سیزدهمین کانونشن بین‌المللی: نمایندگان از سراسر جهان وارد ارض اقدس می‌شوند

۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

مرکز جهانی بهائی — حدود ۱۴۰۰ نماینده از بیش از ۱۷۰ کشور جهان برای شرکت در کانونشن بین‌المللی بهائی وارد حیفا شده‌اند. کانونشن بین‌المللی بهائی گردهمایی بی‌نظیری است که هر پنج سال یکبار در مرکز اداری و روحانی جامعهٔ بهائی جهان برگزار می‌شود.

طی کانونشن بین‌المللی، این نمایندگان که تنوع نوع بشر را نشان می‌دهند در جلسات مشورتی شرکت نموده و هیئت حاکمهٔ بین‌المللی دیانت بهائی، بیت العدل اعظم، را انتخاب خواهند کرد.

مشورت‌ها این موضوع را بررسی خواهد کد که چه طور جامعه بهائی می‌تواند تلاش‌هایش برای مشارکت در حرکت بشریت به سمت صلح را شدت بخشد. این تلاش‌ها شامل برنامه‌های آموزشی‌ای هستند که برای جامعه‌سازی، اقدام اجتماعی و مشارکت در گفتمان‌های اجتماعی، ایجاد توانمندی می‌کنند.

نمایندگانی که در کانونشن بین‌المللی شرکت می‌کنند، اعضای شوراهای ملی بهائی کشورهای خود هستند که به صورت سالانه انتخاب می‌شوند. این مؤسسات که از آنها به عنوان محافل روحانی ملی یاد می‌شود، فعالیت‌های جامعه بهائی را در حوزه تحت اداره خود تحرک می‌بخشند و هدایت و حمایت می‌کنند.

این کانونشن از ۲۹ آوریل تا ۲ مه برگزار می‌شود. در روز نخست، نمایندگان گرد هم می‌آیند تا ۹ عضو بیت العدل اعظم را برای یک دورهٔ پنج ساله انتخاب کنند.

تصاویر زیر گوشه‌هایی از ورود نمایندگان و بازدید آنها از مقامات مقدس در حیفا و عکا را ارائه می‌دهد. این بازدیدها به شرکت‌کنندگان اجازه می‌دهد تا قبل از شرکت در کانونشن، خود را از نظر معنوی آماده نمایند.

ثبت‌نام و نمایشگاه

شرکت‌کنندگان می‌توانند این ویدیوی چهار دقیقه‌ای را که در نمایشگاه نشان داد می‌شود تماشا کنند. این ویدیو تلاش‌های جامعهٔ جهانی بهائی برای ترویج تحول اجتماعی را بررسی می‌کند. این تلاش‌ها شامل برنامه‌های آموزشی است که برای جامعه‌سازی، اقدام اجتماعی و مشارکت در گفتمان‌های اجتماعی ایجاد توانمندی می‌کند.

بخشی از نمایشگاه در نزدیک قسمت ثبت‌نام قابل مشاهده است.
نماینده‌ای در حال بازدید از بخشی از نمایشگاه دربارهٔ تلاش‌های بهائی برای پیشرفت اجتماعی.
نمایی از بخش دیگری از نمایشگاه.
نمایشگاه عکسی از تلاش‌های جامعه‌سازی بهائی در سراسر جهان.
دو نفر از شرکت‌کنندگان در سیزدهمین کانونشن بین‌المللی بهائیان در مورد بخشی از نمایشگاه که نشان دهندهٔ تلاش‌های مداوم در سراسر جهان جهت ارتقای آموزش معنوی و اخلاقی است، گفتگو می‌کنند.
استقبال از نمایندگان در هنگام ورودشان.
نمایندگان در حال ورود به محل کانونشن.
تصویر دیگری از خوشامد‌گویی به نمایندگان در حین ثبت‌نام.
یکی از شرکت‌کنندگان هنگام ثبت‌نام بسته‌ای حاوی برنامه‌ها دریافت می‌کند.
نمایندگان از سراسر جهان شروع به ثبت‌نام می‌کنند.
شرکت‌کننده‌ای مقابل میز ثبت‌نام.
کمک به یکی از نمایندگان هنگام ثبت‌نام.
نماینده‌ای از کریباتی (سمت چپ) در حال ثبت‌نام برای کانونشن بین‌المللی.
نماینده‌ای از اردن در حال ثبت‌نام برای کانونشن.
نماینده‌ای از روسیه (سمت راست) نماینده دیگری را ملاقات می‌کند.
نماینده‌ای از غنا (در وسط) با دیگر شرکت‌کنندگان.
حدود ۱۴۰۰ نماینده و مهمان در حین ورود به محل کانونشن ثبت‌نام می‌کنند.
نماینده‌ای در حال ثبت‌نام هنگام ورود.
نماینده‌ای در کنار نمایشگاهی که تلاش‌های مختلف جامعهٔ بهائی در سراسر جهان را برای کمک به بهبود اجتماعی نشان می‌دهد.
نماینده‌ای از برمودا (در وسط) با شرکت‌کنندگان دیگر.
نماینده‌ای از قزاقستان (سمت راست) در حال ثبت‌نام برای کانونشن.
شرکت‌کنندگان بیشتری در بدو ورود ثبت‌نام می‌کنند.
شرکت‌کنندگانی از مصر.
نماینده‌ای از مغولستان در حال ثبت‌نام.
نمایندگان از کشورهای مختلف.

زيارت آرامگاه حضرت بهاءالله

نماینده‌ای در حال مطالعهٔ بسته ثبت‌نام در مسیر زیارت مقامات مقدس بهائی.
نمايندگان در بهجي برای زيارت آرامگاه حضرت بهاءالله.
نمایندگان ویدیوی خوش‌آمدگویی کوتاهی را تماشا می‌کنند.
نمایندگان در بهجی.
نمایندگانی از جزایر اقیانوس آرام در باغ‌های اطراف آرامگاه حضرت بهاءالله.
نمايندگان در دیدار از بهجی به آرامگاه حضرت بهاء الله نزدیک می‌شوند.
نمایندگان بیرون دروازهٔ آملیا کالینز، در حال نزدیک شدن به آرامگاه حضرت بهاءالله.
نمایندگان در مسیر خود به سمت آرامگاه حضرت بهاءالله از دروازهٔ آملیا کالینز عبور می‌کنند.
گروهی از نمایندگان با نزدیک شدن به آرامگاه حضرت بهاءالله از دروازهٔ آملیا کالینز عبور می‌کنند.
نماینده‌ای در باغ‌های اطراف آرامگاه حضرت بهاءالله دعا می‌خواند.
نمايندگان خارج آرامگاه حضرت بهاءالله در حال دعا و تفکر.
شرکت‌کنندگان در حال تامل در سکوت در زیارت آرامگاه حضرت بهاءالله.
نمایندگانی از نیجریه در نزدیکی آرامگاه حضرت بهاءالله.
نمایندگان به سوی آرامگاه حضرت بهاءالله قدم برمی‌دارند.
نماینده‌ای در یکی از مسیرهای خارج آرامگاه حضرت بهاءالله قدم بر می‌دارد.
نمایندگان با تلاوت دعا خارج آرامگاه حضرت بهاءالله، از لحاظ معنوی برای کانونشن بین‌المللی آماده می‌شوند.
نماینده‌ای از کانادا (در وسط) در کنار سایر نمایندگان از سراسر جهان به آرامگاه حضرت بهاءالله نزدیک می‌شود.
نمایندگان در حال دعا خواندن در باغ‌های اطراف آرامگاه حضرت بهاءالله.
نمایندگانی از لیبریا در باغ‌های اطراف آرامگاه حضرت بهاءالله.
نمایندگان در حال عبور از زیر قوس یک پرچین در بهجی.
نمایندگان در مرکز بازدیدکنندگان بهجی.
شرکت‌کنندگان در حال ترک بهجی پس از زیارت آرامگاه حضرت بهاءالله.

زیارت آرامگاه حضرت باب

نمایندگان قبل از زیارت آرامگاه حضرت باب دور هم جمع می‌شوند.
قبل از تشرف نمایندگان به آرامگاه حضرت باب دعایی خوانده می‌شود.
حرکت شرکت‌کنندگان به سمت آرامگاه حضرت باب در روز اول.
نمایندگان در حال زیارت آرامگاه حضرت باب.
نمایندگان در باغ‌های اطراف آرامگاه حضرت باب.
شرکت‌کنندگان در حال نزدیک شدن به آرامگاه حضرت باب.
نمایندگانی از سراسر جهان در حال زیارت آرامگاه حضرت باب.
نمایندگان در حال نزدیک شدن به آرامگاه حضرت باب.
نمایندگان در باغ‌های اطراف آرامگاه حضرت باب.
بازدید نمایندگانی از بلژیک از آرامگاه حضرت باب.
نمایی از آرامگاه حضرت باب.
نماینده‌ای در حال تامل و تفکر خارج از آرامگاه حضرت باب.
نمایی از خلیج حیفا از طبقه پایین آرامگاه حضرت باب.
نمایی از طبقات بالای آرامگاه حضرت باب.
آماده شدن نمایندگان برای زیارت آرامگاه حضرت باب.
نمایندگان در نزدیکی آرامگاه حضرت باب.
نمایندگان در طبقه بالای آرامگاه حضرت باب.
تعدادی از نمایندگان بیرون مرکز پذیرش زائران.