ساختمان دارالتبلیغ بین‌المللی

آغاز کنفرانس مشاورین

۹ دی ۱۴۰۰

مرکز جهانی بهائی — کنفرانس هیئت مشاورین قاره‌ای امروز صبح آغاز شد.

گردهمایی مدیران ارشد آئین بهائی با قرائت پیام مهم بیت‌العدل اعظم خطاب به این کنفرانس آغاز شد. این پیام اولویت‌ها را برای تلاش‌های جامعهٔ بهائی در سرتاسر جهان در جهت تحول اجتماعی روشن می‌سازد و بینش‌هایی را برای توسعهٔ آیندهٔ جامعه ارائه می‌کند.

بیت‌العدل اعظم در سطرهای آغازین پیام خود یکی از بیانات حضرت بهاءالله در مورد هدف خلقت نوع انسان را خاطرنشان می‌سازند: «عباد از برای اصلاح و الفت و اتحاد از عدم به وجود آمده‌اند.»

در این پیام توضیح داده شده است که «ساختن اجتماعی که این مقصد جمعی را آگاهانه پیگیری ‌کند نه فقط وظیفهٔ نسل کنونی بلکه وظیفهٔ نسل‌های بسیاری در آینده است.»

ساختمان دارالتبلیغ بین‌المللی نمایش اسلاید
۲ تصاویر

ساختمان دارالتبلیغ بین‌المللی

این پیام نگرش بهائیان را نسبت به اقدام جمعی‌ای که به آن مشغول هستند توصیف می‌کند و توضیح می‌دهد که آنها به «قدرتی که دین حقیقی برای تقلیب قلوب و رفع بی‌اعتمادی دارد معتقدند و بنابراین با اطمینان بر آنچه که آینده در بر دارد می‌کوشند تا شرایطی را ایجاد کنند که در آن پیشرفت امکان‌پذیر باشد.»

مشاورین در گفتگوهای خود در مورد پیام بیت‌العدل اعظم دربارهٔ این موضوع تأمل خواهند کرد که چگونه قدرت اجتماع‌سازی آموزه‌های دیانت بهائی می‌تواند بشریت را قادر سازد تا در دهه‌های آینده به سوی جهانی صلح‌آمیزتر حرکت کند.

بیت العدل اعظم هر پنج سال در مجموع ۹۰ نفر را به عنوان مشاور در سراسر جهان منصوب می کنند. این افراد وظایف خود را از طریق پنج هیئت قاره‌ای سازمان‌دهی می‌‌نمایند. مشاورین از طریق تسهیل یادگیری در جامعهٔ بهائی و ترغیب به توسعهٔ الگویی پویا در حیات جامعه به محافل روحانی بهائی که از طریق انتخابات تعیین می‌شوند در انجام وظایفشان کمک می‌کنند. جامعهٔ بهائی به واسطه‌ٔ مؤسسهٔ مشاورین به نظامی دسترسی دارد که در آن یادگیری‌ها در دورافتاده‌ترین نقاط جهان می‌تواند به تلاش‌های جامعهٔ بهائی در سراسر جهان برای کاربست آموزه‌های حضرت بهاءالله بهره برساند.