نمایندگان برای انتخاب اعضای بیت‌العدل اعظم آرای خود را به صندوق ریختند

۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
روز گذشته بیش از ۱۵۰۰ برگه رأی برای انتخابات بیت‌العدل اعظم به صندوق ریخته شد.

مرکز جهانی بهائی — روز گذشته در فضایی بسیار روحانی و سرشار از معنویت، نمایندگان بیش از ۱۶۰ جامعۀ بهائی ملی رأی خود برای انتخاب بیت‌العدل اعظم به صندوق ریختند.

خانم آلیسون میلستون (Alison Milston)، از اعضای دارالتبلیغ بین‌المللی در سخنرانی افتتاحیه این مراسم گفت: «تعداد نمایندگان حاضر در دوازدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی بی‌سابقه است و این نشان از پیشرفت آئین بهائی طی دو قرنی که از ظهور حضرت بهاءالله می‌گذرد دارد.»

پس از دعا و مناجات، بیش از ۱۳۰۰ نماینده از سراسر جهان بهائی، یکی پس از دیگری در مرکز بین‌المللی کانونشن حیفا صف کشیده و رأی خود را با احترام در صندوق چوبی تعیین شده ریختند. با احتساب افرادی که در جمع حضور نداشتند و برگۀ رأی خود را ارسال کرده بودند، در مجموع بیش از ۱۵۰۰ نماینده در این انتخابات شرکت کردند.

رأی گیری دیروز صبح نقطۀ اوج یک فرآیند رأی‌گیری است که هر فرد بزرگسال بهائی می‌تواند در آن شرکت کند. شاخصۀ انتخابات بهائی این است که تعیین نامزد انتخاباتی و کمپین‌های تبلیغاتی ندارند. نمایندگان کانونشن بین‌المللی متشکل از اعضای تمامی محفل‌های ملی بهائی هستند که با برگۀ رأی مخفی ۹ فردی را برای عضویت در بیت‌العدل اعظم مناسب می‌دانند انتخاب می‌کنند.

برخی وظایفی که حضرت بهاءالله به بیت‌العدل اعظم محول نموده‌اند عبارتند از تأثیر مثبت بر مسیر سعادت نوع بشر، ارتقای تعلیم و تربیت، صلح و رفاه جهانی و صیانت از عزت نوع انسان. بیت‌العدل ‌اعظم وظیفۀ به کارگیری تعالیم حضرت بهاءالله را مطابق با نیازهای یک اجتماع همیشه در حال پیشرفت بر عهده دارند.

نمایندگان حاضر از کشور غنا قبل از شروع مراسم رأی‌گیری دعا و مناجات می‌خوانند. نمایش اسلاید
۱۲ تصاویر

نمایندگان حاضر از کشور غنا قبل از شروع مراسم رأی‌گیری دعا و مناجات می‌خوانند.

بیت‌العدل اعظم از بدو تأسیس در سال ۱۹۶۳ وحدت ارگانیک جامعۀ جهانی بهائی را محفوظ داشته است و این جامعه را هدایت کرده تا بتواند توانمندی خود را در جهت مشارکت در ساختن یک تمدن جهانی مرفه پرورش داده و بینش حضرت بهاءالله برای صلح عمومی را به واقعیت تبدیل نماید.