جامعهٔ جهانی بهائی: ترویج اصل یگانگی در همکاری میان آفریقا و اروپا

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

بروکسل — طی دو سال اخیر، همه‌گیری جهانی ویروس کرونا باعث شده است که وابستگی متقابل ملت‌ها به یکدیگر، به ویژه مناسبات اقتصادی آن‌ها، رسمیت جهانی بیشتری پیدا کند. در همین دوره، جامعهٔ جهانی بهائی (BIC) به دنبال ترویج درک این واقعیت عمیق بوده است که نوع بشر در پایه‌ای ترین سطح یکی است.

این واقعیت موضوع جدیدترین بیانیه جامعهٔ جهانی بهائی با عنوان «یگانگی نوع بشر- دلالت‌هایی برای همکاری میان آفریقا و اتحادیهٔ اروپا» بود که به مناسبت ششمین اجلاس اتحادیهٔ آفریقا واتحادیهٔ اروپا در بروکسل، به طور مشترک توسط دفترهای جامعه‌ٔ جهانی بهائی در آدیس آبابا و بروکسل تهیه شد.

سلیمان بیلای (Solomon Belay) از دفتر جامعهٔ جهانی بهائی در آدیس آبابا می‌گوید: «این اجلاس فرصتی فراهم آورد که جامعهٔ جهانی بهائی بر اساس گفتگوهای متعدد با مقامات دولتی، سیاست‌گذاران، رهبران ادیان و سازمان‌های جامعهٔ مدنی در مورد طیف وسیعی از موضوعات در سال‌های اخیر از جمله حکمروایی جهانی، مهاجرت، تغییرات اقلیمی، کشاورزی و امنیت غذایی، بینش‌های مهمی را به رهبران اتحادیهٔ اروپا ارائه دهد. ما همچنین این دیدگاه‌ها را در اختیار رهبران اتحادیه‌ٔ آفریقا قرار خواهیم داد.»

دکتر بیلای توضیح می‌دهد که اهمیت رابطهٔ اتحادیهٔ‌ اروپا و اتحادیهٔ آفریقا از این واقعیت ناشی می‌شود که این دو قاره از نظر اجتماعی و اقتصادی در هم تنیده‌اند. او می‌گوید: «روابط فعلی باید بر اساس پیشبرد رفاه همهٔ مردمان این دو قاره و سایر نقاط تغییر کند. چنین تغییری نیاز به پشتیبانی و اعتماد متقابل دارد.»

دفتر جامعهٔ جهانی بهائی در بیانیهٔ خود می‌گوید در حالی که بسیاری از مردم با این ایده موافق هستند که پیشرفت، سعادت و بهزیستی یک قاره به طور جدایی‌ناپذیری با رفاه قارهٔ دیگر مرتبط است، «ساختار فعلی نظم جهانی به اصل یگانگی فرصت جلوهٔ تمام و کمال نمی‌دهد.»

در ادامهٔ این بیانیه آمده: «بسیاری از نظام‌های سیاسی و اقتصادی-اجتماعی امروز زمانی ایجاد شدند که غلبهٔ یک بخش از جهان بر دیگر بخش‌ها یک واقعیت اساسی محسوب می‌شد. در حالی که برای غلبه بر برخی از جلوه‌های بارز این پیش‌فرض در دهه‌های اخیر تلاش‌ شده است، الگوهای نابرابری در مقابل تغییر مقاومت زیادی از خود نشان می‌دهند.»

راشل بیانی از اعضای دفتر جامعهٔ جهانی بهائی در بروکسل توضیح می‌دهد که شکل‌دهی مجدد ساختار‌ها و روابط بین‌المللی با توجه به اصل یگانگی نوع بشر اقدامی پیچیده است که نیاز به تلاش‌های مجدانه نسل‌های متعدد دارد. او می‌گوید: «این بیانیه تعدادی پیشنهاد عملی برای حرکت به سمت این هدف ارا‌ئه می‌دهد. اولین آن‌ها این است که به اثرات سیاست‌های اروپا بر همهٔ اقشار اجتماع در آفریقا، اروپا و در سراسر جهان توجه دقیقی شود.»

خانم بیانی ادامه می‌دهد: «پیشنهاد دیگر ایجاد فضاهای ساختاریافتهٔ مشخصی برای فعالان اجتماعی آفریقا و اروپا در سطوح مختلف اجتماع است تا بتوانند در فرایندی مشورتی شرکت کنند که فراتر از چانه‌زنی برود و راه‌حل‌های از پیش تعیین‌شده را ترویج نکند.»

بیانیهٔ دفتر‌های آدیس آبابا و بروکسل بر پایه تلاش‌های مداوم جامعهٔ جهانی بهائی برای مشارکت در گفتمان حکمروایی جهانی و ایده‌هایی است که در بیانیه‌ای با عنوان «حکومت‌داری شایسته: بشریت و مسیر دستیابی به یک نظم جهانی عادلانه» بر آن‌ها تأکید شده بود.