بانک رسانه‌ای بهائی: بازتاب یک بینش جهانی

۴ مهر ۱۳۹۶
نسخه به روز شدۀ وب‌سایت بانک رسانه‌ای بهائی امروز انتشار یافت.

مرکز جهانی بهائی — با نزدیک شدن به دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله در ماه آینده، بانک رسانه‌ای بهائی به شکلی اساسی و عمده به روز شده است.

اين وب‌سایت به مدت تقريباً ١١ سال منبعی از منابع تصویری مورد استفادۀ ناشرين، خبرنگاران، فیلم‌سازان و دانشجويان بوده است.

اين سايت كه حاوی بیش از ١٦٠٠ عكس، نقشه و گرافیک می‌باشد در قالب پنج فصل اصلی تقسیم‌بندی شده است: فعالیت‌های جامعه بهائی، مؤسسات اداری و نهادها، ساختمان‌ها و اماکن، تاريخ و گردهمایی‌ها و کنفرانس‌ها.

اين تصویر از آرامگاه حضرت باب یکی از تصاویر جدید از اماكن مقدسه بهائی است که در بانک رسانه‌ای بهائی قرارگرفته است. نمایش اسلاید
۴ تصاویر

اين تصویر از آرامگاه حضرت باب یکی از تصاویر جدید از اماكن مقدسه بهائی است که در بانک رسانه‌ای بهائی قرارگرفته است.

اين سايت گوشه‌ای از تنوع جامعه بهائی و وسعت فعالیت‌های آن را در سطح توده مردم و همچنین در سطح ملي و بین‌المللی نشان می‌دهد. این سایت همچنین حاوی تعدادی عکس‌های تاریخی است.

محتوای اين سايت هر از چندی به روز خواهد شد و تصاویر جديد به مجموعه‌های مختلف آن اضافه می‌گردد. این وب‌سایت از طریق آدرس زیر قابل دسترسی است: media.bahai.org