سندی که پیشرفت تلاش‌های توسعه در سراسر جهان را بررسی می‌کند به چاپ رسید

۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
«بسوی رفاه عالم» تصویری از فرآیند مداوم اقدام و یادگیری جامعۀ بهائی در حوزۀ توسعۀ اجتماعی و اقتصادی را نشان می‌دهد.

جامعه جهانی بهائی — چاپ جدید سند «بسوی رفاه عالم» که امروز آنلاین منتشر و میان نمایندگان حاضر در دوازدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی توزیع شد، تصویری از فرآیند مداوم اقدام و یادگیری جامعۀ بهائی در حوزۀ توسعۀ اجتماعی و اقتصادی را نشان می‌دهد.

این سند که توسط دفتر توسعۀ اجتماعی و اقتصادی در مرکز جهانی بهائی تهیه شده مفاهیم بنیادینی را مورد توجه قرار می‌دهد که تلاش‌ برای اقدامات بهائی در زمینۀ فعالیت‌های اجتماعی را هدایت می‌کند. از جمله بنیادهای اصلی مطرح شده در این سند می‌توان به این مورد اشاره کرد که «تمامی ساکنان کرۀ زمین باید بتوانند از ثمرات یک اجتماع مرفه از نظر مادی و معنوی برخوردار باشند» و اینکه «هر جمعیتی، این حق و مسئولیت را دارد که مسیر پیشرفت خود را تعیین نماید.»

قسمت عمدۀ این سند شامل مثال‌های عملی از پروژه‌هایی است که در نقاط مختلف دنیا فارغ از دوگانگی‌های معمول روستایی و شهری یا «شمال» و «جنوب» انجام می‌گیرند. این مجموعه، گزیده‌ای از اقدامات بهائیان برای رشد و توسعۀ در طیفی گسترده را بر می‌گیرد؛ از تلاش‌های تودۀ مردم توسط افراد و یا گروه‌های کوچک در کوتاه مدت، تا برنامه‌های پیچیدۀ توسعۀ اجتماعی و اقتصادی که توسط مؤسسات غیردولتی بهائی انجام می پذیرد. این سند همچنین نشان می‌دهد که چه طور اغلب اقدامات توسعه در محل‌هایی آغاز می‌شوند و پیشرفت می‌کنند که حس تعلق قوی به جامعه و آگاهی جمعی فزاینده‌ای در آن‌ها وجود دارد.

«بسوی رفاه عالم» گزیده‌ای از اقدامات توسعۀ بهائی را در طیفی گسترده در بر می‌گیرد. اقدامات توسعۀ اجتماعی و اقتصادی جنبه‌های مختلفی از حیات جامعه را مورد توجه قرار می‌دهند و «بسوی رفاه عالم» برخی از این جنبه‌ها از جمله آموزش و پرورش، سلامت، کشاورزی، حیات اقتصادی جوامع، هنر و رسانه و پیشرفت زنان را مورد کاوش قرار می‌دهد. نمایش اسلاید
۵ تصاویر

«بسوی رفاه عالم» گزیده‌ای از اقدامات توسعۀ بهائی را در طیفی گسترده در بر می‌گیرد. اقدامات توسعۀ اجتماعی و اقتصادی جنبه‌های مختلفی از حیات جامعه را مورد توجه قرار می‌دهند و «بسوی رفاه عالم» برخی از این جنبه‌ها از جمله آموزش و پرورش، سلامت، کشاورزی، حیات اقتصادی جوامع، هنر و رسانه و پیشرفت زنان را مورد کاوش قرار می‌دهد.

اقدامات توسعۀ اجتماعی و اقتصادی جنبه‌های مختلفی از حیات جامعه را مورد توجه قرار می‌دهند و «بسوی رفاه عالم» برخی از این جنبه‌ها از جمله آموزش و پرورش، سلامت، کشاورزی، حیات اقتصادی جوامع، هنر و رسانه، و پیشرفت زنان را مورد کاوش قرار می‌دهد. این سند همچنین این مسئله را بررسی می‌کند که دانش چگونه توسط سازمان‌ها و مؤسسات بهائی در سطوح مختلف اجتماع از تودۀ مردم تا سطح بین‌المللی در نظر گرفته شده و سامان‌دهی می‌شود.

صرف نظر از ماهیت مشخص یا مقیاس یک ابتکار عمل، اقدامات توسعۀ اجتماعی و اقتصادی بهائی بر این اساس استوار هستند که جمعیت‌ها باید نقش‌آفرینان پیشرفت مادی، معنوی و فکری خود باشند نه اینکه تنها دریافت کنندۀ کمک‌های مالی یا شرکت کننده در برنامه‌های دیگران باشند. تمامی اقدامات توسعه ملهم از آموزه‌های آئین بهائی، با نیت خدمت به بشریت و با هدف ترویج سعادت اجتماعی و مادی همه مردمان صورت می‌گیرند. تلاش‌های بهائی در زمینۀ اقدام اجتماعی وقتی در کنار هم در نظر گرفته شوند نشان‌دهندۀ فرآیند یادگیری در حال رشدی هستند که معطوف به کاربرد دانش کسب شده در زمینه‌های مختلف مجهودات بشری و استفاده از تعالیم حضرت بهاءالله در واقعیت اجتماعی است.

چاپ جدید «بسوی رفاه عالم» سومین چاپ این سند است که در ادامۀ نسخه‌های قبلی منتشر شده در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸ انتشار می‌یابد. نسخه‌هایی از این سند جدید در اختیار بیش از ۱۳۰۰ نماینده حاضر در کانونشن بین‌المللی بهائی قرار گرفته است که در روز ۲۹ آوریل ۲۰۱۸ آغاز می‌شود. این سند جدید همچنین از طریق وب‌سایت bahai.org در دسترس همگان است.