معبد بهائی به جامعۂ استراليا «غنا و اعتلا» داده است

۳۱ شهریور ۱۳۹۰
مقامات استراليائی و مهمانان ديگر، پیش از مهمانی و جشن به مناسبت پنجاهمین سالگرد گشایش مشرق الاذکار بهائی در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۱، مقابل معبد در سیدنی استرالیا جمع شده اند.

سیدنی, استرالیا — در پنجاهمین سالگرد بنای معبد بهائی استرالیا، جمعی از افراد سرشناس کشور از نقش این معبد در زندگی اجتماعی آن ستايش کردند.

هاروی رُز، عضو انجمن شهر و شهردار پیت واتر، گفت: «اين معبد باعث غنا و اعتلای جامعۀ ما شده است.»

آقای رز در مهمانی پیش از مراسم ویژۀ سالگرد گفت: «این یک فانوس دریایی و زمینی و آسمانی است... فانوسی که مسیرِ جهانی بهتر را روشن می کند، جهانی که در آن دشمنی و اختلاف جای خود را به یگانگی، سازندگی و امید می دهد.»

شهردار افزود که معبد و جامعۀ بهائی «نه تنها در جامعۀ ما، بلکه در جامعۀ بزرگ تر استرالیا نقش مهمی» دارند.

این مهمانی که یکشنبۀ پیش برگزار شد، آغازگر یک هفته رویدادهایی بود که به مناسبت پنجاهمین سالگرد گشایش معبد برگزار می شد. اصل بهائی وحدت در کثرت ویژگی برجستۀ مراسم پس از مهمانی بود که شامل آوازخوانی به زبان بومی ویرادجوری، و زبان های عربی، انگلیسی و ساموآیی بود. متونی از آثار بهائی، بودایی، مسیحی، هندو، یهودی و اسلامی نیز در اين مراسم خوانده شد.

مشرق الاذکار بهائی در سیدنی استرالیا که برای یک جشن دعای بین الادیان در چهارشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۱ به مناسبت روز بین المللی صلح سازمان ملل متحد به صورت خاص چراغانی شده است. این مراسم بخشی از یک هفته جشن به مناسبت پنجاهمین سالگرد گشایش معبد بود. نمایش اسلاید
۸ تصاویر

مشرق الاذکار بهائی در سیدنی استرالیا که برای یک جشن دعای بین الادیان در چهارشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۱ به مناسبت روز بین المللی صلح سازمان ملل متحد به صورت خاص چراغانی شده است. این مراسم بخشی از یک هفته جشن به مناسبت پنجاهمین سالگرد گشایش معبد بود.

«پاسدار ساکت معنويت»

مشرق الاذکار سيدنی که در تپه ها و بوته زارهای زیبای سواحل شمالی اين شهر واقع است، در سپتامبر ۱۹۶۱ پس از چهار سال کار ساختمانی، گشایش یافت. این معبد یکی از مجموعۀ هفت معبد این چنینی در جهان است.

هدف مشرق الاذکارهای بهائی که به روی همۀ مردم باز است، فراهم کردن یک محل تجمع به منظور دعا و تفکر و نیز، در آينده، مرکز گستره ای از تسهیلات است که برای تأمين نیازهای اجتماعی و آموزشی مردم تأسيس خواهند شد.

راب استوکس، عضو مجلس از پیت واتر که در مراسم دعای شب یکشنبۀ سیدنی حاضر بود، گفت که اين معبد مانند «یک پاسدار ساکت معنويت و باز بودن بر روی همه و قدرت واقعی روحانی در اينجا ايستاده است.»

فعالیت ها به مناسبت پنجاهمین سالگرد شامل برنامه های روزانه در مشرق الاذکار، یک نمایش هنری توسط کودکان با موضوع ساختن اجتماعی صلح آمیز و یک نمایشگاه بود. در آخر هفتۀ پیش رو، تورهایی با حضور راهنما و یک برنامه که بازدیدکنندگان در آن می توانند نمونۀ فعالیت های اجتماع سازی بهائی را ببینند، برگزار خواهد شد.

شب گذشته، همسایه ها و بازدیدکنندگان از نقطه ای دورتر، پس از طی مسیری که با شمع روشن شده بود، به سوی معبد نورانی آمدند تا در یک جشن دعای ویژۀ بین الادیان به مناسبت روز بین المللی صلح سازمان ملل متحد شرکت کنند.

کانال ۱۰ استرالیا سه بخش از برنامۂ آب و هوای خود را از باغ های معبد پخش کرد. دیگر پوشش های رسانه ای مراسم سالگرد شامل مقالاتی در نشریه های محلی، اشاراتی در روزنامۀ سیدنی مورنینگ هرالد و بخشی از نمایش صبحانۀ رادیو ای بی سی بود که فهرستی از تعالیم آئین بهائی ارائه داد.

«رویدادی مهم»

بری او فارل، نخست وزير ایالت نیو ساوت ولز، در پیامی ویژه نوشت که پنجاهمین سالگرد مشرق الاذکار «نه فقط برای دین بهائی، بلکه برای نیو ساوت ولز به طور کلی، رویدادی مهم» است.

او افزود: «جامعۀ بهائی نقش مهمی در بافت اجتماعی متنوع نیو ساوت ولز بازی می کند و مهم است که ما در این ایالت به ترویج و گرامیداشت تنوع، بردباری و همبستگی ادامه دهیم.»

«این اندیشه چکیدۀ روح دین بهائی است که در صدد متحد کردن همۀ ادیان و نوع بشر است. این معبد و جامعۀ بهائی به راستی به این منظور دست یافته اند.»

«معتقدم چیزهای زیادی برای یاد گرفتن از آئین بهائی وجود دارد، آئینی که از طریق ارزش های یگانگی و برابری خود بافت چند فرهنگی نیو ساوت ولز را بهبود بخشیده است.»