بیست و هشتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP28): جامعهٔ جهانی بهائی می‌گوید به درک گسترده‌تری از پیشرفت نوع بشر نیاز است

۶ دی ۱۴۰۲