تأکید بر موارد نقض حقوق بشر در ایران

۲ فروردین ۱۳۹۲
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نفع ادامه بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران رأی داد. گزارش ٧٧ صفحه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران توسط آقای شهید در شورا ارائه داده شد.

ژنو, Switzerland — شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز با اختلافی بالا به نفع ادامۀ بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران رأی داد.

دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، گفت: «سال‌ها حکومت ایران در برابر اسناد فزایندۀ حاکی از سرکوب شدید شهروندانش و تخلف فاحش از قوانین بین‌المللی بهانه آورده یا دیگران را سرزنش کرده، امّا اختلاف آرای بالا در رأی‌گیری امروز تأیید می‌کند که توجیهات آنها در جهان خریداری ندارد.»

خانم علائی گفت: «لازم است ایران با شورا شروع به هم‌کاری کند و به دکتر شهید اجازۀ بازدید از کشور را بدهد تا او بتواند کار خود را انجام دهد. این که هرگز از دکتر شهید دعوت نشده از کشور بازدید کند، صرفاً شواهد بیشتری از بی‌اعتنایی حکومت ایران به ساز و کارهای بین‌المللی حقوق بشر را آشکار می‌کند.»

رأی ٢٦ به ٢ با ١٧ رأی ممنتع پس از گزارش‌های تازۀ گزارش‌گر ویژه، احمد شهید، و دبیر کل سازمان ملل متحد، بان کی مون، به دست آمد. در هر دو گزارش از ادامۀ نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران ابراز نگرانی جدی شد و دربارۀ استفادۀ گسترده از شکنجه، بازداشت غیرقانونی روزنامه‌نگاران و وکیلان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها صحبت شد.

آقای شهید که عنوان رسمی‌اش گزارش‌گر ویژه دربارۀ وضعیت حقوق بشر در ایران است، گزارش ٧٧ صفحه‌ای خود را در سخنرانی‌اش در ٢٢ اسفند ١٣٩١ (١٢ مارس) برای شورا ارائه داد.

او با اشاره به آزار اقلیت‌های دینی در ایران گفت که «اکنون ١١٠ بهائی به خاطر عمل به دین خود در ایران در بازداشت به سر می‌برند، حداقل ١٣ مسیحی پروتستان اکنون در بازداشت‌گاه‌های سراسر کشور هستند و دراویش، پیروان دین یارسان، و مسلمانان سنی هم‌چنان با اقدامات کیفری مواجه هستند که اسباب نگرانی جدی دربارۀ وضعیت اقلیت‌های دینی در کشور می‌شود.»

گزارش آقای بان به شورا نیز جامعۀ جهانی را به «افزایش قابل توجه» دستگیری‌ها و بازداشت بهائیان توجه داد و به توصیف «یک اقدام وسيع و مداوم ضد بهائی در رسانه‌ها» پرداخت که به «افزایش حملات بر پیروان این آئین و املاک آنها منجر شده است.»