حضور نمایندگان ارشد جوامع دینی در نشست بین‌الادیان و دیدار از آرامگاه حضرت باب

۴ بهمن ۱۳۹۷
از سمت چپ- خانم کرمل ایراندوست، معاون دبیر کل جامعۀ جهانی بهائی، در حال تلاوت دعا در حضور شیخ جابر منصور، خاخام دیوید متزگر (David Metzger)، امیر محمد شریف عوده (Muhammad Sharif Odeh) و پدر یعقوب.

مرکز جهانی بهائی — روز ۱۴ ژانویه، ده نمایندۀ مسیحی، دروزی، یهودی، مسلمان و بهائی به همراه ۱۷ اسقف کاتولیک و مشاورین آن‌ها در یک جلسۀ بحث و گفتگو با موضوع همزیستی دینی گرد هم آمدند تا بر وحدت بین ادیان تأکید کنند. این گروه پس از پایان جلسه از آرامگاه حضرت باب بازدید کردند.

سخنرانان که هر یک نمایندۀ یکی از جوامع دینی شرکت‌کننده در این نشست بودند بر این موضوع تمرکز داشتند که هم‌کیشان آن‌ها نه تنها می‌توانند روحیۀ بردباری متقابل و همزیستی را در خود تقویت کنند بلکه باید برای دستیابی به وحدت نیز کوشا باشند. تعدادی از سخنرانان به این مطلب اشاره کردند که در متون مقدس دینی آن‌ها بر اصول گفتگو، بردباری، احترام، همزیستی و محبت به دیگران تأکید شده است. چند سخنران توضیح دادند که برای ایجاد همبستگی و اتحاد میان پیروان ادیان مختلف و از بین بردن انفعال و تعصب، مردم باید با یکدیگر ارتباط داشته باشند و همدیگر را بشناسند.

پس از جلسۀ بحث و گفتگو، دعا به زبان‌های عربی، انگلیسی و عبری تلاوت شد. سپس پنجاه شرکت‌کننده در این نشست به آرامگاه حضرت باب رفتند. در این محل، پیکر حضرت باب، مبشر آئین بهائی به خاک سپرده شده است.

Father Yousef Yakoub (left) recited the Prayer of St. Francis of Assisi in Arabic, English, and Hebrew as audience members and fellow panelists (from left) Emir Muhammad Sharif Odeh, Baha’i International Community Deputy Secretary-General Shervin Setareh, Rabbi Naama Dafni-Kelen, Bishop Michel Dubost, Sheikh Jaber Mansour, Rabbi David Metzger, and Sheikh Rashad Abo Alhigaa stood in reverence. نمایش اسلاید
۳ تصاویر

Father Yousef Yakoub (left) recited the Prayer of St. Francis of Assisi in Arabic, English, and Hebrew as audience members and fellow panelists (from left) Emir Muhammad Sharif Odeh, Baha’i International Community Deputy Secretary-General Shervin Setareh, Rabbi Naama Dafni-Kelen, Bishop Michel Dubost, Sheikh Jaber Mansour, Rabbi David Metzger, and Sheikh Rashad Abo Alhigaa stood in reverence.

کشیشان کاتولیک از کشورهای مختلف به ویژه اروپا و آمریکای شمالی، از جانب پاپ و کلیسای کاتولیک برای یک جلسۀ سالانه در حمایت از جامعۀ مسیحیان به ارض اقدس آمده بودند. پدر یوسف یعقوب، رهبر جامعه مسیحیان مارونی حیفا که یکی از برگزار کنندگان این نشست بود بخش‌هایی از مناجات پرشور فرانسیس آسیزی (St. Francis of Assisi) را خواند:

«خداوندا، مرا وسیله‌ای قرار ده تا آرامش و صلح تو را برقرار سازم، و بتوانم بذر عشق بپاشم، در جایی که کینه است؛ بذر بخشش، جائی که زخم است؛ بذر ایمان، جایی که شک است؛ بذر امید، جایی که ناامیدی است؛ بذر نور، جایی که تاریکی است و بذر شادی جایی که اندوه است»