بخش جدید Bahai.org مروری بر تقویم بهائی و تاریخ‌های مهم دارد و تقویمی قابل دانلود شامل تاریخ‌های بهائی و میلادی ارائه می‌دهد.

وب‌سایت آئین بهائی: بخش جدیدی شامل تقویم بهائی به وب‌سایت اضافه شد

۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مرکز جهانی بهائی — بخش جدیدی مربوط به تقویم بهائی که با عنوان تقویم بدیع نیز شناخته می‌شود در وبسایت جهانی جامعهٔ بهائی با آدرس www.bahai.org/calendar/ در دسترس قرار گرفته‌ است.

این بخش جدید مروری بر تقویم بهائی، منشاء، اهمیت و ساختار آن دارد و تاریخ‌های بهائی و میلادی برای ایام محرمه و ضیافات نوزده روزه را تا سال ۲۰۶۴ ارائه می‌دهد. همچنین امکان دانلود تقویم سال جاری نیز وجود دارد.

بخش جدید در سایت Bahai.org مروری بر تقویم بهائی دارد و فهرستی از تاریخ‌های مهم بهائی متناظر با تاریخ‌های میلادی مربوطه‌شان ارائه می‌دهد. نمایش اسلاید
۳ تصاویر

بخش جدید در سایت Bahai.org مروری بر تقویم بهائی دارد و فهرستی از تاریخ‌های مهم بهائی متناظر با تاریخ‌های میلادی مربوطه‌شان ارائه می‌دهد.

تقویم بهائی در ابتدا توسط حضرت باب ارائه و بعدها توسط حضرت بهاءالله نیز تأیید و مورد استفاده قرار گرفت. بیت ‌العدل‌ اعظم در پیامی مربوط به استفادهٔ جهانی از این تقویم می‌فرمایند: «گزینش تقویمی جدید در دورۀ هر پیامبر نمادی از قدرت ظهور الهی برای ایجاد تحوّل در درک انسان از حقایق مادّی، اجتماعی و روحانی است و از این طریق لحظات و ایّام مقدّس مبرّز می‌گردد، جایگاه نوع بشر در زمان و مکان بازاندیشی می‌شود و روند زندگی از نو شکل می‌گیرد.»

وب‌سایت Bahai.org عقاید و آثار دیانت بهائی را بررسی کرده و تجربیات کسانی را که در سراسر جهان با الهام از بینش حضرت بهاءالله، برای کمک به بهبود جامعه تلاش می‌کنند، ارائه می‌دهد. این وب‌سایت همچنین شامل بخش‌های «آنچه بهائیان باور دارند» و «آنچه بهائیان انجام می‌دهند» و کتابخانه مرجع بهائی است و از این جهت منبعی ارزشمند برای افرادی است که به دنبال اطلاعات در مورد آئین بهائی هستند.

هم اکنون تقویم قابل دانلود سال ۲۰۲۳ میلادی همراه با تاریخ‌های بهائی در صفحهٔ تقویم بهائی در سایت Bahai.org موجود است. نمایش اسلاید
۳ تصاویر

هم اکنون تقویم قابل دانلود سال ۲۰۲۳ میلادی همراه با تاریخ‌های بهائی در صفحهٔ تقویم بهائی در سایت Bahai.org موجود است.