایی ویژه‌ای را در سطح ملی برگزار کرد که نمایندگان دولت، دانشگاهیان، سازمان‌های جامعه مدنی، نمایندگان جوامع دینی و رهبران محلی از سراسر کشور در آن دور هم جمع شدند تا در مورد مسائل زیست‌محیطی گفتگو کنند.

عکس دسته‌جمعی شرکت‌کنندگان در پایان این گفتگو که توسط دفتر امور خارجی جامعه بهائی در جمهوری دموکراتیک کنگو سازماندهی شده بود. نمایش اسلاید
۵ تصاویر

عکس دسته‌جمعی شرکت‌کنندگان در پایان این گفتگو که توسط دفتر امور خارجی جامعه بهائی در جمهوری دموکراتیک کنگو سازماندهی شده بود.

کریستین لوپمبا، یکی از اعضای دفتر امور خارجی، بر اهمیت پرورش چشم‌اندازی مشترک میان این فعالان اجتماعی تأکید کرد. او گفت: «با توجه به پیچیدگی‌های مسائل زیست‌محیطی، هیچ نهادی به تنهایی نمی‌تواند با این چالش‌ها مقابله کند. اگر افکارمان را کنارهم بگذاریم، می‌توانیم به راه‌حل‌های مؤثرتری برسیم.»

این گفتگو‌ها از بیانیه جامعه جهانی بهائی با عنوان « یک سیاره، یک زیستگاه: دیدگاه بهائی در مورد بازبینی رابطه نوع بشر با جهان طبیعت» بهره گرفتند.

برخی از موضوعاتی که در بیانیه جامعه جهانی بهائی مورد توجه قرار گرفته و توسط شرکت‌کنندگان بررسی ‌شد شامل اصل ضروری یگانگی نوع بشر به‌عنوان شالوده‌ای برای اجتماعی پایدار و نحوه رسیدن به توافق عملی از طریق مشورت، به‌ویژه در رابطه با افزایش مشارکت زنان در فضاهای تصمیم‌‌گیری بود.

این گردهمایی لحظه ویژه‌ای در سطح ملی بود که نمایندگان دولت، دانشگاهیان، سازمان‌های جامعه مدنی، نمایندگان جوامع دینی و رهبران محلی از سراسر کشور دور هم جمع شدند تا در مورد مسائل زیست‌محیطی گفتگو کنند. این بحث و گفتگوها در مرکز ملی بهائی واقع در محوطه معبد بهائی صورت گرفت. نمایش اسلاید
۵ تصاویر

این گردهمایی لحظه ویژه‌ای در سطح ملی بود که نمایندگان دولت، دانشگاهیان، سازمان‌های جامعه مدنی، نمایندگان جوامع دینی و رهبران محلی از سراسر کشور دور هم جمع شدند تا در مورد مسائل زیست‌محیطی گفتگو کنند. این بحث و گفتگوها در مرکز ملی بهائی واقع در محوطه معبد بهائی صورت گرفت.

فایده شانتال، فعال برجسته اجتماعی، در مورد موانعی صحبت کرد که زنان را از مشارکت بیشتر در بحث‌های مربوط به محیط‌زیست باز می دارد. او در اشاره به یکی از دلایلی که زنان در فضاهای تصمیم‌گیری غایب هستند گفت: «ما باید اطمینان حاصل کنیم که زنان به اطلاعات و فرصت‌های برابر با مردان دسترسی دارند.»

خانم شانتال در ادامه خاطرنشان کرد که «موانع فرهنگی، نهادی و اقتصادی که زنان با آن روبرو هستند» در واقع موانعی هستند که مانع پیشرفت اجتماع می‌شوند.

شرکت‌کنندگان قدردانی خود را از این گردهمایی ابراز و خاطرنشان کردند که محیط معبد محیطی مناسب برای تفکر و فضایی است که می‌تواند الهام‌بخش گفتگوها و تعامل غنی و عمیق باشد.

لارنت کیدیندا، نماینده وزارت امور اجتماعی گفت: «معبد بهائی شبیه هیچ ساختار دیگری نیست. وقتی وارد معبد می‌شوید، آرامش درونی بر شما حاکم می شود و دوست دارید بمانید، دعا بخوانید و درباره پیشرفت اجتماع کنگو تاملی عمیق داشته باشید.»

این گردهمایی اولین مورد از سلسله گفتگوهایی بود که توسط دفتر امور خارجی برنامه‌ریزی شده تا در محوطه معبد تازه‌افتتاح‌شده برای بررسی موضوعات مهم در سطح ملی برگزار شود.

«معبد بهائی شبیه هیچ ساختار دیگری نیست. وقتی وارد معبد می‌شوید، آرامش درونی بر شما حاکم می شود و دوست دارید بمانید، دعا بخوانید و درباره پیشرفت اجتماع کنگو تاملی عمیق داشته باشید.» - لارنت کیدیندا، نماینده وزارت امور اجتماعی نمایش اسلاید
۵ تصاویر

«معبد بهائی شبیه هیچ ساختار دیگری نیست. وقتی وارد معبد می‌شوید، آرامش درونی بر شما حاکم می شود و دوست دارید بمانید، دعا بخوانید و درباره پیشرفت اجتماع کنگو تاملی عمیق داشته باشید.» - لارنت کیدیندا، نماینده وزارت امور اجتماعی