نمادی مقدس دربالاترین نقطۀ مشرق الاذکارشیلی

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
نماد خطاطی شدۀ «یا بهاءالابهی»، یادآورِ نیایش و ابتهال به درگاه پروردگار، به طرف رأس مشرق‌الاذکار در شیلی به بالا کشیده شد.

سانتیاگو, شیلی — صبح زود روز ۲۹ آوریل، درست قبل از طلوع آفتاب، ۶٥ نماینده از مؤسسات و نهادهای جامعۀ بهائی در قسمت فوقانی مشرق‌الاذکار بهائی در آمریکای جنوبی گرد هم آمدند تا نقطۀ عطفی هیجان‌انگیز و پرمعنی در این مرحله از بنای آن ساختمان – یعنی قراردادن یک نماد بهائی در رأس معبد – را گرامی بدارند.

در آن روز مخصوص، روز نهم عید رضوان، نشان خطاطی «یا بهاءالابهی»، رمز نیایش و ابتهال به درگاه پروردگار، که به عنوان اسم اعظم از آن یاد می‌شود، به طرف رأس گنبدِ معبد، در ارتفاع ۲۹ متر از سطح زمین، به بالا کشیده شد و در جایی مخصوصی که برای آن تعبیه شده بود قرار گرفت. هنگام بالا بردن این نشان آواز گروه کُر شنیده می‌شد که آیات مقدسی را در فضائی پرسرور و بااحترام می‌خواندند.

چند دهۀ پیش، امة‌البهاء روحیه خانم – همسر ولی امر آئین بهائی و ایادی امراللّه – جعبۀ نقره‌ای و تزیینی کوچکی حاوی مقداری خاک از محوطۀ مرکزی مرقد حضرت باب را جمع نموده بود. آن جعبۀ نقره‌ای در درون قطعۀ اسم اعظم، به ودیعه گذاشته شد و بدین گونه ارتباطی نمادین بین مشرق‌الاذکار و اراضی مقدسه و مرکز روحانی آئین بهائی به وجود آمد.

اعضای مؤسسات و نهادهای جامعۀ بهائی ناظر بر قرار دادن جعبۀ نقره‌ای (حاوی مقداری خاک از محوطۀ درونی مرقد حضرت باب) در داخل برش‌های چوبی اسم اعظم. نمایش اسلاید
۴ تصاویر

اعضای مؤسسات و نهادهای جامعۀ بهائی ناظر بر قرار دادن جعبۀ نقره‌ای (حاوی مقداری خاک از محوطۀ درونی مرقد حضرت باب) در داخل برش‌های چوبی اسم اعظم.

آقای صمدی، مدیر پروژۀ مشرق‌الاذکار، گفت که مراحل بُرش نماد اسم اعظم خود از فرایند قابل توجهی برخوردار بود. او گفت: این اسم اعظم از چوب روبلِ پلین درخت بومی کشور شیلی تهیه، و «با دستان ماهر و هنرمند صنعتگران همین کشور» ساخته شده است.

آقای رودریگز، عضو محفل ملی بهائیان شیلی، هنگامی که به این رویداد می‌اندیشید، گفت: «روزی بود باورنکردنی، و نشانگر فرایندی بود روحانی که ما را با مرکز و ماهیت دینمان مرتبط نمود.»