معبد شیلی در نمایشگاه ’ تجسّد ‌بخشی به نور‘

۱۴ آبان ۱۳۹۴
معبد بهائی در شیلی

تورانتو, کانادا — بنای اولین معبد بهائی در آمریکای جنوبی مرکز توجّه نمایشگاه این هفته در کانادا بوده است.

نمایشگاه با عنوان «تجسّد ‌بخشی به نور: معبد بهائی در آمریکای جنوبی»، عکس ها و نمونه هائی را از مواد ساختمانی معبد شهر سان تیاگو به نمایش گذاشت و با سخنرانی معمار معبد، آقای سیامک حریری همراه بود.

آقای حریری، که در روز افتتاح نمایشگاه، ۷ آبان (۲۹ اکتبر)، در تورانتو سخنرانی کرد، گفت: «هدف این بود که به تأثیر متقابل تضاد‌های به ظاهر آشکار دست یابیم: مثل سکون و حرکت، سادگی و پیچیدگی، صمیمیّت و عظمت، استحکام و در عین حال بنائی که بتواند در تجلّی نور غوطه‌ور شود.»

«چالشِ معماری این بود که معبدی طراحی کنیم که همتایِ معبد کنونی در آمریکای شمالی است و در عین حال حضور یگانۀ خود را در دامنۀ کوه‌های آند دارد.»

آقای حریری گفت: طراحی معبد شیلی با استفاده از جدیدترین فنّ‌آوری دیجیتال و اسلوبِ مهندسی پیشرفته صورت گرفته، تا طرحی را به وجود آورد که "روح انسان را به پرواز درآورد".

معبد بهائی در شیلی نمایش اسلاید
۳ تصاویر

معبد بهائی در شیلی

کار ساختمانی این معبد در سال ۲۰۱۰ شروع شد و در سال ۲۰۱۶ افتتاح خواهد شد. این بنا آخرین معبد قارّه ای عالَم بهائی خواهد بود.

در نامۀ مورّخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ (۱ اوت ۲۰۱۴)، بیت‌العدل اعظم اظهار داشتند که تعداد زیادی از مردم به این معبد می‌آیند تا به دعا و گفتگو دربارۀ اهمیت دعا پردازند.

«احبّای سانتیاگو با کمک دیگر دوستان از سراسر قارّۀ امریکا با جدیّت کوشیده‌اند تا جمعیّت اطراف را برای افتتاح مشرق‌الاذکار آماده نمایند. تعداد فزاینده‌ای از مردم در اقدامات جامعه‌سازی شرکت می‌کنند و از سیل بازدیدکنندگان در محلّ مشرق‌الاذکار برای دعا و گفتگو در بارۀ جنبه‌های عملی و روحانی این مشروع استقبال می‌شود. هم‌اکنون تمهیدات لازم در رابطه با نیازهای فراوانی که مطمئنّاً با افتتاح مشرق‌الاذکار در سال ۲۰۱۶ در آن مملکت پدید خواهد آمد، در حال بررسی است.»

این نمایشگاه تا روز ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر) ادامه خواهد داشت. برای اطلاعات بیشتر در مورد پیشرفت بنای معبد، از این سایت دیدن کنید.