با پایان کنفرانس، مشاوران نگاهی به آینده دارند

۱۴ دی ۱۴۰۰

مرکز جهانی بهائی — کنفرانس هیئت مشاورین قاره‌ای که روز پنجشنبه آغاز شد امروز با قرائت پیام بیت‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان پایان یافت.

در این پیام آمده: «چالش‌های جهانی که اکنون بشریّت با آن رو به روست آزمونی شدید است برای آمادگی نوع انسان جهت کنار گذاشتن منافع شخصی کوتاه‌مدّت و قبول این واقعیّتِ روشن روحانی و اخلاقی که نوع بشر یک خانوادۀ واحد و به هم پیوسته است و یک وطن پرارزش و مشترک را دارا است.»

بحث‌و‌گفتگوهای مشاوران در شش روز گذشته به بررسی این پرسش پرداخت که جامعهٔ جهانی بهائی چگونه می‌تواند تلاش‌هایش جهت مشارکت در پیشرفت اجتماعی را که مبتنی بر اصل یگانگی است شدت بخشد.

مشاوران در اطراف آرامگاه حضرت بهاءالله در سکوت تامل می‌کنند. نمایش اسلاید
۳ تصاویر

مشاوران در اطراف آرامگاه حضرت بهاءالله در سکوت تامل می‌کنند.

مشاوران در تجزیه‌ و تحلیل‌هایشان به این نتیجه رسیدند که دستیابی به این هدف منوط به گسترش چشمگیر فعالیت‌های آموزشی بهائی است که توانمندی خدمت را ایجاد می‌کند. ایمان به توانایی یک جمعیت برای نقش‌آفرینی در توسعهٔ خود در کانون این فعالیت‌ها قرار دارد.

مشاوران پس از پایان کنفرانس برای دعا جهت بهروزی نوع بشر و آماده‌سازی خود برای مشورت‌های روزهای آینده که در گروه‌های منطقه‌ای صورت خواهد گرفت از آرامگاه حضرت بهاءالله بازدید کردند.

اکثریت قریب به اتفاق مشاوران برای این مشورت‌ها در ارض اقدس حاضر بودند و عده‌ای که نتوانسته بودند سفر کنند از راه دور در این کنفرانس شرکت داشتند. در طول کنفرانس مشورت‌ها به ۶ طور همزمان به ۶ زبان ترجمه می‌شد.