بیانیه جدیدی از جامعه جهانی بهائی ملاحظاتی درباره ایجاد یک سیستم پایدار و عادلانه غذایی در سطح جهانی مطرح می‌کند و خواستار بررسی عمیق چالش‌های سیستماتیک می‌شود.

جامعه جهانی بهائی: تقویت نظام‌های تولید و توزیع غذا در پرتوی اصل یگانگی

۱۵ تیر ۱۴۰۲

رم — توسعه یک نظام عادلانه و پایدار در سطح جهانی که بتواند برای کل جمعیت جهان غذا تامین کند مستلزم بحث‌ و گفتگوهایی است که نه تنها به مشکلات جاری در زمینه کمبود مواد غذایی بپردازد، بلکه چالش‌های سیستمی در نظام جهانی غذا را در پرتو اصل یگانگی بشر به طور عمیق بررسی کند.

این باور اساس بیانیه‌ای را تشکیل می‌دهد که به طور مشترک توسط دفاتر جامعه جهانی بهائی در آدیس‌آبابا و بروکسل تهیه شده است و در پنجمین کنفرانس وزیران کشاورزی اتحادیه آفریقا و اتحادیه اروپا در رم ارائه شد.

این بیانیه با عنوان «سیستم‌های غذایی عادلانه، پایدار و تاب‌آور: برخی ملاحظات برای مشارکت اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا» بر اصول و پیشنهاداتی برای اقدام تاکید می‌کند از جمله: اهمیت بررسی پیش‌فرض‌های زیربنایی اقدامات و سیاست‌گذاری‌های کشاورزی از سطح محلی تا بین‌المللی، ارزیابی مجدد مفاهیم رفاه و توسعه، و فهم تاثیر رابطه تاریخی بین اروپا و آفریقا.

سلیمان بیلی از دفتر جامعه جهانی بهائی در آدیس آبابا می‌گوید: «ما باید درکی جامع از این به دست بیاوریم که نظام غذایی جهانی چگونه می‌تواند به شکل بنیادینی بازنگری شود تا دیگر این موقعیت پیش نیاید که مثلا آفریقا جایی که سرشار از منابع کشاورزی است به واردات مواد غذایی وابسته باشد.»

دکتر بیلی ادامه می‌دهد: «تامل مستمر در مورد این موضوعات باعث ایجاد بینش‌هایی می‌شود که می‌توانند به طور فزاینده‌ای به طراحی مدل‌های نوین و عادلانه تولید و توزیع محصولات کشاورزی کمک کنند.»

این بیانیه بر نیاز به رویکردی مشترک برای پرداختن به چالش‌های سیستمی تاکید می‌کند. راشل بیانی از دفتر بروکسل می‌گوید: «در حال حاضر هیچ قاره‌ای از تمام بینش‌های لازم برای تحکیم پایه‌های نظام جهانی غذا برخوردار نیست. به همین دلیل مهم است که تصور نکنیم یک قاره [به تنهایی] راه‌حل تمام مشکلات قاره‌های دیگر را در اختیار دارد.»

خانم بیانی می‌افزاید: «این موضوع مستلزم تغییر در جریان انتقال دانش بین دو قاره است. دانش صرفا نباید از یک جا به جای دیگر منتقل ‌شود. هنگامی که ذی‌النفعان در هر دو قاره اروپا و آفریقا در زمینه تولید و کاربست دانش مربوط به نظام‌های غذایی توانمند دیده شود دانش می‌تواند میان هر دو قاره مبادله شود.»

این بیانیه که در اینجا قابل مشاهده است مبتنی بر تلاش‌های مداوم جامعه جهانی بهائی برای مشارکت در گفتمان‌های مربوط به کشاورزی، امنیت غذایی و حکمرانی جهانی است.