با وجود تشویش‌ها در کشور، جوانان ایتالیایی با استفاده از رسانه موضوعات بسیار مهم را مورد بررسی قرار می‌دهند.

استفاده جوانان ایتالیا از رسانه‌ برای به اشتراک گذاشتن چشم‌اندازی از دنیای بهتر

۱۴ فروردین ۱۳۹۹

مانتوآ, ایتالیا — گروهی از جوانان ایتالیا، با مشاهدهٔ بارقه‌هایی از یک هویت جمعی در نحوهٔ واکنش جهان نسبت به بحران جهانی سلامت و با الهام از چشم‌اندازی از دنیایی بهتر می‌کوشند تا با استفاده از رسانه‌‌ها موضوعات عمیق در ارتباط با تحول اجتماعی را بررسی کنند.

یکی از این جوانان در ویدئویی آن‌لاین می‌گوید: «این برهه از زمان، تلاش جمعی بی‌سابقه‌ای را از نوع بشر می‌طلبد، تلاشی که لازمه‌اش توسعهٔ توانمندی ما برای مراقبت حقیقی از یکدیگر است.»

این جوانان با ارائهٔ سرود و برنامه‌های هنری آنلاین، باعث پرورش حس قوی‌تری از وحدت در طی این بحران شده‌اند. همانطور که یکی از جوانان شهر ترنتینو (Trentino) می‌گوید: «امیدی که در قلب شعله می‌کشد» مشوق جوانان برای این اقدامات است. این جوانان همچنین در تلاش برای ایجاد پیوندهای دوستی میان مردمانی از پیشینه‌های مختلف، به طراحی وب‌سایتی کمک کرده‌اند که هر فرد می‌تواند در آن دعا و متون مقدس را به اشتراک بگذارد.

 گروهی از جوانان ایتالیا، با مشاهدهٔ بارقه‌هایی از یک هویت جمعی در نحوهٔ واکنش جهان نسبت به بحران جهانی سلامت و با الهام از چشم‌اندازی از دنیایی بهتر می‌کوشند تا با استفاده از رسانه‌‌ها موضوعات عمیق در ارتباط با تحول اجتماعی را بررسی کنند. نمایش اسلاید
۳ تصاویر

گروهی از جوانان ایتالیا، با مشاهدهٔ بارقه‌هایی از یک هویت جمعی در نحوهٔ واکنش جهان نسبت به بحران جهانی سلامت و با الهام از چشم‌اندازی از دنیایی بهتر می‌کوشند تا با استفاده از رسانه‌‌ها موضوعات عمیق در ارتباط با تحول اجتماعی را بررسی کنند.

یکی از منابع الهام‌بخش چنین اقداماتی این بیان حضرت عبدالبهاء است که نوع بشر را باید همچون امواج یک بحر، قطرات یک دریا، گل‌های یک گلستان، درختان یک بوستان، دانه‌های یک خرمن و ریاحین یک گلشن در نظر گرفت.

در یکی از این ویدئوها، جوانی دربارهٔ خدمت به دیگران می‌گوید: «این آخرین چالش پیش روی ما نخواهد بود، اما می‌دانیم اگر بتوانیم از روی عشق به بشریت، امور کم اهمیت‌تر را فدای امور مهم‌تر کنیم، می‌توانیم بر این بحران غلبه کنیم.»

این جوانان متوجه شده‌اند که مردم پرسش‌های عمیقی در رابطه با ماهیت اجتماع و روابط میان بخش‌های مختلف طرح می‌کنند و عدهٔ زیادی خواستار بازبینی پیش‌فرض‌های موجود دربارهٔ نظم فعلی جهان هستند.»

آگاهی نسبت به یگانگی ذاتی نوع انسان به شدت افزایش یافته است؛ چنانچه یکی از جوانان می‌گوید اکنون بسیاری مشتاق بررسی این هستند که چگونه می‌توان «اجتماعمان را به نحوی سازمان دهیم که تصمیم‌گیری‌ها بتواند در جهت خیر عموم باشد».

یکی دیگر از جوانان توضیح می‌دهد که وحدت «صرفاً یک احساس یا ایدهٔ زیبا نیست» بلکه اصلی محوری «برای مواجهه با چالش‌های اجتناب‌ناپذیر مقابلمان» است. یکی دیگر از جوانان ایتالیایی بیان کرد با افزایش آگاهی مردم نسبت به مسئولیت فردی خود در قبال عموم، آنچه بیش از پیش آشکار می‌شود این است که دستیابی به دنیایی بهتر «نیازمند نظم و عشقی به مراتب بیشتر نسبت به همگان» است.