ویدئوی خبری در بارۀ پیشرفت های جدید در شیلی

۵ خرداد ۱۳۹۴
در دامنه های کوه های آند، مشرق الاذکار بهائی، مسلط به شهر سانتیاگو، می درخشد.

سانتیاگو, شیلی — هشتمین ویدئو از سری ویدئوهای مستند خبری، که مراحل ساختن مشرق الاذکار (معبد) بهائی در آمریکای جنوبی را نشان می دهند، منتشر شده و به زبان های اسپانیولی و انگلیسی در سایت رسمی موجود است.

این ویدئو با عنوان «پیوند با آمریکای جنوبی»، تأثیر ساختمان مشرق الاذکار را نه تنها بر جوامع محلی در شیلی بلکه بر تمام قاره به گونه ای چشمگیر نشان می دهد.

این ویدئو مراحل تکمیل ساختمان را در چند ماه گذشته نشان می دهد از جمله تعبیۀ پهنه های مرمر در درون عمارت مرکزی، مراحل آخر تکمیل روکش کاری شیشه ای در بیرون عمارت، و برداشتن برج مرکزی موقتی برای نشان دادن زیبائی و یکتائی درون عمارت ویدئو با نشان دادن سمبل مقدس بهائی در قسمت فوقانی عمارت که ماه گذشته طی مراسم ویژه‌ای برپا شد، پایان می یابد.

ویدئوی خبری همچنین از چند بازدید مهم از مشرق الاذکار یاد می کند که از آغاز سال جدید شروع شد: خانم فیام نااُمی ماتائفا وزیر دادگستری از جزیره کشور ساموآ، خانم کارولینا لی تائو شهردار پنالولن، و آقای کلادیو اُرِگو مدیر شهرداری سانتیاگو نیز از معبد دیدن کردند. دو نفر آخر در این ویدئو در بارۀ اهمیت مشرق الاذکار در اطراف آن ناحیه و ارزشی که برای جامعۀ شیلی به ارمغان می آورد صحبت کردند.

پس از تکمیل ساختمان، این عمارت در سانتیاگو آخرین مشرق الاذکار بهائی است که برای تمام قاره ساخته خواهد شد.

داوطلبان مشغول به کارِ زمین آرائی و سیستم تخلیه آب. نمایش اسلاید
۴ تصاویر

داوطلبان مشغول به کارِ زمین آرائی و سیستم تخلیه آب.