امنیت غذایی: جامعه جهانی بهائی می‌گوید تاب‌آوری کشاورزی منوط به آموزش کشاورزان جوان است

۲۰ آبان ۱۴۰۱
دفتر جامعه جهانی بهائی ژٰنو، بینش‌های برآمده از اقدامات بهائی که کشاورزان جوان در مناطق روستایی را در برنامه‌های اقدام‌پژوهشی مشارکت می‌دهد، بررسی می‌کند.

رم — دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو اخیراً میزبان میزگردی در مقر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) بود تا تاثیر توسعه سیستم‌های آموزشی کشاورزی بر چالش‌ها و واقعیت‌های کشاورزان جوان در مناطق روستایی را بررسی کند.

این بحث‌وگفتگو بخشی از تلاش‌های مداوم جامعه جهانی بهائی در راستای مشارکت در گفتمان امنیت غذایی و بررسی کاربست اصول روحانی- مانند یگانگی بشر، هماهنگی علم و دین و عدالت - در راستای ایجاد سیستم‌های کشاورزی پایدار بود. این رویداد همزمان با مجمع جهانی غذا در سال جاری برگزار شد و نمایندگان فائو، مدیر شورای اروپایی کشاورزان جوان (CEJA) و یکی از پژوهشگرانی که با سازمان‌های الهام گرفته از آئین بهائی کار می‌کند در آن سخنرانی کردند.

سیمین فهندژ از دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو در سخنان خود در آغاز این جلسه گفت: «در بسیاری از نقاط جهان، جوانان که با چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌های فراوانی رو به رو هستند، کار در بخش کشاورزی را با سرعتی نگران‌کننده ترک می‌کنند.»

شرکت‌کنندگان در میزگرد جامعه جهانی بهائی (از سمت چپ): صنم کاورل، محققی که با سازمان‌های الهام‌گرفته از آموزه‌های دیانت بهائی در جنوب صحرای آفریقا کار می‌کند. دیانا لنزی، کشاورز جوان و رئیس شورای اروپایی کشاورزان جوان (CEJA)؛ سیمین فهندژ از دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو؛ ژنا تسدال، مدیر متخصصان جوان برای توسعه کشاورزی (YPARD)؛ و کریستینا پتراچی، رئیس واحد آموزش الکترونیکی فائو. نمایش اسلاید
۶ تصاویر

شرکت‌کنندگان در میزگرد جامعه جهانی بهائی (از سمت چپ): صنم کاورل، محققی که با سازمان‌های الهام‌گرفته از آموزه‌های دیانت بهائی در جنوب صحرای آفریقا کار می‌کند. دیانا لنزی، کشاورز جوان و رئیس شورای اروپایی کشاورزان جوان (CEJA)؛ سیمین فهندژ از دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو؛ ژنا تسدال، مدیر متخصصان جوان برای توسعه کشاورزی (YPARD)؛ و کریستینا پتراچی، رئیس واحد آموزش الکترونیکی فائو.

برخی از این چالش‌ها عبارتند از عدم دسترسی به دانش؛ این تصور که کشاورزی به مهارت و آموزش رسمی نیاز ندارد؛ و برخی برنامه‌های دانشگاهی در علوم کشاورزی که تنها بر نظریه‌ها تمرکز دارند اما به جوانان در کاربست این نظریه‌ها در مشکلات عملی روستاهایشان کمکی نمی‌کنند.

صنم کاورل، محقق، در این جلسه به بررسی بینش‌های حاصل از فعالیت شبکه‌ای از سازمان‌های الهام‌گرفته از آموزه‌های دیانت بهائی در جنوب صحرای آفریقا پرداخت. هدف این سازمان‌ها رسیدگی به برخی از این چالش‌ها از طریق ارائه برنامه‌های اقدام-پژوهی در زمینه کشاورزی است.

خانم کاورل گفت هدف این سازمان‌ها ایجاد «عشق به علوم کشاورزی و زراعت... و قابلیت‌های علمی، فناوری و اخلاقی در جوانان برای مشارکت معنادار در تولید، کاربرد و انتشار دانش کشاورزی مرتبط با واقعیت‌هایشان» است.

او افزود که این تلاش‌های بهائی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی همه بر اساس این اصل عمل می‌کنند که هر جمعیتی باید در پیشرفت مادی، معنوی و فکری خود نقش‌آفرین باشد نه اینکه فقط دریافت‌کننده کمک باشند.

این اصل اساسی شرکت‌کنندگان در برنامه‌های ارائه‌شده توسط سازمان‌های الهام گرفته از آموزه‌های دیانت بهائی را مشتاق ماندن در جوامع خود می‌کند و به آن‌ها کمک می‌نماید تا سیستم‌های کشاورزی مناسب با واقعیت محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌شان را توسعه دهد.

پروژه‌های کشاورزی سازمان‌های الهام‌گرفته از آموزه‌های بهائی در منطقه کیوی شمالی در جمهوری دموکراتیک کنگو. نمایش اسلاید
۶ تصاویر

پروژه‌های کشاورزی سازمان‌های الهام‌گرفته از آموزه‌های بهائی در منطقه کیوی شمالی در جمهوری دموکراتیک کنگو.

خانم کاورل توضیح داد که این نتیجه تلاش این سازمان‌ها برای افزایش توانمندی جوانان برای بهره‌گیری دانش از هر دو منبع آن یعنی علم و دین است.

وی گفت این برنامه‌ها حس هدفمندی را در شرکت کنندگان تقویت کرده به آنها کمک می‌کند تا توانایی‌های خود را توسعه داده و به تحول جامعه کمک کنند. خانم کاورل گفت: «این به جوانان امکان می‌دهد تا هرگونه مشکلی را که به طور طبیعی در فرآیند تولید ایجاد می‌شود، از جمله دوره‌های عدم اطمینان اقتصادی را تحمل کنند.»

از دیگر ایده‌های مطرح شده در این گردهمایی می‌توان به اهمیت رویکرد مشارکتی در طراحی سیستم‌های آموزشی اشاره کرد. کریستینا پتراچی، رئیس آکادمی آموزش الکترونیکی فائو گفت که چنین سیستم‌هایی تلاش خواهند که «شیوه‌ها و سنت‌های محلی» را در برنامه‌هایشان بگنجانند و پاسخگوی نیازها و واقعیت‌های کشاورزان جوان روستایی باشند.

جامعه جهانی بهائی در کنار موضوعات دیگر به کاوش خود برای ایجاد سیستم‌های غذایی پایدار در کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲، معروف به کاپ۲۷ که در حال حاضر در مصر در حال برگزاری است ادامه خواهد داد.

موضوعات مطرح شده در میزگرد جامعه جهانی بهائی در گروه‌های کوچک در میان شرکت‌کنندگان در این گردهمایی مورد بررسی بیشتر قرار گرفت. نمایش اسلاید
۶ تصاویر

موضوعات مطرح شده در میزگرد جامعه جهانی بهائی در گروه‌های کوچک در میان شرکت‌کنندگان در این گردهمایی مورد بررسی بیشتر قرار گرفت.